Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy31 maja 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Unia pomaga solidarnie

Na 12,2 mln euro z Funduszu Solidarności UE może liczyć Polska w ramach pomocy w likwidowaniu zniszczeń spowodowanych burzami i ulewnymi deszczami w sierpniu 2017 r. Wsparcie otrzymają również Grecja, Litwa i Bułgaria, które w ubiegłym roku także...

Unia pomaga solidarnie

Komisja proponuje przekazanie 34 mln euro z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) czterem państwom członkowskim, których w 2017 r. dotknęły klęski żywiołowe: Grecji, Polsce, Litwie i Bułgarii.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu powiedziała: - Nasze nowe propozycje pomocy finansowej dla Grecji, Polski, Litwy i Bułgarii oznaczają przejście od słów wsparcia do konkretnych działań. Solidarność jest jedną z podstawowych zasad naszej Unii, a Fundusz Solidarności UE jest jednym z najbardziej widocznych przejawów unijnej solidarności.

Środki z Funduszu Solidarności UE mogą zostać przeznaczone na wsparcie odbudowy i pokrycie części kosztów interwencji służb ratunkowych, tymczasowego zakwaterowania i działań w zakresie usuwania zniszczeń oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, mając na celu zmniejszenie obciążenia finansowego poniesionego przez władze krajowe po wystąpieniu klęsk żywiołowych.

Kwota 34 mln euro została podzielona w następujący sposób:

2,5 mln euro dla greckiej wyspy Kos po trzęsieniu ziemi w lipcu 2017 r.

20 lipca 2017 r. trzęsienie ziemi o sile 6,6 stopni w skali Richtera nawiedziło wyspę Kos w południowej części Morza Egejskiego, powodując poważne szkody w niektórych częściach wyspy. Kwota 2,5 mln euro może zostać wykorzystana w szczególności na pokrycie kosztów środków ochrony zabytków i stanowisk archeologicznych, a także na odbudowę infrastruktury transportowej.

W czerwcu 2017 r. trzęsienie ziemi dotknęło również grecką wyspę Lesbos na Morzu Egejskim. We wcześniejszym wniosku przyjętym w lutym br. Komisja zaproponowała pomoc dla Lesbos ze środków FSUE w wysokości 1,3 mln euro.

12,2 mln euro dla Polski po burzach i ulewnych deszczach w sierpniu 2017 r.

Między 9 a 12 sierpnia 2017 r. gwałtowne burze i ulewne deszcze nawiedziły trzy polskie województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i wielkopolskie, niszcząc dziesiątki tysięcy hektarów lasów i upraw, a także infrastrukturę transportową i energetyczną. Najbardziej ucierpiały okręgi toruński i gdański. Kwota 12,2 mln euro może zostać wykorzystana na pokrycie części wydatków związanych z oczyszczeniem zniszczonych lasów, usunięciem powalonych drzew z dróg i torów kolejowych oraz na pomoc w odnowieniu uszkodzonej infrastruktury.

Prawie 17 mln euro dla Litwy w następstwie opadów i powodzi w 2017 r.

W okresie letnim i jesiennym 2017 r. Litwa ucierpiała wskutek nieprzerwanych opadów deszczu i ciągłych powodzi, które spowodowały szkody w infrastrukturze sieciowej i gruntach rolnych. Pieniądze mogą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów odbudowy infrastruktury sieciowej i infrastruktury gospodarki wodnej, w tym zapór i systemów odwadniania.

2,2 mln euro dla Bułgarii po burzach i powodziach w październiku 2017 r.

25 i 26 października 2017 r. w regionie Burgas w południowo-wschodniej Bułgarii wystąpiły intensywne opady deszczu i gwałtowne burze, które spowodowały uszkodzenia mostów i dróg, a także szpitali i szkół. Kwota 2,2 mln euro może pomóc w zmniejszeniu kosztów związanych z naprawą podstawowej infrastruktury publicznej.

Kontekst

Państwa członkowskie dotknięte klęską żywiołową mogą wystąpić o różnego rodzaju krótko- i długoterminową pomoc z UE. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności może zostać uruchomiony przez państwo członkowskie w sytuacji kryzysowej. Komisja zaproponowała również wzmocnienie zdolności UE do krótkoterminowego reagowania kryzysowego poprzez nowy system o nazwie rescEU.

Państwa członkowskie mogą wystąpić o pomoc z Funduszu Solidarności UE w celu wsparcia ich długofalowych działań naprawczych po klęsce żywiołowej. Przedłożony dziś wniosek w sprawie pomocy z Funduszu Solidarności UE musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę. Wkrótce potem środki finansowe trafią do czterech państw członkowskich.

Dodatkowe informacje:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
31 maja 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce