Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy6 lipca 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Wolny handel z Japonią

UE i Japonia porozumiały się co do zasady w sprawie najważniejszych elementów umowy o partnerstwie gospodarczym. Będzie to najważniejsza dwustronna umowa handlowa zawarta dotychczas przez wspólnotę i pierwsza, która obejmie konkretne zobowiązanie do...

170706_eu_japan.jpg

Umowa otworzy ponadto japoński rynek na eksport produktów rolnych z UE i zwiększy możliwości w wielu sektorach. Określi najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz ochrony pracy, środowiska i konsumentów, będzie w pełni zabezpieczać usługi publiczne oraz obejmie specjalny rozdział poświęcony zrównoważonemu rozwojowi. Umowa będzie bazować na wysokich standardach ochrony danych osobowych, jednocześnie je wzmacniając. Zarówno UE, jak i Japonia niedawno włączyły te standardy do swoich przepisów o ochronie danych.

Osiągnięcie porozumienia co do zasady ogłosili podczas szczytu UE–Japonia przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i premier Japonii Shinzo Abe.

Przewodniczący Jean-Claude Juncker skomentował: - Osiągnęliśmy dzisiaj porozumienie co do zasady w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym, której wpływ będzie sięgał daleko poza nasze granice. Dzięki umowie UE i Japonia będą nadal stać na straży wspólnych wartości, zobowiązując się jednocześnie do przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz ochrony pracy, środowiska i konsumentów. Prace na rzecz przyjęcia wzajemnych decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych są wyraźnym zobowiązaniem na rzecz ochrony podstawowego prawa do ochrony danych. Wspólnie chcemy pokazać światu, że opowiadamy się za otwartym i uczciwym handlem. Naszym zdaniem protekcjonizm niczego nie chroni. Ambitne światowe standardy będziemy mogli wyznaczać wyłącznie poprzez współpracę. Z tym przesłaniem UE i Japonia wystąpią jutro na posiedzeniu grupy G-20 w Hamburgu.

Komisarz do spraw handlu Cecilia Malmström dodała: - Umowa między UE i Japonią ma ogromne znaczenie gospodarcze i przyczyni się do zacieśnienia naszej współpracy. Stanowi dowód na to, że UE i Japonia – demokratyczni i otwarci globalni partnerzy – wierzą w wolny handel; wierzą, że warto budować mosty zamiast murów. Japonia to czwarta największa gospodarka na świecie, z rosnącym apetytem na europejskie produkty, umowa ta ma więc ogromny potencjał dla Europy. Oczekujemy, że dzięki umowie wzrośnie eksport w wielu sektorach unijnej gospodarki.

Phil Hogan, komisarz odpowiedzialny za rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, zaznaczył z kolei: - Dzisiejsze porozumienie jest korzystne dla obu stron, ale szczególnie korzystne dla europejskiej wsi. Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią jest jak dotąd najbardziej znaczącą i dalekosiężną umową w dziedzinie rolnictwa. Określiliśmy dzisiaj nowy poziom odniesienia w handlu produktami rolnymi. Z dniem wejścia umowy w życie cła na import wina zostaną zniesione. Dla producentów wina oznacza to 134 mln euro oszczędności rocznie. Ponadto austriacki Tiroler Speck, niemieckie Münchener Bier, belgijska Jambon d'Ardenne, polska wódka oraz ponad 200 innych europejskich oznaczeń geograficznych będzie teraz korzystać w Japonii z tego samego poziomu ochrony, jak w Europie.

Umowa o partnerstwie gospodarczym z Japonią zwiększy unijny eksport i stworzy nowe możliwości dla europejskich przedsiębiorstw – dużych i małych – a także dla ich pracowników i konsumentów. Wartość eksportu z UE może wzrosnąć nawet o 20 mld euro, co oznacza więcej możliwości i miejsc pracy w wielu sektorach w UE, takich jak m.in. rolnictwo i produkty spożywcze, skóry, odzież i obuwie, produkty lecznicze i wyroby medyczne.

W przypadku eksportu produktów rolnych z UE umowa:

  • zniesie cło na wiele rodzajów serów, np. gouda i cheddar (które obecnie wynosi 29,8 proc.) oraz na wina (obecnie średnio 15 proc.);
  • umożliwi UE znaczne zwiększenie eksportu wołowiny do Japonii; w przypadku wieprzowiny handel mięsem przetworzonym zostanie w pełni zliberalizowany, a cło na import świeżego mięsa będzie niemal bliskie zeru;
  • zapewni w Japonii ochronę ponad 200 wysokiej jakości europejskich produktów rolnych, tzw. oznaczeń geograficznych.

Ponadto umowa:

  • przewiduje otwarcie rynków usług, w szczególności usług finansowych, handlu elektronicznego, telekomunikacji i transportu;
  • zagwarantuje unijnym przedsiębiorstwom dostęp do dużych rynków zamówień publicznych w 48 dużych japońskich miastach oraz usunie bariery w dostępie do rynku zamówień publicznych w istotnym z gospodarczego punktu widzenia sektorze kolejowym;
  • będzie chronić wrażliwe sektory gospodarki UE, np. przemysł motoryzacyjny, dzięki odpowiednim okresom przejściowym poprzedzającym otwarcie rynków.

Umowa wzmocni ponadto wiodącą rolę Europy w kształtowaniu globalizacji i zasad światowego handlu zgodnie z podstawowymi europejskimi wartościami. Będzie też chronić unijne interesy i kwestie wrażliwe dla UE. Przyczyni się tym samym do rozwiązania niektórych problemów określonych w dokumencie otwierającym debatę w sprawie wykorzystania możliwości płynących z globalizacji przedstawionym przez Komisję w ramach procesu refleksji nad białą księgą.

Dalsze działania

Dzisiejsze porozumienie co do zasady obejmuje większość aspektów umowy o partnerstwie gospodarczym. W niektórych rozdziałach trzeba dopracować szczegóły techniczne; inne rozdziały nie weszły natomiast w zakres porozumienia co do zasady. Na przykład w odniesieniu do ochrony inwestycji UE zaproponowała swój zreformowany system sądów ds. inwestycji i wezwie wszystkich swoich partnerów – w tym Japonię – do współpracy na rzecz powołania wielostronnego trybunału inwestycyjnego. Inne obszary, które wymagają dalszych prac, to m.in. współpraca regulacyjna oraz rozdziały ogólne i rozdziały dotyczące instytucji.

W oparciu o dzisiejsze porozumienie co do zasady negocjatorzy obu stron będą kontynuować prace w celu rozwiązania pozostałych nierozstrzygniętych kwestii i uzgodnienia ostatecznego tekstu umowy przed końcem roku. Komisja rozpocznie następnie weryfikację prawną i tłumaczenie umowy na wszystkie języki urzędowe UE, a potem przedłoży ją państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
6 lipca 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce