Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy26 stycznia 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Wartości europejskie i NGOs

Wartości europejskie, kondycja UE oraz rola organizacji pozarządowych w tworzeniu wspólnoty – to przewodnie tematy Stałej Konferencji ds. Europejskich, skupiającej przedstawicieli polskich NGOs. Patronem spotkania, które odbyło się w piątek 26...

Wartości europejskie i NGOs
W pierwszej części omawiano problematykę społeczeństwa obywatelskiego, przyszłości i wyzwaniach Europejczyków. Moderatorem dyskusji był Łukasz Domagała, członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

W części pierwszej, w dyskusji udział wzięli:

1) Bartosz Otachel - Doradca ds. ekonomicznych z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie.

2) Jan Jakub Wygnański - Prezes Zarządu, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

3) Karolina Dreszer-Smalec - Członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

4) Katarzyna Pełczyńska–Nałęcz, Dyrektor Programu Otwarta Europe, Fundacja im. S. Batorego

Podczas pierwszej części dyskusji zastanawiano się nad zdefiniowaniem pojęcia "wartości europejskie" oraz przywoływano opinie, które miałyby wskazywać na kryzys tych wartości. Pojawiały się pytania o związek kryzysu demokracji europejskiej z kryzysem ekonomicznym w Stanach Zjednoczonych.

Bartosz Otachel przypomniał, że UE stara się definiować i reagować na kryzysy ekonomiczne czerpiąc z doświadczeń ostatnich lat. Ma temu służyć m.in. proces koordynacji polityki gospodarczej zwany Semestrem europejskim. Jego celem jest m.in. łączenie wymiaru makroekonomicznego z kwestiami społecznymi, gdyż w wielu krajach UE wciąż dominuje obawa przed utratą pracy. W badaniu Eurobarometru z listopada 2017 r. 1/4 respondentów wskazała bezrobocie jako największe zagrożenie dla utrzymania statusu społecznego. Duże obawy generuje również kwestia migracji – 22 proc. respondentów obawia się jej negatywnych skutków. – Tymczasem to właśnie solidarność w rozwiązywaniu problemów jest wartością europejską – podkreślał Bartosz Otachel.
Jakub Wygnański przyznał, że trudno precyzyjnie określić, co składa się w istocie na określenie "wartości europejskie". Unia, jako związek państw, od swoich początków była projektem pokojowym, co samo w sobie jest wartością. Jednocześnie niektóre z krajów wspólnoty m.in. Polska wskazują na sprzeczność pomiędzy byciem w związku państw, a dążeniu do bycia całkowicie suwerennym. Zdaniem Wygnańskiego, bezpieczeństwo jednak leży we wspólnocie. Są różne warianty demokracji, trzeba czerpać z przeszłości, znać dobrze historię i odwoływać się do fundamentów, na których zaczynano budować Unię Europejską.
Karolina Dreszer-Smalec wskazała na kryzys UE jako instytucji w szerokim pojęciu, która administracyjnie pełni swoją funkcję, ale w oczach obywatela jest nieefektywna. Kryzys wynika z niewłaściwej polityki informacyjnej i komunikacyjnej w poszczególnych krajach, co ułatwia dewaluowanie wartości. Obywatele powinni spełniać kluczową rolę w poszukiwaniu rozwiązań problemów.
Z kolei Katarzyna Pełczyńska–Nałęcz podkreśliła, że zagrożenie migracjami i związana z nimi inność kulturowa wywołały strach i lęk o przyszłość, co z kolei spowodowało narastanie potrzeby bycia we wspólnocie. Ponieważ Unia Europejska nie oferowała poczucia przynależności tak silnego jak wspólnota narodowa, obywatele zwrócili się w stronę ideologii nacjonalistycznej.

Wszyscy paneliści zgodnie zwrócili uwagę na fakt "komercyjnego" komponentu bycia w Unii, podkreślono rolę internetu w propagowaniu właściwych informacji o Unii Europejskiej. Wskazywano także na potrzebę współpracy na różnych poziomach społecznych i wspólnotowych. Bartosz Otachel zapewnił, że instytucje europejskie starają się odpowiadać na te wyzwania. - Pozytywne jest to, że obecnie, jeśli chodzi o zaufanie, to według badań jest ono większe do instytucji unijnych niż zaufanie do rządów i parlamentów krajów członkowskich UE – zaznaczył. Wspomniał także o pięciu scenariuszach szefa KE Jean–Claude'a Junckera jako o propozycjach dla przyszłości Unii. - Ważne jest, aby glos obywatelski się liczył, a służą temu m.in. Dialogi Obywatelskie, podczas których zwyklu ludzie mogą dostać odpowiedz na nurtujące pytania. (…) Obecnie Komisja Europejska ogranicza tworzenie nowego prawodawstwa do spraw istotnych – zaznaczył Otachel.

W części dyskusyjnej uczestnicy wskazywali m.in. na potrzebę prowadzenia dialogu pomiędzy instytucjami UE i obywatelami. Zgodzono się, że takim sposobem może być uczestnictwo przy tworzeniu projektów od początku. - Unia ma być doświadczana, a nie tylko poznawana - zauważyła Katarzyna Pełczyńska- Nałęcz.

W drugiej części Panelu dyskusja toczyła się z udziałem:

  1. Iwony Janickiej – Członkini Komitetu Monitorującego RPO woj. Wielkopolskiego, fundacja Aktywności Lokalnej
  2. Jana Marii Grabowskiego – Członka Komitetu Monitorującego RPO woj. Kujawsko – Pomorskiego, Kujawsko –Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych,
  3. Macieja Kunysza - Członka Komitetu Monitorującego RPO woj. Podkarpackiego, Stowarzyszenie "EKOSKOP"
  4. Łukasza Broniszewskiego - Członka Komitetu Monitorującego PO PC, Fundacja Stabilo
  5. Mirosławy Hamery - Członkini Komitetu Monitorującego PO WER, Regionalne Centrum Wspierania inicjatyw Pozarządowych
  6. Piotra Frączaka - Członka Komitetu Umowy Partnerstwa, Przewodniczącego Rady Programowej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Omawiano kwestie dotyczące funduszów europejskich w Polsce oraz perspektyw dla pozarządowych komitetów monitorujących.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
26 stycznia 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce