Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy10 kwietnia 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Facebook bardziej przejrzysty

Facebook spełnia wymagania Komisji Europejskiej i organów ochrony konsumentów dotyczące zmiany warunków świadczenia usług oraz wyjaśnia użytkownikom sposób wykorzystywania ich danych. - Przedsiębiorstwo nie powinno zasłaniać się żargonem prawniczym w...

Facebook bardziej przejrzysty

Komisja Europejska i organy ochrony konsumentów z zadowoleniem przyjęły zaktualizowane warunki świadczenia usług Facebooka. Wyjaśniono w nich teraz, w jaki sposób przedsiębiorstwo wykorzystuje dane swoich użytkowników do rozwijania działań w zakresie profilowania oraz ukierunkowanej reklamy w celu generowania dochodu.

W nowych warunkach świadczenia usług określono, jakie usługi oparte na danych dotyczących użytkowników Facebook sprzedaje stronom trzecim, w jaki sposób użytkownicy mogą zamknąć swoje konta i w jakich okolicznościach konta mogą zostać wyłączone. Zmiany te nastąpiły po rozmowach mających na celu pełne ujawnienie użytkownikom modelu biznesowego Facebooka w sposób kompleksowy oraz używając prostego języka.

Porozumienie skomentowała Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci: - Facebook wreszcie wykazuje zaangażowanie na rzecz większej przejrzystości oraz prostego i zrozumiałego języka w swoich warunkach świadczenia usług. Przedsiębiorstwo, które chce odzyskać zaufanie konsumentów po skandalu Facebook/Cambridge Analytica nie powinno zasłaniać się skomplikowanym żargonem prawniczym w celu wyjaśnienia w jaki sposób generuje miliardy dochodu wykorzystując dane obywateli. Obecnie użytkownicy będą w pełni świadomi, że ich dane są wykorzystywane przez serwis społecznościowy do sprzedaży ukierunkowanych reklam. Krajowe organy ochrony konsumentów i Komisja Europejska połączyły siły i stoją na straży praw konsumentów w UE.

W następstwie skandalu Cambridge Analytica i w następstwie dochodzenia w sprawie platform mediów społecznościowych w 2018 r. Komisja Europejska i krajowe organy ochrony konsumentów zwróciły się do Facebooka o jasne informowanie konsumentów o tym, w jaki sposób finansowana jest serwis społecznościowy, oraz o dochodach uzyskiwanych dzięki wykorzystywaniu danych użytkowników. Zażądały również od przedsiębiorstwa zapewnienia zgodności pozostałej części warunków świadczenia usług z unijnym prawem ochrony konsumentów.

W rezultacie Facebook wprowadzi w swoich warunkach świadczenia usług nowy tekst, wyjaśniając, że nie pobiera od użytkowników opłat za swoje usługi w zamian za ich zgodę na dzielenie się swoimi danymi oraz na wyświetlanie reklam. Warunki świadczenia usług Facebooka będą obecnie zawierały jednoznaczną informację, że model biznesowy przedsiębiorstwa opiera się na sprzedaży firmom handlowym ukierunkowanych usług reklamowych, wykorzystując dane z profili użytkowników.

Ponadto, w następstwie działań w zakresie egzekwowania prawa, Facebook wprowadził również zmiany w zakresie:

  • swojej polityki ograniczonej odpowiedzialności (obecnie uznaje swoją odpowiedzialność w przypadku zaniedbania, na przykład w przypadku niewłaściwego przetwarzania danych przez osoby trzecie);
  • swojego prawa do jednostronnej zmiany warunków (ograniczenie go do przypadków, w których zmiany są racjonalne, uwzględniając również interes konsumenta);
  • zasad dotyczących tymczasowego przechowywania treści, które zostały usunięte przez użytkowników. Takie treści mogą być przechowywane jedynie w określonych przypadkach – na przykład w celu spełnienia żądania właściwych organów dotyczących egzekwowania prawa – oraz nie dłużej niż przez 90 dni w przypadku przyczyn technicznych;
  • sformułowań wyjaśniających prawo użytkowników do odwołania w sytuacji, gdy opublikowane przez nich treści zostały usunięte.

Co dalej?

Facebook zakończy wdrażanie wszystkich zobowiązań najpóźniej do końca czerwca 2019 r. Komisja oraz sieć współpracy w zakresie ochrony konsumenta będą ściśle monitorowały proces wdrażania.

Jeżeli Facebook nie będzie wywiązywał się ze swoich zobowiązań, krajowe organy ochrony konsumentów mogą podjąć decyzję o zastosowaniu środków egzekucyjnych, w tym sankcji.

Kontekst

Unijne rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów łączy krajowe organy konsumenckie w paneuropejską sieć odpowiedzialną za egzekwowanie przepisów. Na tej podstawie organ krajowy w każdym z państw UE może zwrócić się o pomoc do swojego odpowiednika w innym państwie UE i powstrzymać w ten sposób transgraniczne naruszanie unijnego prawa konsumenckiego.

Sieć współpracy w zakresie ochrony konsumenta przeprowadziła wspólną ocenę warunków świadczenia usług Facebooka, koordynowaną przez francuską dyrekcję generalną ds. konkurencji, ochrony konsumentów i zwalczania nadużyć (DGCCRF) i wezwała przedsiębiorstwo, a także serwisy Twitter i Google+ do ulepszenia szeregu postanowień umownych.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
10 kwietnia 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce