Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy30 stycznia 2017Przedstawicielstwo w Polsce

Unia na rozdrożu

- Europa musi mówić do świata jednym wspólnym głosem, bo nie ma lepszej alternatywy dla projektu europejskiego - mówił w Warszawie unijny komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich Günther Oettinger. W poniedziałek 30 stycznia był on gościem konferencji...

170201_oettinger.jpg


Komisarz w wystąpieniu pt. "Unia na rozdrożu" powiedział, że obecny kryzys wynika m.in. z konfrontacji korzystnych zjawisk współczesności takich jak globalizacja, digitalizacja i automatyzacja ze zjawiskami negatywnymi - jak protekcjonizm, populizm i nacjonalizm.

Oettinger podkreślał, że "populizm i nacjonalizm stworzą więcej problemów niż korzyści". Wskazywał przy tym na sytuację m.in. w Turcji czy w Rosji. Jako nowe wyzwanie polityczne dla Europy komisarz wskazywał również sytuację w Stanach Zjednoczonych. - Ostatnio, po zwycięstwie Donalda Trumpa, coraz więcej niepokoju wywołuje też sytuacja w USA. Takie firmy jak Google czy Facebook są coraz bardziej zaniepokojone, że rosnący protekcjonizm w USA może im zagrozić.

Zdaniem komisarza, w nowej sytuacji geopolitycznej UE powinna podążać własną drogą, ale jej punktami odniesienia powinny być polityczne decyzje i inicjatywy płynące z Moskwy, Ankary i Waszyngtonu. Jedną z płaszczyzn rozwojowych Europy mogą być nowoczesne technologie. - Dostarczenie światłowodów i szerokopasmowego internetu do każdego powinno dziś być "ważniejsze niż autostrady" – powiedział Oettinger.Jednak nowoczesne technologie i postępująca cyfryzacja to nie tylko nowe możliwości i szanse, ale również zagrożenia. Dlatego cyberbezpieczeństwo stało się jednym z głównych wyzwań współczesności. Próby ingerencji hakerów w demokratyczny proces wyborczy to jeden najbardziej niepokojących przykładów. Oettinger wyraził nadzieję, że podczas wyborów w zaplanowanych na ten rok w kilku krajach Unii proces demokratyczny nie zostanie zakłócony przez cyberataki.

Komisarz przypominał także, że UE powinna promować - na zewnątrz i wewnątrz - wartości, które są jej fundamentem od 1957 roku: wolność, demokrację i rządy prawa. Bez rządów prawa rynek wewnętrzny nie mógłby działać i z takiej perspektywy – zdaniem komisarza – należy patrzeć na "dialog" KE z polskimi władzami w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
30 stycznia 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce