Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy23 września 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Zamalowują nienawiść we Wrocławiu

Nie ma miejsca na mowę nienawiści w przestrzeni naszych miast oraz w przestrzeni wirtualnej. Ta myśl przyświecała organizatorom podsumowania wydarzenia „Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści”, które odbyło się 23 września w Zespole Szkół Ekonomiczno...

main.jpg

Spotkanie było okazją do podsumowania dwuletnich działań szkół, odbyły się praktyczne warsztaty dla młodzieży, debata autorytetów, podpisywanie deklaracji przeciw mowie nienawiści oraz sadzenie białych róż – symbolu pokoju. Podsumowanie ma na celu uhonorowanie wrocławskich szkół zaangażowanych w projekt Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS), które aktywnie działają na rzecz przeciwdziałania mowy nienawiści. Ich przedstawiciele otrzymali specjalne podziękowania od Prezydenta, a następnie wspólnie z pozostałymi uczestnikami Podsumowania zasadzili białe róże – symbole pokoju.Szerzenie pokoju i zrozumienia dla drugiego człowieka to cele, które przyświecają wrocławskiej Sztafecie Szkół. Dzięki temu projekt wychodzi poza mury szkoły i wpisuje się w Deklarację Współpracy Miast na Rzecz Otwartości i Dialogu Międzykulturowego podpisaną w styczniu przez Prezentów Miast Wrocławia, Poznania, Krakowa, Gdańska oraz Wałbrzycha.

Wpisuje się także w działania Komisji Europejskiej.Komisja wspiera działania lokalne mające na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści, szczególnie w kontekście wzrostu liczby incydentów w Unii Europejskiej motywowanych nienawiścią, także na tle rasowym – mówiła Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej, Natalia Szczucka, otwierając wydarzenie. Dyrektor wspomniała także o działaniach Komisji Europejskiej na rzecz przeciwdziałania mowy nienawiści w Internecie, a także planach na utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności dla młodych ludzi, celem umożliwienia im bezpośredniego zaangażowania się i przeciwdziałanie kryzysom humanitarnym, wpłynięcie na sytuację w Europie i zetknięcie się z innymi kulturami. W Unii Europejskiej nie ma miejsca na nienawiść, wszyscy jesteśmy jej pełnoprawnymi obywatelami, dlatego też, inicjatywa miasta Wrocław i działania Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego cieszą się naszym poparciem.Projekt poparły liczne osobistości z Wrocławia. Podczas wydarzenia wzięły one udział w debacie – spotkaniu autorytetów związanych z Wrocławiem, reprezentujących różne środowiska, zawody i doświadczenia: Władysław Frasyniuk, Aneta Długopolska-Mikonowicz, Aleksander Gleichgewicht, dr Małgorzata Jaszczuk-Surma, Paweł Rańda, Magdalena Duszyńska, Jacek Purski, Imam Ali Abi Issa. Uczestnictwem w podsumowaniu Sztafety oraz wspólnym sadzeniem róż - symboli pokoju - wyraziły one swój sprzeciw wobec mowy nienawiści w przestrzeni miejskiej jak też w przestrzeni wirtualnej.

Wydarzenie miało także wymiar praktyczny. Po spotkaniu autorytetów odbyły się warsztaty dla młodzieży dotyczące przeciwdziałania mowie nienawiści poprowadzone przez Stowarzyszenie Polis, koordynatora Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści” w Polsce, a także warsztaty nt. cyberbullyingu z trenerkami Anną Lipnicką i Magdaleną Duszyńską. Zaprezentowała się także Kuchnia Konfliktu, która opowie, jak w nowatorski sposób połączyć gastronomię z działalnością społeczną. Jedzenie swojego kraju oraz swoją historię zaprezentował Soran Kareem, Irakijczyk należący do mniejszości narodowej Kurdów, który od trzech miesięcy jest w Polsce. Na uczestników Podsumowania czekały także liczne stoiska informacyjne organizacji pozarządowych, możliwość zwiedzania budynku szkoły, loteria fantowa. Całości dopełniła oprawa muzyczna DJ Bollywood Poland.

Współorganizatorem podsumowania był Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu, która to szkoła jako pierwsza przystąpiła do projektu i w której odbyła się jego inauguracja w październiku 2014 r.

Kontekst

Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści to miejski projekt edukacyjny Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego przeznaczony zarówno dla uczniów jak i pedagogów, prowadzony we wrocławskich placówkach oświatowych. Celem Sztafety jest uwrażliwienie na mowę nienawiści i przejawy dyskryminacji wobec drugiego człowieka. Sztafeta to autorski projekt Miasta Wrocław. Wystartowała 11 października 2014 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych wydarzeniem „Dbam to mam. Stop mowie nienawiści w przestrzeni publicznej miasta”. W każdej następnej, nominowanej placówce odbył się wykład na temat symboliki mowy nienawiści dla grona pedagogicznego wraz z uroczystym przekazaniem nominacji dla następnej placówki oraz warsztat antydyskryminacyjny dla uczniów. Do tej pory w Sztafecie udział wzięły 20 wrocławskie szkoły (gimnazjalne i ponadgimnazjalne).

Strona internetowa Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego

Inicjatywy Komisji Europejskiej:

Komunikat prasowy: Komisja Europejska i przedsiębiorstwa z branży IT ogłaszają kodeks postępowania dotyczący nielegalnego nawoływania do nienawiści w Internecie


hate_speech_code_of_conduct_en.pdf English (105.43 KB - PDF)

Download

Decyzja Ramowa w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych

Informacje szczegółowe

Data publikacji
23 września 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce