Przejdź do treści głównej
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy15 czerwca 2020Przedstawicielstwo w Polsce

Zaplanuj podróż z Re-open EU

Aby umożliwić bezpieczne wznowienie podróży i turystyki w UE, Komisja udostępniła specjalną stronę internetową. „Re-open EU, którą dzisiaj uruchamiamy, zapewni podróżującym łatwy dostęp do informacji, które pomogą im bez obaw ułożyć plany podróży i...

Humanitarny most powietrzny

W dniu dzisiejszym Komisja uruchamia „Re-open EU platformę internetową, która ma pomóc w bezpiecznym wznowieniu podróży i turystyki w całej Europie. Zapewni ona informacje w czasie rzeczywistym na temat granic i dostępnych środków transportu oraz usług turystycznych w państwach członkowskich. Na stronie Re-open EU znajdą się praktyczne informacje dostarczane przez państwa członkowskie na temat ograniczeń w podróżowaniu, zdrowia publicznego i środków bezpieczeństwa, takich jak niezbędny odstęp między osobami czy obowiązek noszenia maseczek, oraz inne przydatne informacje dotyczące unijnych i krajowych ofert turystycznych. Dzięki temu Europejczycy będą mogli odpowiedzialnie i świadomie zarządzać nadal istniejącym ryzykiem związanym z pandemią koronawirusa przy planowaniu wakacji i podróży w miesiącach letnich i w późniejszym okresie.

Thierry Breton, Komisarz ds. rynku wewnętrznego, powiedział: Po tygodniach izolacji otwierają się granice wewnętrzne UE. Strona Re-open EU, którą dzisiaj uruchamiamy, zapewni podróżującym łatwy dostęp do informacji, które pomogą im bez obaw ułożyć plany podróży i zachować bezpieczeństwo podczas wyjazdu. Pomoże to również właścicielom małych restauracji i hoteli, a także miastom w całej Europie, czerpać inspiracje z innowacyjnych rozwiązań wymyślonych przez innych.

Mariya Gabriel, Komisarz ds. do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, odpowiedzialna także za Wspólne Centrum Badawcze (JRC), powiedziała: Olbrzymie i bogate dziedzictwo kulturowe Europy jest jednym z naszych największych atutów. Ale kultura i turystyka bardzo ucierpiały w ostatnich miesiącach z powodu zakazu podróżowania i zamknięcia większości obiektów. Platforma Re-open EU zapewnia aktualne i istotne informacje, które pozwolą nam znowu bezpiecznie eksplorować Europę.

Platforma Re-open EU jest częścią pakietu Komisji dotyczącego turystyki i transportu z 13 maja 2020 r., uruchomionego w celu odbudowania zaufania osób podróżujących w UE i wsparcia europejskiej branży turystycznej we wznowieniu działalności przy zachowaniu koniecznych środków ostrożności. Nowa platforma, która jest również dostępna w wersji na telefony komórkowe (w formie aplikacji internetowej), może stanowić główny punkt odniesienia dla każdego, kto podróżuje po UE, gdyż skupia w jednym miejscu aktualne informacje od Komisji i państw członkowskich. Pozwoli ona na przeglądanie informacji specyficznych dla danego kraju, aktualizacji i porad dotyczących każdego państwa członkowskiego UE za pośrednictwem interaktywnej mapy. Informacje te będą łatwo dostępne przez aplikację lub stronę internetową w 24 językach urzędowych UE.

Platforma zawiera ponadto informacje na temat systemów bonów patronackich, które pozwalają klientom udzielić wsparcia swoim ulubionym hotelom lub restauracjom poprzez zakup bonów na pobyt lub posiłek po wznowieniu działalności, aby wspomóc europejską branżę gastronomiczno-hotelarską w okresie stopniowego znoszenia restrykcji i otwierania granic. Bony patronackie pomagają firmom zachować płynność finansową przez pobieranie należności za usługi odłożone w czasie. Kwota wpłacona przez klienta trafia bezpośrednio do dostawcy usługi. Zakładając tę stronę, Komisja zamierza pomóc w lepszym kojarzeniu firm i klientów, szczególnie podczas podróży zagranicznych.

Z kolei Europejska cyfrowa platforma kulturalna, Europeana, uruchamia serwis Discovering Europe – kolekcję dzieł sztuki i fotografii przedstawiających najpiękniejsze zakątki Europy. Na stronie Europeana Pro powstanie także specjalny hub turystyczny, który umożliwi osobom związanym zawodowo z dziedzictwem kulturowym zapoznanie się z inicjatywami wspomagającymi turystykę na terenie całej UE.

KONTEKST

W ramach pakietu Komisji dotyczącego turystyki i transportu w 2020 r. i w dalszej przyszłości, przyjętego w dniu 13 maja 2020 r., zapowiedziano opracowanie specjalnej strony internetowej, na której znajdą się wszystkie istotne informacje umożliwiające bezpieczne podróżowanie na terenie UE. Komisja zapowiedziała także swój zamiar wykorzystania powodzenia, jakim cieszy się system bonów patronackich, i podjęcia współpracy z władzami krajowymi, lokalnymi organizacjami turystycznymi i firmami z branży turystycznej w celu pomnożenia i zwiększenia skali takich inicjatyw.

Kwestia uruchomienia specjalnej platformy o nazwie Re-open EU została po raz pierwszy poruszona przez ministrów odpowiedzialnych za turystykę podczas wideokonferencji zorganizowanej 20 maja i spotkała się powszechnie z pozytywnym przyjęciem. Serwis Re-open EU stworzony przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji dostarcza informacje w czasie rzeczywistym obejmujące około 30 wskaźników dotyczących transportu, zdrowia publicznego i turystyki podawanych przez państwa członkowskie i uzupełnianych danymi z Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

W dniu 11 czerwca 2020 r. Komisja przedstawiła zalecenia dotyczące częściowego i stopniowego zniesienia ograniczeń podróżowania do UE po 30 czerwca i wezwała państwa członkowskie do zniesienia ograniczeń swobodnego przepływu i kontroli na granicach wewnętrznych do 15 czerwca, biorąc pod uwagę poprawę sytuacji zdrowotnej w UE oraz wdrożenie przez państwa członkowskie zasady utrzymywania dystansu fizycznego i innych środków ochrony zdrowia.

Za pośrednictwem Re-open EU Komisja przekazuje także istotne informacje na temat ofert turystycznych w różnych państwach członkowskich, w tym unijnych działań, takich jak Europejskie Stolice Inteligentnej Turystyki, Modelowe Ośrodki Turystyczne Europy (EDEN) i Europejskie Stolice Kultury.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa Re-Open EU

Europeana (europejska biblioteka cyfrowa)

Discovering Europe

Europeana Pro

Pakiet dotyczący turystyki i transportu

Komunikat w sprawie trzeciej oceny stosowania tymczasowego ograniczenia dotyczącego innych niż niezbędne podróży do UE

Europejskie Centra Konsumenckie – pomoc i porady dla konsumentów w Europie

Strona poświęcona reakcji Komisji Europejskiej na pandemię koronawirusa

Informacje szczegółowe

Data publikacji
15 czerwca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce