Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy7 października 2016Przedstawicielstwo w Polsce

Zrównoważony świat, bezpieczna Europa

- Poprzez przyczynianie się do dobrobytu, stabilności i zrównoważenia w krajach partnerskich budujemy silniejszą, bezpieczniejszą i lepiej prosperującą Europę – mówił w Warszawie Neven Mimica. Komisarz ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju...

161006_pism_main.jpg


Mimica mówił m.in. o powiązaniu polityki rozwojowej z polityką zewnętrzną UE, szczególnie w kontekście migracji oraz zwiększaniu udziału sektora prywatnego w polityce rozwojowej (Europejski Plan Inwestycji Zewnętrznych). Zaprezentował również długofalową strategię UE na rzecz budowy zrównoważonego, globalnego społeczeństwa.

- Przede wszystkim musimy wypełnić europejskie zobowiązanie solidarności z najbiedniejszymi i najbardziej bezbronnymi na świecie. Również dlatego, że jest to w interesie naszych obywateli. W świecie, który jest ze sobą coraz bardziej powiązany, poprzez przyczynianie się do dobrobytu, stabilności i zrównoważenia w krajach partnerskich budujemy silniejszą, bezpieczniejszą i lepiej prosperująca Europę.W ciągu najbliższych miesięcy zaprezentujemy ambitną, europejską odpowiedź na Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Zespół komisarzy pracuje obecnie nad Komunikatem na temat Zrównoważonej Europejskiej Przyszłości, który będzie uzupełnieniem Globalnej Strategii UE, zaprezentowanej w czerwcu. Będzie to przykład jak nasze polityki przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, zarówno w Europie jak i na świecie.

Podczas jednodniowego pobytu w Polsce komisarz Mimica spotkał się również z sekretarzem stanu ds. europejskich w MSZ Konradem Szymańskim oraz grupą parlamentarzystów.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
7 października 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce