Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy20 maja 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Więcej na pomoc humanitarną

W obliczu dramatycznego wzrostu potrzeb na całym świecie spowodowanego pandemią koronawirusa, Komisja Europejska zapowiedziała przeznaczenie dodatkowej kwoty 50 mln euro na pomoc humanitarną. Środki te zostały wyasygnowane w odpowiedzi na apele...

Pomoc humanitarna

Janez Lenarčič, komisarz do spraw zarządzania kryzysowego, powiedział: - Pandemia koronawirusa doprowadziła do kryzysu humanitarnego na ogromną skalę w niektórych spośród najuboższych państw świata. Za jej sprawą pogorszył się dostęp do żywności w krajach, w których publiczne systemy ochrony zdrowia już wcześniej były słabe. Musimy zadziałać teraz, aby żaden region świata nie został pozbawiony pomocy. Leży to w naszym wspólnym interesie. Organizacje humanitarne muszą nadal mieć możliwość prowadzenia działań, które ratują ludzkie życie.

Dodatkowe środki finansowe pomogą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji i zmagającym się z poważnymi kryzysami humanitarnymi w regionie Sahelu i jeziora Czad, Republiki Środkowoafrykańskiej, w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich i w Afryce Wschodniej, a także ludności Syrii, Jemenu, Palestyny i Wenezueli oraz ludowi Rohingja. Pomoc ta zostanie przeznaczona na opiekę zdrowotną, sprzęt ochronny, wodę i infrastrukturę sanitarną. Zostanie ona przekazana za pośrednictwem organizacji pozarządowych, organizacji międzynarodowych, agencji Narodów Zjednoczonych oraz Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Kontekst

Dodatkowa kwota 50 mln euro stanowi uzupełnienie znacznych środków finansowych już wyasygnowanych przez Komisję Europejską i podjętych przez nią działań w odpowiedzi na najpilniejsze potrzeby związane z pandemią koronawirusa.

  • W lutym 2020 r. przekazano Światowej Organizacji Zdrowia kwotę 30 mln euro. Od tamtej pory Komisja zaplanowała, pod warunkiem uzyskania zgody władz budżetowych UE, przeznaczenie ok. 76 mln euro na programy objęte zainicjowanym przez ONZ globalnym planem pomocy humanitarnej. Ponadto Komisja bezpośrednio finansuje działalność pozarządowych organizacji humanitarnych oraz Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, pracujących na pierwszej linii frontu działań pomocowych związanych z pandemią.
  • Unijny humanitarny most powietrzny: 8 maja Komisja ogłosiła utworzenie unijnego humanitarnego mostu powietrznego do transportu pracowników humanitarnych i sprzętu pilnie potrzebnego do walki z koronawirusem do najbardziej dotkniętych kryzysem regionów na całym świecie. W ramach pierwszego lotu, który odbył się już 8 maja we współpracy z Francją, przetransportowano ok. 60 pracowników różnych organizacji pozarządowych i agencji ONZ oraz 13 ton ładunku humanitarnego do Bangi w Republice Środkowoafrykańskiej. Dwa kolejne loty do Republiki Środkowoafrykańskiej przewiozą łącznie 27 ton pomocy humanitarnej. 15 maja wykorzystano unijny humanitarny most powietrzny do przetransportowania pracowników humanitarnych i medycznych oraz 20 ton ładunku do innego miejsca objętego kryzysem - położonych w Afryce Zachodniej Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Przelot ten został zorganizowany we współpracy z rządem Portugalii i z kilkoma partnerskimi organizacjami humanitarnymi. W drodze powrotnej ten sam samolot przywiózł do Lizbony ponad 200 obywateli UE i innych pasażerów w ramach repatriacji.

Dodatkowe środki finansowe na pomoc humanitarną uzupełniają kwotę ok. 20 mld euro na rozwój i działalność kryzysową, przeznaczoną przez Komisję i państwa członkowskie na krótko- i długoterminowe potrzeby na całym świecie w ramach podejścia „Drużyna Europy”.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
20 maja 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce