Przejdź do treści głównej
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy20 lipca 2022Przedstawicielstwo w Polsce

UE-Chiny: stabilność gospodarki światowej

- Współpraca dwustronna UE-Chiny w sektorze finansowym leży w naszym wspólnym interesie – powiedziała komisarz Mairead McGuinness po spotkaniu Unia Europejska – Chiny. Rozmowy dotyczyły również wyzwań wynikających z napaści Rosji na Ukrainę.

Wymuszenia gospodarcze są coraz częstsze. UE chce je ukrócić

Wiceprzewodniczący wykonawczy ValdisDombrovskis i wicepremier Chin Liu He przewodniczyli IX dialogowi wysokiego szczebla UE-Chiny w dziedzinie gospodarki i handlu. W rozmowach, przede wszystkim na temat usług finansowych, uczestniczyła również komisarz MaireadMcGuinness. Tematami dialogu wysokiego szczebla w dziedzinie gospodarki i handlu były wyzwania gospodarcze o skali światowej, zakłócenia w łańcuchach dostaw spowodowane pandemią COVID-19 oraz wpływ rosyjskiej inwazji na Ukrainę, między innymi na żywność, energię i rynki finansowe. Strony omówiły również kwestie dwustronnego handlu i inwestycji oraz intensyfikacji współpracy w zakresie usług finansowych. UE i Chiny uzgodniły, że kolejne posiedzenie w ramach dialogu odbędzie się w 2023 r.

Wiceprzewodniczący wykonawczy i komisarz do spraw handlu ValdisDombrovskis powiedział: - Wymiana handlowa między UE a Chinami ma ogromne znaczenie. Jako duże gospodarki jesteśmy odpowiedzialni za wspólne reagowanie na globalne wyzwania gospodarcze i handlowe, takie jak bezpieczeństwo żywnościowe, redukcja zadłużenia krajów w najtrudniejszej sytuacji oraz reforma Światowej Organizacji Handlu. Położyłem nacisk na to, że napaść militarna Rosji na Ukrainę powoduje problemy, które mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo i gospodarkę na świecie. Podkreśliłem również, że potrzebne jest stałe zaangażowanie na rzecz budowania bardziej zrównoważonych i opartych na zasadzie wzajemności stosunków handlowych i inwestycyjnych między UE a Chinami.

Unijna komisarz ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych MaireadMcGuinness powiedziała: - Współpraca dwustronna UE-Chiny w sektorze finansowym leży w naszym wspólnym interesie. Chcę kontynuować współpracę w kwestiach regulacji finansowych, w tym w zakresie zielonego finansowania, które ma kluczowe znaczenie dla obu gospodarek, bowiem wspiera realizację naszych celów klimatycznych. Cieszę się, że udało nam się dziś omówić konkretne rozwiązania ułatwiające europejskim instytucjom finansowym funkcjonowanie w Chinach.

Najważniejsze tematy i wnioski

Przedstawiciele UE i Chin przedyskutowali wiele tematów i propozycji, między innymi:

obawy związane z perspektywami gospodarczymi na świecie. UE podkreśliła w szczególności, jak ważne jest, by UE i Chiny współpracowały ze sobą, aby pomóc w sprostaniu wyzwaniom wynikającym z napaści Rosji na Ukrainę. UE przyjęła do wiadomości gotowość Chin do współpracy na rzecz zapewnienia stabilności światowych rynków i rozwiązania problemu światowego braku bezpieczeństwa żywnościowego, w tym poprzez eksport nawozów.

UE przedstawiła również propozycje mające na celu zintensyfikowanie prac nad umorzeniem zadłużenia krajów o niskim dochodzie, zarówno w stosunkach dwustronnych, jak i w ramach grupy G-20.

UE i Chiny z zadowoleniem przyjęły pozytywne wyniki XII konferencji ministerialnej Światowej Organizacji Handlu (WTO). W tym kontekście UE i Chiny zgodziły się wspólnie pracować nad reformą WTO. UE podkreśliła również, że trzeba zająć się globalnymi zakłóceniami, na przykład w obszarze subsydiów przemysłowych i nadwyżek mocy produkcyjnych.

UE i Chiny zgodziły się co do tego, że należy zapobiec zakłóceniom w łańcuchu dostaw oraz omówiły kwestię zwiększenia przejrzystości i wymiany informacji na temat dostaw niektórych surowców krytycznych i innych produktów. 

Rozmowy na temat usług finansowych były konstruktywne. Dotyczyły między innymi zobowiązania Chin do zapewnienia, by ich przyszłe przepisy krajowe nie ograniczały zdolności europejskich przedsiębiorstw leasingowych do świadczenia usług na całym ich terytorium. Obie strony z zadowoleniem przyjęły podpisanie protokołu ustaleń między Ludowym Bankiem Chin a Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, który zapewnia europejskim bankom dostęp do izby rozliczeniowej w Szanghaju. UE z zadowoleniem przyjmuje gotowość Chin do oceny stosowanego przez nie narzędzia wspierającego redukcję emisji dwutlenku węgla z myślą o ewentualnym udziale banków z UE.

UE poruszyła kwestie związane z otoczeniem biznesowym, w tym brak równych warunków działania oraz kwestię rosnącego upolitycznienia otoczenia biznesowego w Chinach. Z tego powodu wiodące europejskie firmy zastanawiają się, czy kontynuować tam działalność i planować inwestycje.

UE potwierdziła, że stosowanie środków przymusu gospodarczego – w tym przeciwko Litwie – jest nie do zaakceptowania.

Radzenie sobie z pandemią COVID-19 jest wspólnym priorytetem i zarówno UE, jak i Chiny włożyły wiele wysiłku w ratowanie ludzkiego życia. UE zaproponowała dalszą współpracę i rozmowy oraz zachęciła Chiny do zrewidowania swojej polityki wstrzymywania lotów, która utrudnia usługi przewozów lotniczych między UE a Chinami.

Obie strony z zadowoleniem przyjęły zacieśnienie współpracy w zakresie zdrowia zwierząt, a UE zaproponowała, by kontynuować dyskusje w celu zawarcia dwustronnego porozumienia w sprawie regionalizacji niektórych chorób zwierząt.

Kontekst

Podczas szczytu UE-Chiny, który miał miejsce 1 kwietnia 2022 r., podjęto decyzję, że przed wakacjami letnimi odbędzie się dialog wysokiego szczebla UE-Chiny w dziedzinie gospodarki i handlu.

Wymiana handlowa między UE a Chinami jest bardzo znacząca: w 2021 r. Chiny były trzecim co do wielkości partnerem pod względem eksportu towarów z UE (10,2 proc.) i największym partnerem pod względem importu towarów do UE (22,4 proc.).

W 2019 r. wartość importu z Chin do UE wyniosła 363 mld euro, a w 2021 r. 472 mld euro. W 2019 r. wartość eksportu z UE do Chin wyniosła 198 mld euro, a w 2021 r. 223 mld euro. Oznacza to w przybliżeniu wartość importu 1,3 mld euro dziennie i wartość eksportu 600 mln euro dziennie, czyli wartość wymiany handlowej między UE a Chinami na poziomie 1,9 mld euro dziennie.

Dodatkowe informacje

 

 

Informacje szczegółowe

Data publikacji
20 lipca 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce