Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy13 lutego 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Unijne wsparcie dla budownictwa społecznego

Europejski Bank Inwestycyjny sfinansuje budowę 1300 dostępnych cenowo lokali mieszkalnych w Poznaniu w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy. Zapewni to dostęp do mieszkań osobom, które nie mogą skorzystać z lokali komunalnych ze względu na zbyt...

170213_ebi.jpg

Kredyt w wysokości 147 mln PLN (około 34 mln EUR) został udzielony przez EBI spółce Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i jest objęty gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) — jednego z filarów Planu inwestycyjnego dla Europy opracowanego przez Komisję Europejską.

Dzięki kredytowi z EBI powstanie około 1300 dostępnych cenowo lokali mieszkalnych (przeznaczonych na wynajem, z możliwością wykupu na określonych warunkach) oraz związanej z nimi infrastruktury towarzyszącej, obejmującej wodociągi, system kanalizacji sanitarnej, system dróg miejskich, garaże i nadziemne miejsca parkingowe. Ponadto zostaną wybudowane lokale handlowe i usługowe oraz obiekty rekreacyjne i edukacyjne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania osiedli. Budowa nowych lokali umiejscowionych w kilku lokalizacjach na terenie Poznania ma się zakończyć do 2021 roku.

Wiceprezes EBI Vazil Hudák, odpowiedzialny za działania Banku w Polsce, powiedział: „Cieszymy się z nawiązania współpracy ze spółką PTBS i wsparcia jej przedsięwzięcia, które ułatwi dostęp do mieszkań w Poznaniu i pozwoli ograniczyć wykluczenie społeczne. Plan inwestycyjny dla Europy oznacza także finansowanie infrastruktury społecznej i tym samym wspieranie gospodarki solidarnej, czego ten projekt jest doskonałym przykładem. Jesteśmy przekonani, że to przedsięwzięcie może stać się wzorem do naśladowania dla innych gmin, które zamierzają ubiegać się o środki finansowe na swoje projekty miejskie”.

Andrzej Konieczny, Prezes Zarządu PTBS, podkreślił: „Kredyt otrzymany z EBI pozwoli nam na rozszerzenie dotychczasowej oferty PTBS o mieszkania z opcją wykupu. Najem z dojściem do własności to nowe rozwiązanie, dotychczas niestosowane na szeroką skalę. Sukces pilotażowej inwestycji – w ubiegłym roku oddaliśmy klucze do 20 mieszkań wybudowanych w tym systemie – pokazał, że mieszkańcy Poznania są zainteresowani taką formułą objęcia lokalu mieszkalnego. Wierzę, że program wdrażany w tak dużej skali przyczyni się do zwiększenia dostępności mieszkań dla osób średnio zarabiających, które wiążą swoją przyszłość z Poznaniem, jednak ze względu na swoją sytuację ekonomiczną mają trudność z pozyskaniem mieszkania na wolnym rynku”.

Elżbieta Bieńkowska, Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: „Podpisane porozumienie pokazuje jak Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych może przynieść realne zmiany dla Polaków. Cieszę się, że w Poznaniu powstaną mieszkania, które będą dostępne dla tych, których nie było stać na własne M, wszystko dzięki inwestycji wspieranej przez pożyczkę z EFSI”.

EBI finansuje znaczną część lokali mieszkalnych dostępnych cenowo, które miasto planuje oddać do dyspozycji mieszkańców do 2021 roku, oraz umożliwia spółce PTBS zwiększenie oferty mieszkaniowej o prawie 50% w ciągu następnych pięciu lat. Projekt ten jest sztandarową inicjatywą w ramach strategii rozwoju obszarów miejskich Poznania. Powinien on w szczególności przyczynić się do zatrzymania absolwentów uniwersytetów i innych uczelni dzięki zwiększeniu podaży lokali dostępnych cenowo, a także do usunięcia barier dochodowych na rynku mieszkań. Pomoże to miastu w odwróceniu tendencji, jaką jest spadek liczby mieszkańców m.in. z powodu wysokich cen lokali mieszkalnych, a także pobudzi konkurencyjność Poznania i będzie sprzyjać stosowaniu wzorców zrównoważonego rozwoju.

Mimo że EBI po raz pierwszy podejmuje działania wspólnie z PTBS, projekt ten stanowi kontynuację długotrwałej współpracy z Miastem Poznań i jego spółkami komunalnymi, mającej na celu rozwój i rewitalizację miasta. Poprzez udzielenie atrakcyjnego, korzystnie oprocentowanego kredytu długoterminowego EBI umożliwia spółce sfinansowanie programu inwestycyjnego na konkurencyjnych zasadach, co przyczyni się do obniżenia wysokości czynszów. Obecnie EBI opracowuje szerzej zakrojony program kredytowy ukierunkowany na większą liczbę projektów dotyczących lokali socjalnych i dostępnych cenowo w całej Polsce, a transakcja zawarta z PTBS jest w tym zakresie projektem pilotażowym.

Dodatkowe informacje

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.

Celem planu inwestycyjnego dla Europy jest zwiększenie europejskich inwestycji na rzecz tworzenia miejsc pracy i pobudzania wzrostu gospodarczego. Jest to możliwe dzięki bardziej inteligentnemu wykorzystaniu nowych i istniejących zasobów finansowych, wyeliminowaniu przeszkód dla inwestycji oraz wyeksponowaniu projektów inwestycyjnych wraz z zapewnieniem im wsparcia technicznego. W dniu 14 września 2016 r. Komisja zaproponowała rozszerzenie EFIS poprzez zwiększenie jego potencjału oraz okresu obowiązywania, a także ugruntowanie jego atutów.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (PTBS) od ponad dwudziestu lat zapewnia lokale mieszkalne osobom o średnich dochodach. W tym celu PTBS buduje mieszkania czynszowe i eksploatuje je na zasadach najmu. Spółka aktywnie współpracuje z Urzędem Miasta Poznania, wspierając realizację polityki mieszkaniowej gminy. Do dnia dzisiejszego Spółka wybudowała blisko 4000 mieszkań.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
13 lutego 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce