Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy31 lipca 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 1 min

Wsparcie dla polskich rolników zatwierdzone

Polski program pomocy państwa o wartości 420 mln złotych, który pozwoli na wsparcie w dla przedsiębiorstw w sektorze rolniczym dotkniętym pandemią koronawirusa, został zatwierdzony przez KE. Wsparcie w formie dotacji bezpośrednich będzie dostępne dla...

Wsparcie dla polskich rolników zatwierdzone

Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości ok. 95 mln euro (420 mln zł), mający na celu wsparcie firm działających w sektorze rolniczym pierwotnym dotkniętym pandemią koronawirusa.

Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy państwa.

Wsparcie w formie dotacji bezpośrednich będzie otwarte dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze podstawowej produkcji rolnej. Celem programu jest zaspokojenie potrzeb płynnościowych rolników dotkniętych ekonomicznymi skutkami koronawirusa, których sytuacja finansowa jest szczególnie trudna, ponieważ nadal odczuwają konsekwencje finansowe po ubiegłorocznych, niekorzystnych zjawiskach klimatycznych.

Komisja uznała, że polski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. W szczególności:

  • pomoc nie przekroczy 100 000 euro na przedsiębiorstwo oraz
  • program będzie obowiązywał do 31 grudnia 2020 r.

Komisja stwierdziła, że środek jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. Na tej podstawie KE zatwierdziła środki zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

  • Więcej informacji na temat tymczasowych ram prawnych i innych działań podjętych przez Komisję w związku z ekonomicznymi skutkami pandemii koronawirusa można znaleźć tutaj.
  • Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.58105 w rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji po rozwiązaniu wszelkich kwestii związanych z poufnością.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
31 lipca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce