Przejdź do treści głównej
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy9 czerwca 2015Przedstawicielstwo w Polsce

Z Widokiem na migracje

Jeden na siedmiu mieszkańców Ziemi jest migrantem. Skąd bierze się powszechne, pejoratywne rozumienie pojęcia migracji? Czy imigracja jest zagrożeniem czy może szansą dla Unii Europejskiej? Te i inne kwestie dotyczące migracji pojawiały się podczas...

main.jpg

Wśród prelegentów spotkania „Z Widokiem na Migracje" byli Bartłomiej Balcerzyk Ekspert ds. Polityki Azylowej Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych, Anna Rostocka Dyrektor Biura Krajowego, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), Anna Józefiak-Materna Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu oraz Piotr Bystrianin Prezes Zarządu Fundacji Ocalenie. Debatę poprowadziła Katarzyna Kaczorowska redaktor Gazety Wrocławskiej.Niedawne tragedie na Morzu Śródziemnym, zatonięcie setek osób, próbujących przedostać się do Europy oraz rosnąca liczba migrantów wskazują, jak bardzo aktualny jest obecnie temat migracji. W odpowiedzi na aktualną sytuację na morzu Śródziemnym Komisja Europejska 13 maja 2015 r. ogłosiła program w zakresie migracji, w którym określono kompleksową koncepcję, mającą poprawić sposób radzenia sobie z kwestią migracji we wszystkich jej aspektach. Komisja Europejska przyjęła pierwsze inicjatywy dotyczące tego problemu, w tym relokację uchodźców i migrantów już przebywających na terenie UE – głównie we Włoszech i Grecji, oraz przyjęcie 20 tys. osób spoza Unii, uznanych przez ONZ za wymagające międzynarodowej ochrony. W ramach tego planu ponad 2,5 tys. migrantów może trafić do Polski, co wzbudziło dyskusję polskiej opinii publicznej.

Migracje często postrzegane są w sposób negatywny. Patrzymy na migracje przez pryzmat konfliktu i reagowania na sytuacje kryzysowe, natomiast zjawisko to występuje od zawsze, jest sposobem m.in. na rozwój ekonomiczny i walkę z biedą – wyjaśniała Anna Rostocka, Dyrektor Biura Krajowego IOM.Występują cztery rodzaje migracji: migracja wewnątrz UE, legalna migracja, nielegalna migracja oraz azyl – tłumaczył Bartłomiej Balcerzyk z Komisji Europejskiej. Zadaniem Unii Europejskiej jest ograniczać nielegalną migrację, organizować dobrowolne powroty nielegalnych imigrantów czy też osób o nieuregulowanym statucie pobytowym oraz chronić osoby ubiegające się o azyl. Polska, jak i każdy inny kraj przyjmujący imigrantów powinien zrównoważyć system poprzez regulacje prawne zapewniające przejrzyste, godne warunki pomocy, ale także informowanie osób o ich o prawach i obowiązkach.Państwa UE próbują jak najlepiej dostosować swoje ustawodawstwo do zmieniającej się sytuacji demograficznej, ale jak podkreślano wielokrotnie podczas debaty, relacje pomiędzy migrantami a krajami ich przyjmującymi, powinny mieć charakter partnerski. Imigranci mają swoje oczekiwania oraz prawa, rozpoczynają jednakże funkcjonowanie w nowym społeczeństwie, które rządzi się pewnymi zasadami i którego częścią się stają. Patrząc przez pryzmat polityki migracyjnej należy rozróżnić kwestie migracji humanitarnej, a migracji zarobkowej, której jest więcej. Takie osoby przyjeżdżają, pracują i przyczyniają się do budowy rozwoju gospodarki, płacąc podatki – mówiła Anna Rostocka podkreślając, że bardzo ważna jest znajomość praw i obowiązków przez migrantów. – IOM od trzech lat prowadzi infolinię dla migrantów. Dziennie udziela około 80 konsultacji, co świadczy o tym, że migranci poszukują informacji w temacie swoich praw i obowiązków.

Niepokojące jest to, że w Europie niewiele krajów jest otwartych i wystarczająco przygotowanych nie tylko na imigrantów legalnych, ale na osoby ubiegające się o azyl. – Liczba osób rejestrujących się o azyl w Unii Europejskiej w 2008 roku wynosiła 250 tysięcy, natomiast obecnie wzrosła do 650 tysięcy chętnych – mówił Bartłomiej Balcerzykz czego 70% podań rozpatruje tylko 5 państw członkowskich Unii Europejskiej. – Świadczy to o ogromnej potrzebie rozwijania trybu pomocy przesiedleńcom. Nie tylko państwa członkowskie powinny być otwarte na niesienie większej pomocy. Brakuje również odważnych przedsiębiorców, którzy umożliwialiby pracę obcokrajowcom. W Polsce wiele urzędów odpowiedzialnych za pomoc cudzoziemcom nie jest przygotowanych. Jest wiedza teoretyczna, przedstawione zostały gotowe rozwiązania, jednak brakuje praktyki działań. Obecnie takich osób nie jest dużo, ale co będzie za kilka lat, kiedy prawdopodobnie liczba migrantów wzrośnie – zastanawiała się Anna Józefiak-Materna.Migracja to zarówno szansa, jak i wyzwanie dla Europy oraz każdego z nas. Komisja Europejska oczekuje od obywateli wspólnoty, tego by dążyli do integracji i długofalowego działania w dwustronnym procesie dostosowywania i integracji, sama zaś stawia sobie za priorytet niwelowanie problemów związanych z uzyskaniem azylu czy upraszczaniem procedur formalnych.

Strona IOM Polska dotycząca migrantów w Polsce:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
9 czerwca 2015
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce