Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy7 lipca 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Wsparcie dla sektora wina

Dodatkowy pakiet środków nadzwyczajnych mających na celu wsparcie sektora wina zaakceptowała Komisja Europejska. Sektor wina jest jednym z sektorów rolno-spożywczych, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii ze względu na szybkie zmiany popytu...

Wsparcie dla sektora wina

Nowe środki obejmują tymczasowe stosowanie przez podmioty gospodarcze środków rynkowych w zakresie samoorganizacji, zwiększenie wkładu Unii Europejskiej w krajowe programy wsparcia dla sektora wina oraz wprowadzenie płatności zaliczkowych dotyczących destylacji i przechowywania w sytuacji kryzysowej.

Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Janusz Wojciechowski, powiedział: - Sektor wina jest jednym z sektorów, które najbardziej odczuły skutki kryzysu wywołanego przez koronawirusa i związanych z nim środków izolacji wprowadzonych w całej UE. Pierwszy przyjęty przez Komisję pakiet specyficznych dla tego rynku środków zapewnił już znaczne wsparcie. Niepewność związana ze skalą kryzysu na poziomie unijnym i światowym oraz ścisłe monitorowanie rynku skłoniły nas jednak do zaproponowania nowego pakietu środków dla sektora wina. Jestem przekonany, że szybko przyniosą one konkretne wyniki dla sektora wina w UE i wkrótce zapewnią stabilność.

Nadzwyczajne środki to:

  • Tymczasowe odstępstwo od reguł konkurencji Unii Europejskiej: zgodnie z art. 222 rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków w okresach poważnych zakłóceń równowagi na rynku Komisja może wprowadzić tymczasowe odstępstwo od niektórych unijnych reguł konkurencji. Komisja przyjęła teraz takie odstępstwo dla sektora wina, co umożliwia podmiotom gospodarczym stosowanie środków rynkowych w zakresie samoorganizacji na ich własnym poziomie przez maksymalnie pół roku; doprowadzi to stabilizacji w sektorze przy jednoczesnym poszanowaniu zasad funkcjonowania rynku wewnętrznego. Dzięki temu będzie można na przykład planować wspólne działania promocyjne, organizować przechowywanie przez podmioty prywatne i wspólnie planować produkcję.
  • Zwiększenie wkładu Unii Europejskiej: wkład Unii Europejskiej we wszystkie środki w ramach krajowych programów wsparcia wzrośnie o 10 proc., osiągając poziom 70 proc. Dzięki poprzedniemu środkowi nadzwyczajnemu poziom ten wzrósł już z 50 proc. do 60 proc. Zapewni to beneficjentom pewną ulgę finansową.
  • Płatności zaliczkowe dotyczące destylacji i przechowywania w sytuacji kryzysowej: Komisja umożliwi państwom członkowskim wypłacanie płatności zaliczkowych na rzecz podmiotów prowadzących bieżące operacje destylacji i przechowywania w sytuacji kryzysowej. Zaliczki te mogą pokryć do 100 proc. kosztów i umożliwią państwom członkowskim pełne wykorzystanie krajowych funduszy wsparcia na ten rok.

Oprócz środków wsparcia dla sektora wina, sektor owoców i warzyw skorzysta również ze zwiększenia wkładu UE (z 50 proc. do 70 proc.) w programy zarządzane przez organizacje producentów. Zapewni to tym organizacjom większą elastyczność w realizacji ich programów.

Środki te stanowią uzupełnienie przyjętego niedawno pakietu, który przyniósł korzyści sektorowi wina dzięki elastyczności zapewnianej w ramach programów wsparcia rynku. Obejmuje to na przykład większą elastyczność narzędzi służących do kontroli potencjału produkcyjnego, tzw. zielone zbiory, oraz możliwość uwzględnienia nowych środków tymczasowych, takich jak rozpoczynanie kryzysowej destylacji wina czy pomoc dotycząca przechowywania wina w sytuacji kryzysowej.

Ponadto Komisja opublikowała niedawno dwa zaproszenia do składania wniosków dotyczących programów promocyjnych mających na celu wsparcie sektorów najbardziej dotkniętych kryzysem, w tym sektora wina. Oba zaproszenia są otwarte do 27 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
7 lipca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce