Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy31 marca 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 1 min

Z dróg na tory

Komisja Europejska nie zgłosiła zastrzeżeń w sprawie pomocy publicznej w wysokości 6 mln euro, które pomogą w przebudowie terminalu przeładunkowego Wola Baranowska na Podkarpaciu. KE uznała, że dotacja pomoże w przeniesieniu transportu z drogowego na...

Z dróg na tory

Pomoc ma formę bezpośredniej dotacji w wysokości 6 mln euro dla firmy logistycznej Treeden Group sp. z o.o oraz dla regionalnej organizacji międzyrządowej „Wspólnoty Niepodległych Państw” (WNP). Pomoc przyczyni się do kosztów budowy terminalu przeładunkowego i jego wyposażenia na stacji Wola Baranowska w Polsce, wzdłuż linii szerokotorowej nr 65 na Ukrainę. Terminal ten pozwoli na zmianę między różnymi rodzajami transportu i magazynowania materiałów masowych i kontenerów.

KE oceniła to wsparcie zgodnie z przepisami UE dotyczących pomocy państwowej. Komisja wzięła pod uwagę nieoptymalną sytuację województwa podkarpackiego w odniesieniu do transportu intermodalnego oraz wyjątkowy w Europie charakter toru szerokotorowego 65 jako ważnej linii przeładunkowej łączącej Polskę z granicą ukraińską.

Komisja stwierdziła, że środek pomocy promuje zmianę transportu towarowego - z drogowego na kolejowy. Środek jest również korzystny dla środowiska i mobilności, ponieważ wspiera transport kolejowy, który jest mniej szkodliwy niż transport drogowy, a jednocześnie zmniejsza zatory. KE uznała w szczególności, że środek wsparcia jest konieczny, ponieważ w przeciwnym razie operatorzy rynku nie mieliby wystarczających zachęt do przeprowadzania inwestycji w taką infrastrukturę. Na tej podstawie Komisja doszła do wniosku, że środek pomocy indywidualnej jest zgodny z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwowej, w szczególności z art. 93 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczącym koordynacji transportu.

Więcej informacji będzie dostępnych na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji w publicznym rejestrze spraw pod numerami SA.52716 po rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z poufnością.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
31 marca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce