Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy22 czerwca 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

UE-Japonia: lotnicza umowa

- Umowa ułatwi branży lotniczej dostęp do japońskiego rynku wyrobów lotniczych, pomagając jej w wyjściu z aktualnego kryzysu – powiedziała komisarz Adina Vălean. Komisja Europejska i Japonia podpisały umowę w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa...

UE-Japonia: lotnicza umowa

Półtora roku po wejściu w życie Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią i rozpoczęciu wdrażania umowy o partnerstwie strategicznym dzisiejsza ceremonia stanowi potwierdzenie wzajemnego zaufania oraz zaangażowania w pogłębianie naszego strategicznego partnerstwa. Wspólne przepisy ułatwią współpracę europejskich i japońskich przedsiębiorstw oraz zmniejszą obciążenia administracyjne dla władz, stwarzając tym samym lepsze możliwości dla inwestycji oraz zwiększenia wzrostu gospodarczego i dobrobytu.

Ta dwustronna umowa w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ułatwi unijnym producentom wyrobów lotniczych zwiększenie obrotów na japońskim rynku oraz udziału w nim. W ten sposób odegra ona ważną rolę w ożywieniu sektora po obecnym kryzysie.

Komisarz ds. transportu Adina Vălean powiedziała: - Umowa ułatwi branży lotniczej dostęp do japońskiego rynku wyrobów lotniczych, pomagając jej w wyjściu z aktualnego kryzysu, który mocno ją dotknął. Zacieśniamy również współpracę między unijnymi i japońskimi organami ds. lotnictwa, tak aby zapewnić jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego i spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska.

Głównym celem umowy jest ułatwienie handlu samolotami i powiązanymi produktami. Umowa znosi zbędne powielanie działań w zakresie oceny i testowania wyrobów lotniczych, prowadzi do obniżenia kosztów zarówno po stronie przemysłu lotniczego, jak i administracji, oraz promuje współpracę między organami ds. lotnictwa cywilnego w UE i Japonii.

Dzięki umowie znacznie skróci się czas, jaki jest potrzebny producentom wyrobów lotniczych do uzyskania homologacji wymaganych na potrzeby eksportu do Japonii. Jednocześnie umowa zapewni wyższy poziom pewności prawa, w tym w odniesieniu do praw własności intelektualnej, co powinno zwiększyć współpracę między przedsiębiorstwami w UE i w Japonii.

W niecały rok po podpisaniu partnerstwa UE-Japonia na rzecz zrównoważonej sieci połączeń i infrastruktury służącej zapewnianiu jakości umowa wzmocni również połączenia transportowe zgodnie ze strategią UE dotyczącą łączenia Europy i Azji.

Kontekst

Dwustronna umowa między UE i Japonią w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego stanowi kolejne kluczowe osiągnięcie w ramach sformułowanej przez Komisję europejskiej strategii w dziedzinie lotnictwa – opracowanej w celu ułatwienia dynamicznego rozwoju europejskich przedsiębiorstw, sprzyjania innowacjom oraz zapewnienia pasażerom korzyści w postaci bezpieczniejszych, bardziej ekologicznych i tańszych lotów.

Kolejne kroki

Zarówno Unia Europejska, jak i Japonia przystąpią teraz do realizacji swoich odpowiednich procedur związanych z formalnym zawarciem umowy. Do czasu wejścia w życie umowa będzie tymczasowo stosowana już od dnia jej podpisania.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
22 czerwca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce