Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 listopada 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Większa skala innowacji

Fundusz Europejskiej Rady ds. Innowacji: pierwsze inwestycje kapitałowe na łączną kwotę 190 mln euro w ramach programu „Horyzont Europa”.

Większa skala innowacji

Fundusz EIC – podmiot odpowiedzialny za inwestycje kapitałowe z ramienia Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), który jest kluczowym elementem nowego europejskiego planu na rzecz innowacji i ma za zadanie identyfikować, rozwijać i zwiększać skalę innowacji z zakresu zaawansowanych technologii – podjął 35 decyzji inwestycyjnych stanowiących pierwszą partię tego rodzaju decyzji w ramach programu „Horyzont Europa”. Wiadomość tę przekazała Mariya Gabriel, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, podczas wydarzenia Slush, które jest liczącą się imprezą dla start-upów organizowaną w Helsinkach.

EIC jest kluczowym instrumentem służącym wdrażaniu nowego europejskiego planu na rzecz innowacji, którego celem jest uczynienie z UE światowego lidera w dziedzinie innowacji z zakresu zaawansowanych technologii, aby sprostać wielkim wyzwaniom społecznym, przed którymi stoimy. EIC przyczynia się do realizacji inicjatywy przewodniej „Zwiększanie skali” poprzez wspieranie start-upów wysokiego ryzyka w dziedzinie zaawansowanych technologii za pomocą jedynego w swoim rodzaju połączenia dotacji, inwestycji kapitałowych i usług ekosystemu innowacji. Dziś podczas wydarzenia Slush partnerzy ekosystemu innowacji wyrazili zgodne stanowisko, że UE musi pomóc w zniwelowaniu luki istniejącej na rynku poprzez przyciągnięcie inwestorów niechętnych do samodzielnego ponoszenia ryzyka na wczesnych etapach opracowywania innowacji z zakresu zaawansowanych technologii. Naszym celem jest, aby fundusz EIC stał się preferowanym inwestorem dla wizjonerskich europejskich innowatorów.

Marija Gabriel, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży - 17/11/2022

Wspomniane 35 decyzji przewiduje inwestycje kapitałowe opiewające na łączną kwotę około 190 mln euro. W przypadku dwóch z tych decyzji zawarto już umowy inwestycyjne:

  • Apix Analytics: firma, która stworzyła pierwszy miniaturowy uniwersalny analizator gazu dla wszystkich gazów odnawialnych;
  • Lattice Medical: firma pracująca nad samoistną rekonstrukcją piersi z wykorzystaniem własnej tkanki pacjentów.

Są to już kolejne inwestycje, po tym gdy w czerwcu 2022 r. dokonano pierwszej inwestycji w firmę SiPearl. Ponadto 24 transakcje oczekują na akceptację w ramach obowiązującego w funduszu EIC procesu zatwierdzania inwestycji, a kolejnych decyzji można się spodziewać w najbliższych tygodniach.

Jest to istotny krok we wdrażaniu komponentu inwestycyjnego instrumentu „Akcelerator” EIC, po przeprowadzeniu niezbędnej restrukturyzacji funduszu EIC i wyznaczeniu zewnętrznego podmiotu zarządzającego funduszem, i stanowi uzupełnienie szybkich postępów we wdrażaniu komponentu, w ramach którego udzielane są dotacje. Fundusz EIC obecnie działa już „pełną parą” i jest gotowy wspierać innowacyjne start-upy wysokiego ryzyka działające w obszarze zaawansowanych technologii, aby pomóc im wprowadzać innowacyjne technologie na rynek i zwiększać skalę ich działalności.

W ramach instrumentu „Akcelerator” EIC, oferującego dotacje i inwestycje kapitałowe, od czerwca 2021 r. do wsparcia wybrano 313 przedsiębiorstw. Całkowita kwota dotacji dla tych przedsiębiorstw wynosi 680 mln euro, przy czym podpisano już 185 umów o udzielenie dotacji. Ponad połowę z 313 przedsiębiorstw (184) zaproponowano jako potencjalnych beneficjentów inwestycji kapitałowych realizowanych za pośrednictwem funduszu EIC opiewających na kwotę od 0,5 do 15 mln euro każda. 35 przedsiębiorstw, których dotyczy dzisiejsza zapowiedź, to pierwsza pula przedsiębiorstw z tej grupy, w przypadku których podjęto decyzje inwestycyjne po przeprowadzeniu przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) rygorystycznej analizy due diligence. Fundusz EIC nie szczędzi sił, aby nadrobić zaległości w inwestycjach kapitałowych. 

Kontekst

Wraz z powołaniem we wrześniu zewnętrznego podmiotu zarządzającego funduszem Komisja poczyniła ważny krok na drodze do restrukturyzacji funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji. Zewnętrzny podmiot zarządzający funduszem, Alter Domus Management Company S.A., jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących przedsiębiorstw wysokiego ryzyka o dużym oddziaływaniu na podstawie wyników rygorystycznego procesu kwalifikacji do wsparcia w ramach instrumentu „Akcelerator” EIC i ustaleń analizy due diligence przeprowadzonej przez Europejski Bank Inwestycyjny. Zarządzający funduszem kieruje się wytycznymi inwestycyjnymi funduszu EIC oraz korzysta z pomocy eksperckiego komitetu doradczego.

Spośród 184 przedsiębiorstw, które zaproponowano jako potencjalnych beneficjentów inwestycji kapitałowych realizowanych za pośrednictwem funduszu EIC w ramach programu „Horyzont Europa”, funduszowi EIC przekazano 58 zaleceń inwestycyjnych do uwzględnienia przy podejmowaniu ewentualnych decyzji inwestycyjnych. 43 spośród tych zaleceń było przedmiotem dyskusji na forum komitetu doradczego, przy czym komitet inwestycyjny podjął 35 decyzji inwestycyjnych i zawarł dwie umowy inwestycyjne.

Instrument „Akcelerator” EIC oferuje start-upom w dziedzinie zaawansowanych technologii oraz MŚP, które stawiają sobie za cel wprowadzenie swoich innowacyjnych technologii na rynek, dotacje w wysokości maksymalnie 2,5 mln euro w połączeniu z inwestycjami kapitałowymi za pośrednictwem funduszu EIC w wysokości od 0,5 mln do 15 mln euro lub więcej. Oprócz wsparcia finansowego wszystkie projekty korzystają z szeregu usług z zakresu przyspieszania rozwoju przedsiębiorstw, które zapewniają dostęp do najlepszej wiedzy fachowej, wartościowych partnerów korporacyjnych, inwestorów i innych podmiotów z ekosystemu innowacji.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 listopada 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce