Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce

Wspólna polityka rolna (WPR), zapoczątkowana w 1962 r., jest partnerstwem między sektorem rolnym i społeczeństwem, między Europą i rolnikami. Jej cele to:

  • wspieranie rolników i poprawa wydajności rolnictwa przez zapewnienie stabilnych dostaw żywności po przystępnych cenach
  • zapewnienie unijnym rolnikom odpowiedniego standardu życia
  • wspieranie zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi i przeciwdziałania zmianie klimatu
  • ochrona obszarów wiejskich i krajobrazów w całej UE
  • kultywowanie gospodarki wiejskiej przez promowanie zatrudnienia w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i w sektorach powiązanych.

 

Urban, participative and eco-friendly agriculture

WPR jest wspólną polityką, która dotyczy wszystkich krajów UE. Jest zarządzana i finansowana na poziomie europejskim ze środków pochodzących z budżetu UE.

Polska jest ważnym producentem rolnym na rynku europejskim. Od momentu przystąpienia do UE polscy rolnicy konsekwentnie budują silną pozycję sektora. Dzięki wykorzystaniu środków z budżetu UE w ramach wspólnej polityki rolnej znacząco przyspieszyli procesy modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa. Pomimo wzrostu kosztów produkcji powodowanego koniecznością spełniania surowych standardów działalności rolniczej w UE dochody rolników stale rosną. Wzrasta także wartość eksportu towarów rolno-spożywczych.

W perspektywie finansowej 2021–2027 WPR ma inicjować praktyki korzystne dla klimatu i środowiska, a także kształtować społeczny wymiar rolnictwa.

Rolnictwo 2021-2027

Tabela - Źródło: orka.sejm.gov.pl

Przydatne strony

Zdrowy system żywnościowy dla ludzi i dla planety

Komisarzem ds. rolnictwa w zespole przewodniczącej Ursuli von der Leyen jest Polak Janusz Wojciechowski.