Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 lipca 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

VW rozlicza się z dieselgate

Komisja Europejska i krajowe organy ochrony konsumentów w UE opublikowały wnioski dotyczące akcji przywoławczej będącej skutkiem afery „dieselgate”. W jej efekcie grupa Volkswagen zwróciła się do właścicieli 8,5 mln samochodów z terenu całej Unii o...

VW rozlicza się z dieselgate

Z zadowoleniem przyjęto wysiłki grupy VW na rzecz budowy zaufania do akcji przywoławczej i znaczącą poprawę w zakresie informacji przekazywanych konsumentom. Wskaźnik przeprowadzonych napraw wynosi obecnie 80 proc., a grupa zobowiązała się do kontynuowania bezpłatnej aktualizacji i powiązanej faktycznej gwarancji z myślą o rozwiązywaniu problemów pojawiających się po dokonaniu aktualizacji do końca 2020 r. Jednakże KE i organy ochrony konsumentów ubolewają, że przedsiębiorstwo nie było w stanie udzielić pełnej i jasnej gwarancji w przypadku problemów zaistniałych po dokonaniu naprawy.

Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, skomentowała: - Ciężko pracowaliśmy, by uzyskać bardziej proaktywną postawę Volkswagena w stosunku do unijnych klientów dotkniętych skandalem „dieselgate”. VW zrealizował plan działania, który mi obiecał, lecz to było wszystko. Należy ponownie przypomnieć, że potrzebne są bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące dochodzenia roszczeń indywidualnych w UE, w tym powództwa zbiorowe.

W swoich wnioskach Komisja Europejska i organy ds. ochrony konsumentów zgadzają się co do tego, że działania podjęte przez Volkswagen przyniosły jak dotąd pozytywne zmiany w zakresie informacji dostępnych w internecie, zawierających liczne pytania i odpowiedzi oraz filmy wideo, związanych z aktualizacją i sposobami jej przeprowadzenia oraz dotyczących środków budowania zaufania. Z drugiej strony Volkswagen nie dostarczył pełnej i jasnej gwarancji, że aktualizacja nie ma wpływu na osiągi samochodów i odmówił uproszczenia warunków umożliwiających dostęp do środków budowania zaufania. Grupa VW zobowiązała się do odpowiedzi na wszystkie skargi, jakie mogą złożyć konsumenci po przeprowadzonej naprawie. Zainteresowanych konsumentów zachęca się do kontaktowania się z lokalnymi dealerami, jeżeli mają problemy związane z przeprowadzoną aktualizacją. W przypadku odmowy udzielenia pomocy konsumenci powinni złożyć formalną skargę do krajowych punktów kontaktowych Volkswagena w sprawie akcji przywoławczej i poinformować o tym krajową organizację konsumencką.

Dalsze działania

Zawarcie tego skoordynowanego działania na szczeblu UE nie wyklucza dalszych działań ze strony organów egzekwowania prawa na szczeblu krajowym, w zależności od lokalnych uwarunkowań.

Kontekst

W następstwie skandalu „dieselgate” komisarz Věra Jourová otrzymała od Volkswagena we wrześniu 2016 r. ogólnounijny plan działania mający na celu zapewnienie, że samochody, których dotyczył skandal na terenie UE, zostaną naprawione, a konsumenci zostaną właściwe poinformowani i nie odczują niedogodności w związku z akcją naprawczą. W czerwcu 2017 r., ponieważ akcja naprawcza toczyła się powoli, Volkswagen wprowadził dodatkowo tak zwane środki budowy zaufania, którymi przedsiębiorstwo zobowiązało się do rozwiązywania problemów powstałych po naprawie do końca 2018 r. Faktyczna gwarancja uwzględniona w środkach budowania zaufania jest ograniczona do 11 części silnika.

We wrześniu 2017 r. krajowe organy ochrony konsumentów, pod przewodnictwem organu holenderskiego (ACM) i Komisji Europejskiej, zwróciły się do Volkswagena o podjęcie dodatkowych wysiłków. Dzisiejsze sprawozdanie zawiera przegląd wyników działań podjętych przez Volkswagena w odpowiedzi na ten wniosek.

Unijne rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów łączy krajowe organy konsumenckie w paneuropejską sieć odpowiedzialną za egzekwowanie przepisów. Dzięki temu systemowi organ krajowy w jednym państwie członkowskim może zwrócić się do odpowiedniego organu w innym państwie UE z prośbą o interwencję w przypadku transgranicznego naruszenia unijnych przepisów konsumenckich.

Współpraca dotyczy przepisów ochrony konsumenta w różnych obszarach, takich jak dyrektywa w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, dyrektywa w sprawie praw konsumentów lub dyrektywa w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji. W ramach współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów właściwe organy regularnie dokonują przeglądu kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie ochrony konsumentów na jednolitym rynku i koordynują prowadzony przez siebie nadzór rynku i ewentualne działania w zakresie egzekwowania prawa. Komisja ułatwia wymianę informacji pomiędzy tymi organami oraz koordynację ich działań.

Mówiąc ogólniej, jeśli producent samochodów złamie przepisy UE dotyczące homologacji typu, państwo członkowskie, które zatwierdziło dany typ samochodu, musi zrobić dwie rzeczy: zarządzić środki zaradcze, takie jak akcje przywoławcze, by zapewnić, że wszystkie samochody, których dotyczy złamanie przepisów, zostaną naprawione tak, by ich parametry techniczne były zgodne z prawem; oraz zastosować skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje wobec producenta samochodów.

Komisja regularnie publikuje przegląd postępów w zakresie akcji przywoławczych w związku z emisjami NOx. Komisja uważnie śledzi egzekwowanie przez państwa członkowskie tych przepisów i skierowała szereg wezwań do usunięcia uchybienia, w tym do Niemiec, Luksemburga, Hiszpanii oraz Zjednoczonego Królestwa, w związku z grupą Volkswagena.

Komisja zainicjowała również gruntowny przegląd unijnych przepisów dotyczących homologacji typu. W rezultacie, począwszy od września 2020 r., Komisja będzie mogła zarządzać wycofanie pojazdów z rynku oraz nakładać na producentów lub służby techniczne kary administracyjne w wysokości do 30 000 EUR za każdy samochód niezgodny z wymogami.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 lipca 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce