Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy26 października 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Zielone światło dla Europejskiej Unii Zdrowotnej

Pandemia pokazała, że potrzebne jest większe zaangażowanie Europy w dziedzinie zdrowia publicznego oraz większa zdolność do ochrony obywateli przed zagrożeniami – powiedziała komisarz Stella Kyriakides.

Zielone światło dla Europejskiej Unii Zdrowotnej

Rada przyjęła końcowe elementy składowe Europejskiej Unii Zdrowotnej: rozporządzenie w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia, rozporządzenie w sprawie rozszerzonego mandatu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz rozporządzenie w sprawie ram na wypadek stanów zagrożenia mające na celu przyznanie dodatkowych uprawnień Urzędowi ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA). Te nowe przepisy uzupełniają Europejską Unię Zdrowotną, tworząc solidne ramy prawne służące poprawie zdolności UE w kluczowych obszarach zapobiegania, gotowości, nadzoru, oceny ryzyka, wczesnego ostrzegania i reagowania.

Wyrażając zadowolenie z przyjęcia rozporządzeń, wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas powiedział: - Przyjęcie przez Radę tych trzech rozporządzeń jest ważnym osiągnięciem i wzmacnia unijne ramy bezpieczeństwa zdrowotnego. Dzięki tym nowym przepisom pokazaliśmy, że możemy działać razem, zdecydowanie i szybko. Przepisy te będą współdziałać ze wsparciem finansowym udzielanym w ramach Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, aby zapewnić odporniejsze systemy opieki zdrowotnej w całej UE. Współpraca i solidarność mają kluczowe znaczenie dla sprostania stojącym przed nami wyzwaniom.

Komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides powiedziała: - Główne filary Europejskiej Unii Zdrowotnej zostały właśnie ustanowione. Pandemia pokazała, że potrzebne jest większe zaangażowanie Europy w dziedzinie zdrowia publicznego oraz większa zdolność do ochrony obywateli przed zagrożeniami zdrowia. Dzięki silniejszemu Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, wzmocnieniu pozycji HERA i wzmocnieniu roli UE w zapobieganiu transgranicznym zagrożeniom zdrowia, przygotowaniu się na nie i zarządzaniu nimi, dysponujemy teraz dodatkowymi narzędziami umożliwiającymi szybkie reagowanie na pojawiające się kryzysy zdrowotne, w sposób zdecydowany i jednomyślny.

Wraz z przyjęciem rozporządzenia w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia UE będzie miała:

  • solidny plan gotowości i bardziej zintegrowany system nadzoru;
  • lepsze zdolności w zakresie dokładnej oceny ryzyka i ukierunkowanej reakcji;
  • solidny mechanizmu w zakresie wspólnego udzielania zamówień na medyczne środki przeciwdziałania;
  • możliwość przyjęcia wspólnych środków na szczeblu UE w celu przeciwdziałania przyszłym transgranicznym zagrożeniom zdrowia.

Silniejsze ECDC nie tylko wyda zalecenia dla państw członkowskich dotyczące gotowości na wypadek zagrożeń dla zdrowia, ale będzie również gospodarzem nowej sieci doskonałości laboratoriów referencyjnych UE i powoła grupę zadaniową UE ds. zdrowia dotyczącą szybkich interwencji w dziedzinie zdrowia w przypadku poważnego ogniska epidemicznego.

Aby rozporządzenie w sprawie ram na wypadek stanów zagrożenia było skuteczne i operacyjne w okresach stanów zagrożenia zdrowia publicznego, na jego mocy możliwe będzie ustanowienie, w ramach HERA, Rady ds. Kryzysów Zdrowotnych. Rada ta będzie szybko koordynować na szczeblu UE dostawy medycznych środków przeciwdziałania i dostęp do nich. Rozporządzenie to umożliwia również uruchomienie unijnych zakładów produkcyjnych, planów badań naukowych i innowacji w sytuacjach nadzwyczajnych oraz dostępu do finansowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Dalsze kroki

Po dzisiejszym przyjęciu tych trzech rozporządzeń zostaną one opublikowane w Dzienniku Urzędowym i wejdą w życie w listopadzie 2022 r.

Kontekst

Pakiet dotyczący Europejskiej Unii Zdrowotnej jest kluczowym elementem reakcji Komisji na pandemię COVID-19 i przyszłe stany zagrożenia zdrowia publicznego. Oprócz przyjętych dziś trzech rozporządzeń rozporządzenie w sprawie rozszerzonego mandatu Europejskiej Agencji Leków (EMA) jest już w fazie wdrażania od 1 marca 2022 r.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
26 października 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce