Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy13 października 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

UE: rekordowe zatrudnienie

Spada bezrobocie i rosną płace - Komisja Europejska opublikowała najnowsze doroczne sprawozdanie dotyczące zmian na rynku pracy i wysokości wynagrodzeń. - Aktualny poziom zatrudnienia jest najwyższym, jaki kiedykolwiek odnotowano – przypomina...

UE: rekordowe zatrudnienie

Tegoroczne wydanie potwierdza, że na unijnym rynku pracy odnotowano pozytywne tendencje: 235 mln osób ma pracę, zatrudnienie w skali UE wzrosło w porównaniu z poziomem sprzed kryzysu, a bezrobocie wynosi 7,6 proc., czyli zbliża się do poziomu sprzed recesji. Ze sprawozdania wynika również, że aktualnie osobom bezrobotnym łatwiej jest znaleźć pracę. Z drugiej strony bardziej elastyczne rozwiązania na rynku pracy przynoszą korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Jednak w niektórych sytuacjach prowadzą do tego, że poszczególni pracownicy są zatrudniani na podstawie innych rodzajów umów, czyli na innych warunkach, a pracownicy zatrudniani na czas określony i pracujący na własny rachunek nie są objęci taką samą ochroną jak inni pracownicy.

Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, stwierdziła: - Coraz więcej osób w Europie jest w stanie znaleźć pracę. Aktualny poziom zatrudnienia jest najwyższym, jaki kiedykolwiek odnotowano. Europa odnosi korzyści z ukierunkowanych reform politycznych. Jednak stoją przed nami kolejne wyzwania. Musimy zagwarantować sprawiedliwe warunki pracy i ochronę wszystkim pracownikom, niezależnie od ich statusu zatrudnienia. Zgodnie z założeniami Europejskiego filaru praw socjalnych, który funkcjonuje od 26 kwietnia, staramy się modernizować przepisy dotyczące umów o pracę i ochrony socjalnej w celu osiągnięcia lepszych warunków pracy i życia w całej UE.

Z tegorocznego sprawozdania „Labour Market and Wage Developments in Europe” (Zmiany na rynku pracy i w wysokości wynagrodzeń w Europie) wynika również, że w 2016 r. płace w strefie euro wzrosły o 1,2 proc. i dotyczy to niemal wszystkich państw członkowskich. Kraje, w których poziom wynagrodzeń jest stosunkowo niski (takie jak kraje bałtyckie, Węgry i Rumunia), odnotowały największy wzrost. Oznacza to, że sytuacja zmierza do wyrównania poziomu płac w całej Europie. Jednak w wielu krajach wskaźnik wzrostu płac jest wciąż niższy niż można było się spodziewać, biorąc pod uwagę niedawny spadek bezrobocia. Poza tym w prawie wszystkich krajach UE, zwłaszcza w tych, w których odsetek tymczasowych umów o pracę jest wyższy, wynagrodzenie pracowników tymczasowych jest niższe niż pracowników stałych.

Realizując założenia Europejskiego filaru praw socjalnych, Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy mający na celu poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracujących rodziców i opiekunów, a także rozpoczęła konsultacje z partnerami społecznymi w celu modernizacji przepisów dotyczących umów o pracę i dostępu do ochrony socjalnej. Gdyby inicjatywy te zostały przyjęte, mogłyby pomóc w rozwiązaniu problemów, których znaczenie podkreślono w tegorocznym sprawozdaniu na temat zmian na rynku pracy i w wysokości wynagrodzeń w Europie, czyli segmentacji rynku pracy i braku ochrony osób pracujących na podstawie nietypowych form zatrudnienia.

Kontekst

Sprawozdanie „Labour Market and Wage Developments in Europe” zawiera analizę rynku pracy z perspektywy makroekonomicznej. Analiza najnowszych zmian na rynku pod względem zatrudnienia i wynagrodzenia uwzględnia porównanie między strefą euro i całą UE a ich partnerami handlowymi na świecie. Każde wydanie zawiera specjalny rozdział poświęcony konkretnemu tematowi, który jest poddawany pogłębionej analizie. Poprzednie edycje sprawozdania są dostępne na tej stronie.

Wniosek dotyczący Europejskiego filaru praw socjalnych, który Komisja przyjęła 26 kwietnia tego roku, przedstawia 20 najważniejszych zasad i praw, które mają wspomagać sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki społecznej. W swoim orędziu o stanie Unii wygłoszonym we wrześniu 2017 r. Jean-Claude Juncker potwierdził, że Komisji zależy na tym, by prace nad wdrażaniem koncepcji filara postępowały naprzód, ponieważ jest to niezbędne do propagowania wartości europejskich i tworzenia pogłębionej i bardziej sprawiedliwej UE: Jeżeli chcemy uniknąć fragmentacji społecznej i dumpingu socjalnego w Europie, państwa członkowskie powinny osiągnąć porozumienie w sprawie Europejskiego filara praw socjalnych jak najszybciej, a najpóźniej na szczycie w Göteborgu w listopadzie. Szczyt Społeczny na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego odbędzie się w szwedzkim Göteborgu 17 listopada 2017 r. Więcej informacji na temat szczytu zamieszczono tutaj.

Dodatkowe informacje

Wpisy Marianne Thyssen na Twitterze i Facebooku

Informacje szczegółowe

Data publikacji
13 października 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce