Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy27 lutego 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

EBI: prawie 4,5 mld euro dla Polski

W 2017 r. Europejski Bak Inwestycyjny wspierał w Polsce głównie rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej. W ciągu najbliższych miesięcy skupi się na zwiększaniu wsparcia dla innowacyjnych firm działających na rynku lokalnym – zadeklarował w...

170227_ebi_poland.jpg

- Europejski Bank Inwestycyjny jest partnerem dla rozwoju gospodarczego w Polsce już od 1990 roku. Wspieramy w Polsce inwestycje, których celem jest wzmacnianie konkurencyjności gospodarczej, zmniejszanie dysproporcji w rozwoju regionów oraz podnoszenie poziomu życia. W roku 2016 udzieliliśmy wsparcia finansowego Polsce w wysokości 4,44 mld euro na projekty modernizujące infrastrukturę i miasta oraz promujące przedsiębiorczość i innowacje, w tym 603 mln euro w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, centralnego elementu Planu Inwestycyjnego dla Europy, tak zwanego planu Junckera - powiedział Vazil Hudák, wiceprezes EBI odpowiedzialny za działalność Banku w Polsce na konferencji prezentującej działalność EBI w Polsce.

W 2016 roku Bank wspierał w Polsce przede wszystkim rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, przeznaczając ponad 780 mln euro na budowę i modernizację ponad 330 km torów kolejowych i 40 km drogi ekspresowej S7 oraz zakupu 30 sztuk nowoczesnego taboru kolejowego.

Wsparcie finansowe w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych otworzyło nowe możliwości inwestowania w sektorach MŚP, spożywczym, energetycznym i mieszkaniowym oraz w obszarze opieki zdrowotnej. Po raz pierwszy została przeprowadzona emisja obligacji hybrydowych, która była strukturyzowana i objęta przez EBI w ramach EFIS – to pierwsza tego typu transakcja na polskim rynku obligacji przedsiębiorstw.

Wsparcie finansowe Banku w wysokości ponad 1 mld euro było skierowane do polskich MŚP i przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w tym sektorze. EBI po raz pierwszy w Polsce nabył transzę typu mezzanine w ramach programu sekurytyzacji należności z tytułu kredytów konsumenckich).

Ponadto Bank Unii Europejskiej wspomagał rozwój polskich miast, finansując kredytami o wysokości prawie 1 mld EUR modernizację transportu miejskiego, zaplecza edukacyjnego, placówek opieki zdrowotnej i społecznej oraz infrastruktury ochrony środowiska w kilku miastach i regionach Polski. Bank Unii Europejskiej przeznaczył również 700 mln EUR na rozwój obszarów wiejskich.

W 2017 roku EBI będzie nadal wspierać w Polsce realizację projektów w wyżej wymienionych sektorach. Bank skupi się w szczególności na zwiększaniu tempa modernizacji polskich miast i promowaniu ważnych inwestycji w obszarach badań i rozwoju oraz energetyki (w tym dotyczących energii odnawialnej), a także na udzielaniu wsparcia małym i średnim firmom oraz przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji.

Vazil Hudák, wiceprezes EBI, powiedział: - W tym roku EBI będzie nadal poszukiwać nowych możliwości zwiększania wsparcia dla przedsiębiorstw, szczególnie innowacyjnych, działających na rynku lokalnym, zwłaszcza poprzez wykorzystanie nowych produktów oferowanych w ramach EFIS, jak np. doradztwo finansowe, finansowanie typu mezzanine lub obligacje hybrydowe.

Kontekst

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla solidnych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej — zwłaszcza w takich dziedzinach jak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, czy zwiększanie innowacyjności i spójności.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
27 lutego 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce