Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy30 stycznia 2013Przedstawicielstwo w Polsce

Z Widokiem na Ochronę Danych Osobowych

Komitet Ministrów Rady Europy ustanowił dzień 28 stycznia Europejskim Dniem Ochrony Danych Osobowych. Czym są dane osobowe i dlaczego je chronimy? Jakie zmiany przyniesie reforma i dlaczego tej reformy potrzebujemy? Na te i wiele innych pytań...

main.jpg

W związku z obchodami Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych w poniedziałek, 28 stycznia, w Przedstawicielstwie Regionalnym Komisji Europejskiej we Wrocławiu odbyło się spotkanie poświęcone tej tematyce. Rafał Szyndlauer, wieloletni pracownik Komisji Europejskiej, przybliżył kwestię ochrony danych osobowych uczestnikom wykładu.Do tej pory ochrona danych osobowych była regulowana przez Unię Europejską Dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

Swoistą cechą dyrektywy jest jednak to, że nie jest ona implementowana bezpośrednio w krajach członkowskich. Narzuca jedynie wymagania odnośnie celowości, a państwa członkowskie same wprowadzają odpowiednie prawo, z czego później są rozliczane. Rodziło to różnice w implementowaniu i stosowaniu owej dyrektywy, a co za tym idzie - różny poziom ochrony danych w poszczególnych państwach członkowskich.

Dodatkowo, rozwój technologii informatycznych i zwiększenie transferu danych przyczyniło się do konieczności wprowadzenia reformy.Reforma przyniesie głęboką harmonizację prawa na poziomie wspólnotowym, ustanowi jednakowe standardy ochrony danych w całej Unii, wzmocni prawa jednostek w tym zakresie, wprowadzi na terenie UE spójny systemu egzekwowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, jak i wzmocni współpracę krajowych organów administracji w tej tematyce.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
30 stycznia 2013
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce