Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy1 sierpnia 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

UE -Filipiny: umowa o wolnym handlu

UE i Filipiny zamierzają wznowić negocjacje w sprawie ambitnej i nowoczesnej umowy o wolnym handlu, której centralnym elementem jest zrównoważony rozwój.

UE -Filipiny: umowa o wolnym handlu

UE i Filipiny wkrótce rozpoczną dwustronny proces analizy zakresu, aby ocenić, w jakim stopniu obie strony podzielają wzajemne zrozumienie co do przyszłej umowy o wolnym handlu. Jeżeli proces zakończy się pomyślnie i po konsultacjach z państwami członkowskimi, UE i Filipiny mogłyby wznowić negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała: Filipiny są dla nas kluczowym partnerem w regionie Indo-Pacyfiku, a wraz z rozpoczęciem procesu ustalania zakresu umowy torujemy drogę do kolejnego etapu naszego partnerstwa. Wspólnie wykorzystamy pełny potencjał naszych relacji, tworząc nowe możliwości dla naszych przedsiębiorstw i konsumentów, a jednocześnie wspierając transformację ekologiczną i sprawiedliwą gospodarkę.

Po wznowieniu rozmów w sprawie umowy o wolnym handlu z Tajlandią na początku tego roku, ta kolejna zapowiedź potwierdza kluczowe znaczenie regionu Indo-Pacyfiku w unijnej strategii handlowej, toruje drogę do zacieśnienia więzi handlowych z kolejną prężną gospodarką w Azji Południowo-Wschodniej i wzmacnia strategiczną współpracę UE z tym rozwijającym się regionem.

UE dąży do zawarcia kompleksowej umowy o wolnym handlu z Filipinami, która obejmie ambitne zobowiązania dotyczące dostępu do rynku, szybkich i skutecznych procedur sanitarnych i fitosanitarnych, a także ochrony praw własności intelektualnej, w tym oznaczeń geograficznych. Zrównoważony rozwój będzie również centralnym elementem tej umowy z solidnymi i możliwymi do wyegzekwowania zasadami dotyczącymi handlu i zrównoważonego rozwoju. Jest to zgodne z komunikatem Komisji w sprawie przeglądu handlu i zrównoważonego rozwoju z czerwca 2022 r., w którym promuje się wysoki poziom ochrony środowiska i praw pracowniczych oraz realizację ambitnych celów klimatycznych.

Wznowienie negocjacji na temat umowy handlowej z Filipinami byłoby ważnym krokiem w kierunku nowego dobrze prosperującego partnerstwa. Mam nadzieję, że analiza zakresu umowy zakończy się pomyślnie. Nowoczesna, kompleksowa umowa o wolnym handlu stworzyłaby nowe możliwości dla obu stron, wzmocniłaby nasze łańcuchy dostaw i promowałaby zrównoważony handel. Zaraz po wznowieniu negocjacji dotyczących umowy handlowej z Tajlandią to kolejny ważny sygnał, że poważnie traktujemy nasze więzi z rozwijającym się regionem Indo-Pacyfiku. Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy odpowiedzialny za handel - 31/07/2023

UE i Filipiny już mają ugruntowane stosunki handlowe i istnieje wyraźny potencjał ich dalszego zacieśnienia:

  • w 2022 r. wartość handlu towarami wyniosła ponad 18,4 mld euro, podczas gdy wartość handlu usługami w 2021 r. – 4,7 mld euro,
  • UE jest czwartym co do wielkości partnerem handlowym Filipin,
  • Filipiny, piąta co wielkości gospodarka w regionie ASEAN, jest siódmym najważniejszym partnerem handlowym UE w regionie (a czterdziestym pierwszym na świecie),
  • UE jest jednym z największych inwestorów na Filipinach – wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych UE na Filipinach wyniosła w 2021 r. 13,7 mld euro.

Kontekst

Filipiny korzystają obecnie z preferencji handlowych w ramach unijnego ogólnego systemu preferencji taryfowych + (GSP+), który jest szczególnym rozwiązaniem motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów i zapewnia bezcłowy dostęp do rynku UE dwóm trzecim pozycji taryfowych. Łatwiejszy dostęp do rynku jest uzależniony od wdrożenia przez Filipiny szeregu konwencji międzynarodowych obejmujących takie kwestie jak prawa człowieka i prawa pracownicze, dobre rządy i ochrona środowiska. UE będzie nadal monitorować wypełnianie przez Filipiny międzynarodowych zobowiązań w tych dziedzinach i kontynuować stały dialog, aby zachęcać do dalszej poprawy sytuacji.

Filipiny należą do najszybciej rozwijających się gospodarek wschodzących na świecie i odnotowują drugi co do wielkości wzrost gospodarczy w regionie ASEAN, który w 2022 r. wyniósł 7,6 % PKB. Ten wysoki wzrost gospodarczy świadczy o obiecującej trajektorii wzrostu i zwiększeniu potencjału gospodarczego Filipin jako ważnego partnera handlowego. Ponadto Filipiny dysponują znacznymi rezerwami surowców krytycznych, w tym niklu, miedzi i chromitu, które mają zasadnicze znaczenie dla produkcji technologii ekologicznych. W połączeniu ze wznowionymi wysiłkami Filipin na rzecz wykorzystania potencjału w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i z niedawną liberalizacją dla inwestorów zagranicznych w tym sektorze, Filipiny są ważnym partnerem w transformacji ekologicznej.

UE i Filipiny rozpoczęły po raz pierwszy negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu w 2015 r. Ostatnia runda negocjacji odbyła się w 2017 r. i od tego czasu negocjacje zostały wstrzymane. 30 czerwca 2022 r. władzę przejęła nowa administracja, która wyraziła gotowość do współpracy z UE w najważniejszych kwestiach.

W strategii UE dotyczącej regionu Indo-Pacyfiku z 2021 r. potwierdzono od dawna wyrażane zainteresowanie UE wznowieniem negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Filipinami. UE zawarła już nowoczesne umowy o wolnym handlu z dwoma krajami regionu ASEAN (Singapurem i Wietnamem), negocjuje obecnie umowę o wolnym handlu z Indonezją, wkrótce wznowi negocjacje z Tajlandią oraz prowadzi obecnie analizę zakresu umowy z Malezją.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
1 sierpnia 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce