Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 marca 2015Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Z Widokiem na TTIP

TTIP jest trochę jak potwór z Loch Ness, pojawia się na horyzoncie, ale nikt go tak naprawdę nie widział. Już czas, żeby otwarcie podjąć temat umowy handlowej UE-USA”, rozpoczął wrocławskie spotkanie na temat Transatlantyckiego Partnerstwa w...

main.jpg

Wśród prelegentów spotkania „Z Widokiem na TTIP" znaleźli się Wojciech Talko, koordynator polityczny ds. negocjacji handlowych UE-USA z Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej, dr Bartosz Michalski z Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Integracji Europejskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Marek Pasztetnik, prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej oraz dr Roland Zarzycki wrocławski aktywista i społecznik, współtwórca Fundacji 2B fair. Debatę poprowadził Jacek Żakowski, redaktor, polski dziennikarz i publicysta.

Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), to wielka szansa na nowy impuls dla rozwoju gospodarczego, którego Europa i Polska potrzebują. Dzięki TTIP może powstać największa strefa wolnego handlu na świecie, co oznacza szybszy wzrost gospodarczy i jeszcze więcej miejsc pracy.Komisija Europejska szacuje, że w wyniku zawarcia umowy unijna gospodarka może uzyskać 119 mld euro, czyli pomiędzy 0,3 - 0,5 procent PKB rocznie.Potrzeba ułatwiania relacji handlowych i inwestycyjnych między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską nie jest niczym nowym, istnieje długa tradycja współpracy kulturowej i ekonomicznej" – zaznaczył Wojciech Talko z Komisji Europejskiej. Do tej pory jednak dyskusje koncentrowały się na rozwiązaniach sektorowych, w przypadku TTIP jest inaczej. Mandat negocjacyjny, jaki otrzymała Komisja Europejska od Rady UE, obejmuje zarówno zmniejszenie taryf celnych w wielu sektorach, współpracę w zakresie regulacji, jak i zmniejszenie tzw. barier pozataryfowych, podnoszących koszty działalności gospodarczej. TTIP to szansa na jednolite, wysokie i wspólne standardy, które będą mogły wpłynąć na ogół gospodarki światowej.

Umowa handlowa UE – USA jest także szansą dla polskich firm, co podkreślał prezes Zachodniej Izby Gospodarczej, Marek Pasztetnik. TTIP umożliwi każdej polskiej firmie sprzedaż swoich usług i towarów za oceanem, co w połączeniu z Internetem oraz innowacyjnością może być oknem na świat polskiego biznesu.Negocjacje na temat TTIP, które rozpoczęły się w lipcu 2013 r., wzbudzają jednakże wiele emocji wśród społeczeństwa. Głównym zarzutem jest brak transparentności, co zaznaczył w swoim wystąpieniu Roland Zarzycki: Na temat TTIP powinno dyskutować się ze społeczeństwem. Europejczycy muszą mieć możliwość wyrażenia swoich opinii – podkreślił aktywista. Nie możemy wykładać wszystkich kart na stół, negocjacje trwają, ale Komisja podjęła działania ku większej przejrzystości – zaznaczył Wojciech Talko. Konsultacje społeczne oraz spotkania z udziałem przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego organizowane są regularnie, dokumenty negocjacyjne oraz zestawienia informacyjne zostały opublikowane na specjalnie utworzonej stronie internetowej. Tekst całego porozumienia zostanie podany do wiadomości publicznej po zakończeniu negocjacji, ale na długo przed jego podpisaniem i ratyfikacją. Tekst ten będzie przeanalizowany przez rządy państw UE i Parlament Europejski, którzy będą mogli go zatwierdzić lub odrzucić.Inną ważna kwestią podniesioną podczas debaty, m.in. przez dr Bartosza Michalskiego, była rola korporacji, faktyczny wpływ porozumienia na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz ochrona inwestorów, a w szczególności system rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem (ISDS). System ten umożliwia przedsiębiorstwom zagranicznym ubieganie się o odszkodowanie, gdy rząd przejął ich aktywa lub wprowadził przepisy, które mają zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorstw zagranicznych i sprawiają, że ich inwestycja staje się bezwartościowa. Funkcjonuje on od dziesięcioleci, a państwa UE podpisały około 1400 umów o ochronie inwestycji zawierających ISDS. Komisja Europejska, podkreśla, że należy poprawić istniejący system ISDS. Przeprowadziła w tej sprawie konsultacje publiczne w Internecie w celu zebrania opinii na temat ochrony inwestycji i ISDS w ramach TTIP, a także aktywnie uczestniczy w opracowywaniu nowych zasad ONZ dotyczących ISDS.

Przeciwnicy podpisania TTIP wskazują również na możliwość obniżenia europejskich standardów w obszarze zdrowia i życia ludzkiego, zdrowia i dobrostanu zwierząt, środowiska i konsumentów. Warto jednakże zaznaczyć, że TTIP nie spowoduje unieważnienia, zniesienia ani zmiany przepisów prawa UE, wszelkie zmiany unijnych przepisów mające na celu liberalizację handlu muszą być zatwierdzone przez 28 państw członkowskich UE i Parlament Europejski.

Celem wrocławskiego spotkania w Domu Europy było otwarcie publicznej debaty na temat TTIP, a także obalenie mitów oraz wyjaśnienie nieporozumień związanych z negocjowanym partnerstwem handlowo – inwestycyjnym pomiędzy UE a USA. Debatę można było śledzić online oraz zadawać pytania prelegentom na platformie Twitter z wykorzystaniem #ZapytajoTTIP.

Debata „Z Widokiem na TTIP” zorganizowana została przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce. Odbyła się w ramach cyklu „Z Widokiem na Europę”.

Więcej informacji o Transatlantyckim Partnerstwie w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP):

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 marca 2015
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce