Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy6 kwietnia 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

UE finansuje nowe badania i projekty przemysłowe

Aby wesprzeć europejski sektor obronny w czasie kryzysu Komisja Europejska otwiera zaproszenia do składania wniosków dotyczące finansowania do kwoty 160 mln euro wspólnych projektów przemysłowych w dziedzinie obronności w 2020 r. Ogłoszono także...

UE finansuje nowe badania i projekty przemysłowe

Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego, powiedział: - W tym trudnym okresie mobilizujemy wszystkie unijne programy w celu wspierania naszych przedsiębiorstw, zarówno dużych, jak i małych. Przygotowujemy się również na przyszłość. Dzięki wspólnemu rozwojowi technologii obronnych, czynimy Europę bardziej odporną i wzmacniamy bazę przemysłową.

Projekty są finansowane odpowiednio w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (EDIDP), o wartości 500 mln euro na lata 2019 – 2020, oraz w ramach Działania przygotowawczego Unii w zakresie badań nad obronnością (PADR), którego budżet na lata 2018 – 2020 wynosi 90 mln euro. Są to prekursorskie programy dla pełnoprawnego Europejskiego Funduszu Obronnego, który będzie wspierał innowacyjną i konkurencyjną bazę przemysłową sektora obronnego i przyczyni się do strategicznej autonomii UE.

Europejski program rozwoju przemysłu obronnego: Zaproszenia na 2020 r.

Z całkowitym budżetem wynoszącym ponad 160 mln euro, zaproszenie do składania wniosków na rok 2020 obejmuje 12 kategorii odzwierciedlających zapotrzebowanie na krytyczną zdolność, określone w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi.

Komisja oczekuje wniosków dotyczących projektów z zakresu projektowania, prototypowania i testowania medycznych zapobiegawczych środków chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych (CBDN), takich jak immunoterapia profilaktyczna i terapeutyczna, które mogłyby być przydatne w przypadku przyszłych kryzysów pandemicznych, takich jak ten, z którym Europa i świat mierzą się w tej chwili. Celem zaproszenia do składania wniosków jest także zwiększenie zdolności UE w zakresie wykrywania i zwalczania w sytuacjach obronnych bezzałogowych systemów powietrznych, takich jak drony, oraz zwiększenie zdolności UE w zakresie cybernetycznej świadomości sytuacyjnej i zdolności obronnych, sieci i technologii obronnych, w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji i wymiany informacji.

Program obejmuje zachęty do udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Podobnie jak w 2019 r., jedna kategoria, na którą przeznaczono budżet w wysokości 10 mln EUR, jest przeznaczona w całości na MŚP, które mogą zapewnić innowacyjne i przyszłościowe rozwiązania w dziedzinie obronności.

Komisja zorganizuje dzień informacyjny, aby wspomóc zainteresowane konsorcja w procesie składania wniosków i aby wspierać współpracę między podmiotami europejskimi poprzez specjalne sesje mające na celu nawiązywanie kontaktów. Dokładna data zostanie podana w najbliższych tygodniach.

Równolegle Komisja ocenia obecnie wnioski w ramach zaproszenia do składania wniosków na rok 2019.

Działanie przygotowawcze w zakresie badań nad obronnością: Projekty wybrane na 2019 r.

W wyniku zaproszenia do składania wniosków ogłoszonego w 2019 r. wybrano siedem nowych projektów badawczych w dziedzinie obronności do finansowania w ramach Działania przygotowawczego Unii w zakresie badań nad obronnością (PADR), na łączną kwotę ponad 19 mln euro.

Wybrane projekty koncentrują się na technologiach o wysokim potencjale przełomowym w sektorze obronnym, takich jak sztuczna inteligencja i technologie kwantowe, a także na krytycznych technologiach obronnych dla elektroniki wojennej i norm interoperacyjności dla wojskowych systemów bezzałogowych.

Konsorcja, które złożyły wybrane wnioski, składają się z 65 wiodących europejskich integratorów systemów, producentów oryginalnego sprzętu, zaawansowanych technologicznie firm o średniej kapitalizacji oraz MŚP i instytutów badawczych zlokalizowanych w 15 państwach członkowskich UE.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
6 kwietnia 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce