Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy23 stycznia 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

UOKiK zamiast Komisji

KE przychyliła się do wniosku polskiego regulatora i odesłała do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) transakcję nabycia Pini Polonia przez amerykański Smithfield. Obie firmy prowadzą w Polsce działalność w zakresie uboju trzody chlewnej...

UOKiK zamiast Komisji

27 listopada 2017 r. Smithfield i Pini Polonia zgłosiły Komisji proponowaną transakcję. 15 grudnia 2017 r. UOKiK zwrócił się do Komisji z wnioskiem o przekazanie mu do oceny proponowanej transakcji. W swoim wniosku UOKiK wyraził obawy, że na niektórych polskich rynkach związanych z ubojem trzody chlewnej wystąpią problemy w zakresie konkurencji. Twierdził on również, że jest właściwym organem do oceny wpływu proponowanej transakcji na konkurencję ponieważ:

  • transakcja nie będzie miała wpływu na rynki poza terytorium Polski,
  • UOKiK posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do oceny tej sprawy, ponieważ przeprowadził kilka postępowań związanych z branżą rolniczą (w tym między innymi postępowania z udziałem Smithfield).

Dowody zgromadzone przez Komisję potwierdziły, że proponowana transakcja miałaby wpływ na konkurencję jedynie na rynku uboju trzody chlewnej w Polsce, na którym Smithfield i Pini Polonia są obecnie dwoma największymi podmiotami rynkowymi. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o odesłaniu proponowanej transakcji do UOKiK-u, który rozpatrzy sprawę w świetle prawa krajowego.

Przedsiębiorstwa i produkty

Smithfield Foods Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest spółką zależną należącą pośrednio w całości do WH Group Limited. Zajmuje się ona głównie produkcją i ubojem trzody chlewnej oraz przetwórstwem i dystrybucją mięsa pakowanego oraz świeżej wieprzowiny za pośrednictwem swoich spółek zależnych i filii w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Polsce, Rumunii i Zjednoczonym Królestwie.

Pini Polonia Sp. z o.o. to polskie przedsiębiorstwo prowadzące ubojnię trzody chlewnej w Kutnie na terenie Polski. Oprócz uboju trzody chlewnej Pini Polonia zajmuje się również dostarczaniem mięsa wieprzowego do placówek handlu detalicznego i do zakładów przetwórstwa celem dalszej obróbki.

Kontekst

Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw Komisja może skierować zgłoszoną jej transakcję do właściwego krajowego organu ds. konkurencji, jeśli państwo członkowskie wystąpi z wnioskiem o odesłanie, powołując się na fakt, że transakcja może znacząco zakłócić konkurencję na rynku danego państwa członkowskiego oraz że rynek wykazuje wszelkie cechy odrębnego rynku.

Jawna wersja decyzji będzie dostępna na stronie poświęconej konkurencji, w ogólnodostępnym rejestrze spraw Komisji, pod numerem sprawy M.8611.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
23 stycznia 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce