Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy19 marca 2013Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Z Widokiem na obywateli

Korzystanie z praw obywatelskich Unii Europejskiej, idea nowoczesnej Europy, w której obywatele zabierają czynnie głos, korzyści z udziału w życiu publicznym wspólnoty – to tematy debaty „Z Widokiem na obywateli”, zorganizowanej przez...

main.jpg

Rok 2013 został ogłoszony Europejskim Rokiem Obywateli (RE2013). Z tej okazji Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej (PRKE) we współpracy z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu zorganizowało debatę pod hasłem „Z widokiem na obywateli”.

W spotkaniu wzięli udział: Natalia Szczucka, dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce, Olga Jurkowska z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, które jest krajowym koordynatorem Europejskiego Roku Obywateli oraz Marek Żółtowski z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych- Inicjatywa obecnego Roku Europejskiego w dużej mierze dotyczy Europejczyków mieszkających za granicą swojego kraju, podróżujących oraz kupujących przez Internet. Jednak prawa, które przysługują obywatelom UE na mocy Traktatu z Maastrich, dotyczą każdego z nas. Celem wymiany poglądów było zatem pokazanie trzech perspektyw: Unii Europejskiej, krajowego koordynatora oraz organizacji pozarządowych - mówiła Natalia Szczucka.Dyrektor PRKE podkreślała również rolę obywateli w procesie podejmowania decyzji na szczeblu Unii. – Każdy z nas może mieć wpływ na tworzone prawo w UE. Narzędziami, które służą temu celowi na poziomie UE są Europejska Inicjatywa Obywatelska oraz konsultacje społeczne. Przez cały rok prowadzona będzie europejska debata z udziałem instytucji unijnych, władz krajowych oraz organizacji pozarządowych. To wyjątkowa okazja, aby każdy z nas powiedział, w jakiej Europie chce mieszkać i czego oczekuje od Unii Europejskiej w przyszłości. To bardzo ważne, aby aktywnie włączyć się do debaty, w końcu zadecydujemy o kształcie swojego miejsca do życia, zadecydujemy o Europie – podkreślała Szczucka.

O nowej formie udziału władz rządowych w prowadzonym dyskursie mówiła przedstawicielka Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. - Konsultacje społeczne są jedną z najważniejszych form komunikacji pomiędzy urzędami a społeczeństwem – tłumaczyła Olga Jurkowska. – Celem przeprowadzanych w ramach RE2013 konsultacji jest przekonanie Polaków, że warto zabierać głos i że dzięki ich zaangażowaniu możemy tworzyć lepsze prawo. Chcemy pokazać, że administracja się zmienia, staje się bardziej otwarta i rozumie, że obywatele i ich opinie to ważne źródło wiedzy.

Podobnego zdania był Marek Żółtowski z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Podkreślał, że największe europejskie organizacji pozarządowych połączyły swoje siły, tworząc sojusz RE2013 nie tylko w celu promowania europejskiego obywatelstwa, ale również postawienia go w centrum kreowania polityk UE.- Celem sojuszu jest działanie na rzecz aktywnego obywatelstwa rozumianego przede wszystkim, jako aktywne zaangażowanie obywateli w życie wspólnot, do których należą – mówił Żółtowski. - Europa nie jest planem abstrakcyjnym, jest ona częścią codzienności swoich obywateli, ale prawa i korzyści wynikające z posiadania obywatelstwa UE częstourzeczywistniają się, tylko wtedy, kiedy przebywamy „za granicą". Co jednak z tymi, którzy nie podróżują, studiują albo pracują za granicą i dla których europejskie obywatelstwo może być jedynie abstrakcyjnym i nic niemówiącym konceptem? Podczas Roku Obywateli będziemy poszukiwać odpowiedzi, w jaki sposób włączyć do dialogu obywatelskiego grupy zagrożone wykluczeniem ze wspólnoty europejskiej.

Debatę wzbogaciły komentarze ze strony licznie zgromadzonej publiczności. Uczestnicy debaty zauważyli, że wiele zasadnych decyzji podejmowanych na szczeblu unijnym nie zostaje realizowanych na szczeblu regionalnym. Co więcej, zdaniem publiczności w Polsce brakuje kampanii informacyjnych o przysługujących europejskich prawach obywatelskich.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
19 marca 2013
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce