Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy15 czerwca 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

UE-Egipt: współpraca w dziedzinie klimatu, energii i ekologii

Egipt jest kluczowym partnerem w naszych wysiłkach, których celem jest odejście od rosyjskich paliw kopalnych i nawiązanie stałych relacji z bardziej wiarygodnymi dostawcami – powiedziała Ursula von der Leyen w Kairze.

UE-Egipt: współpraca w dziedzinie klimatu, energii i ekologii

W Kairze z okazji wizyty przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen i jej spotkania z prezydentem Egiptu Abdelem Fattahem as-Sisim UE i Egipt wydały wspólne oświadczenie w sprawie klimatu, energii i transformacji ekologicznej.

Przewodnicząca von der Leyen powiedziała: - Zaczynamy w pełni wykorzystywać potencjał stosunków UE–Egipt, umieszczając transformację w kierunku czystej energii i walkę ze zmianą klimatu w centrum naszego partnerstwa. Liczę na udaną współpracę z Egiptem jako gospodarzem szczytu COP27, aby spożytkować osiągnięcia ubiegłorocznego szczytu w Glasgow. Egipt jest również kluczowym partnerem w naszych wysiłkach, których celem jest odejście od rosyjskich paliw kopalnych i nawiązanie stałych relacji z bardziej wiarygodnymi dostawcami.

UE i Egipt wspólnie podejmą starania, aby wdrożyć porozumienie paryskie i zadbać o to, by konferencja COP27, która odbędzie się w listopadzie w Szarm el-Szejk, przyniosła ambitne rezultaty. We wspólnym oświadczeniu obie strony zobowiązały się do współpracy mającej na celu realizację globalnej sprawiedliwej transformacji energetycznej, poprawę zdolności przystosowawczych z myślą o łagodzeniu strat i szkód spowodowanych zmianą klimatu oraz zwiększenie finansowania działań związanych z klimatem w odpowiedzi na potrzeby krajów rozwijających się.

Współpraca skupi się w szczególności na odnawialnych źródłach energii, wodorze i efektywności energetycznej. UE i Egipt będą rozwijać śródziemnomorskie partnerstwo na rzecz wodoru w celu promowania inwestycji w wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wzmocnienie i rozbudowę sieci elektroenergetycznych, w tym transśródziemnomorskich połączeń

międzysystemowych, produkcję czystego i niskoemisyjnego wodoru, a także budowę infrastruktury na potrzeby magazynowania, przesyłu i dystrybucji.

Zabezpieczenie alternatywnych dostaw gazu dla Europy

W świetle nowej rzeczywistości geopolitycznej i energetycznej, jaka nastała po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, i zgodnie z planem REPowerEU UE i Egipt przyśpieszą i zintensyfikują swoje partnerstwo energetyczne. Bezpieczeństwo dostaw gazu jest przedmiotem wspólnego zainteresowania. Dziś w Kairze komisarz ds. energii Kadri Simson wraz z ministrami Tarekiem El Mollą i Kariną Elharrar podpisali trójstronny protokół ustaleń między UE, Egiptem i Izraelem w sprawie eksportu gazu ziemnego do Europy.

Te trzy strony będą współpracować na rzecz zapewnienia stabilnych dostaw gazu ziemnego w sposób spójny z długoterminowymi celami w zakresie dekarbonizacji, w oparciu o ceny rynkowe. Gaz ziemny z Izraela, Egiptu i innych źródeł we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego będzie przesyłany do Europy za pośrednictwem egipskiej infrastruktury eksportowej LNG.

Strony będą promować ograniczanie wycieku metanu, a w szczególności rozważą nowe technologie służące ograniczaniu uwalniania metanu do atmosfery i spalania go na pochodniach oraz przeanalizują możliwości wykorzystania wychwyconego metanu w całym łańcuchu dostaw. Będą również dążyć do zapewnienia, aby przyszłe inwestycje nie powodowały zanieczyszczenia środowiska morskiego ani lądowego.

Dodatkowe informacje:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
15 czerwca 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce