Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy21 grudnia 2016Przedstawicielstwo w Polsce

Twoja Europa – Twoje Zdanie

Uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu wezmą udział w młodzieżowej sesji plenarnej „Twoja Europa – Twoje Zdanie”. Do inicjatywy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zgłosiło się 680 szkół, spośród...

161221_your_europe.jpg

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wybrał I Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu do udziału w młodzieżowej sesji plenarnej „Twoja Europa – Twoje Zdanie” w 2017 r. Sesja ta to organizowane przez Komitet doroczne zgromadzenie młodych ludzi, podczas którego omawiane są najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoi Europa.

W obecności wiceprzewodniczącego EKES Gonçalo Lobo Xaviera i członkiń EKES-u Katiany Vicens Guillén i Indrė Vareikytė, spośród ponad 680 zgłoszeń wylosowano 33 szkoły – po jednej ze wszystkich 28 państw członkowskich UE i 5 krajów kandydujących (Albanii, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Turcji).

Tegoroczna edycja wydarzenia „Twoja Europa – Twoje Zdanie” organizowana w kontekście 60. rocznicy podpisania traktatu rzymskiego stworzy młodym ludziom okazję do zaproponowania rozwiązań dla istotnych wyzwań politycznych stojących przed Europą. Każda szkoła wyśle do Brukseli delegację składającą się z trojga 16- lub 17-letnich uczniów i nauczyciela. Delegacja ta weźmie udział w młodzieżowej sesji plenarnej w dniach 30–31 marca. Uczniowie będą debatować i głosować nad politycznymi wyzwaniami, z jakimi zmaga się UE, i zaproponują własne rozwiązania.

Przygotowania do sesji młodzieżowej rozpoczną się na początku 2017 r. od wizyty jednego z członków EKES z każdego kraju w każdej z wybranych szkół. Celem wizyty będzie pomoc uczniom w przygotowaniu się do młodzieżowej sesji plenarnej, przekazanie im informacji o EKES i wyjaśnienie jego roli w procesie decyzyjnym UE.

Dzięki tej inicjatywie EKES, jako głos społeczeństwa obywatelskiego, pragnie zadbać o to, by poglądy, doświadczenia i pomysły młodego pokolenia zostały uwzględnione w procesie kształtowania polityki UE.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 350 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę Unii Europejskiej.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
21 grudnia 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce