Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy27 sierpnia 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 1 min

UOKiK zadecyduje o przejęciu Tesco Polska

Sprawa przejęcia Tesco Polska przez duńską Salling Group A/S powinien rozstrzygnąć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – zadecydowała Komisja Europejska. Wcześniej UOKiK poprosił KE o opinię uznając, że transakcja ta może w istotny sposób wpływać...

UOKiK rozstrzygnie przejęcie Tesco Polska

Komisja Europejska zwróciła się do polskiego organu ochrony konkurencji o dokonanie oceny proponowanego przejęcia wyłącznej kontroli nad Tesco (Polska) sp. z o.o. („Tesco Polska”) z siedzibą w Polsce przez Salling Group A/S z siedzibą w Danii.

Przedmiotem działalności Tesco Polska jest sprzedaż detaliczna żywności i produktów konsumpcyjnych codziennego użytku za pośrednictwem supermarketów, hipermarketów i dyskontów w Polsce.

Przedmiotem działalności Salling Group jest sprzedaż detaliczna produktów konsumpcyjnych codziennego użytku za pośrednictwem supermarketów, hipermarketów i dyskontów, a także sklepów internetowych, kawiarni, restauracji i catering dietetyczny w Danii, Niemczech i Polsce (za pośrednictwem Netto Sp. z o.o.).

Polski organ poprosił Komisję o przekazanie mu do oceny proponowanej koncentracji. Uważa, że transakcja ta może w istotny sposób wpływać na konkurencję na lokalnych rynkach sprzedaży detalicznej produktów konsumpcyjnych codziennego użytku za pośrednictwem nowoczesnych kanałów dystrybucji w Polsce, które to usługi spełniają wszelkie cechy odrębnych rynków.

Informacje zebrane przez Komisję potwierdziły, że spełnione zostały warunki odesłania sprawy w pełnym zakresie do właściwych organów państwa członkowskiego, o których mowa w art. 9 rozporządzenia UE w sprawie koncentracji przedsiębiorstw, i że polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest najlepiej umocowany do oceny skutków transakcji w Polsce. Komisja zdecydowała zatem o odesłaniu sprawy do Polski. Organy polskie rozpatrzą sprawę na podstawie prawa krajowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Komisji strona internetowa dot. konkurencji, w publicznym rejestrze spraw rejestr spraw pod numerem sprawy M.9886.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
27 sierpnia 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce