Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy29 czerwca 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Turysta z pakietem i ochroną

Od niedzieli 1 lipca 2018 r. turyści rezerwujący zorganizowane wyjazdy wakacyjne będą korzystać ze zwiększonych praw konsumenta. Dyrektywa w sprawie zorganizowanych podróży obejmie już nie tylko tradycyjne wycieczki zorganizowane, ale zapewni także...

Turysta z pakietem i ochroną

Nowe przepisy wprowadzą ochronę powiązanych usług turystycznych, które obejmują kupno przez podróżującego usług turystycznych w jednym punkcie sprzedaży w ramach dwóch osobnych transakcji lub sytuację, gdy podróżujący zarezerwuje usługę na jednej stronie internetowej i jest zaproszony do rezerwacji kolejnej usługi na innej stronie internetowej.

Vĕra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, powiedziała: - Rezerwacja wakacji przez internet jest prosta, ale w przypadku problemów turyści chcą mieć pewność, że są w pełni chronieni. Nowe przepisy dotyczące zorganizowanych podróży zostały dostosowane do ery cyfrowej i nowych sposobów rezerwowania wakacji. Podróżujący będą korzystać z nowych praw i ochrony w przypadku upadłości organizatorów. Nowe przepisy ułatwią też przedsiębiorstwom z branży turystycznej oferowanie swoich usług także za granicą.

Nowe przepisy przyniosą konsumentom więcej korzyści w postaci:

 • jaśniejszych informacji dla podróżujących: Przedsiębiorstwa muszą informować podróżujących za pomocą standardowych formularzy informacyjnych o ich podstawowych prawach oraz o tym, czy oferują im zorganizowaną podróż, czy powiązaną usługę turystyczną. Muszą one zapewnić jasne informacje dotyczące cech i charakterystyki pakietu usług, jego ceny oraz wszystkich dodatkowych opłat;
 • zwrotu pieniędzy i powrotu do kraju w przypadku upadłości organizatora: Przedsiębiorstwa sprzedające zorganizowane wyjazdy wakacyjne muszą zapewnić podróżującym ochronę na wypadek niewypłacalności. Jest to gwarancją pokrycia kosztów zwrotu pieniędzy oraz powrotu do kraju w przypadku ogłoszenia upadłości przez organizatorów. Gwarancja ta ma również zastosowanie do powiązanych usług turystycznych;
 • jaśniejszych zasad dotyczących odpowiedzialności: Organizator wyjazdu wakacyjnego jest odpowiedzialny za wszelkie problemy, bez względu na to, kto świadczy usługi turystyczne;
 • skuteczniejszych praw do anulowania rezerwacji: Zgodnie z nowymi przepisami podróżujący mają prawo do anulowania zorganizowanego wyjazdu wakacyjnego z jakichkolwiek powodów za uiszczeniem rozsądnej opłaty. Istnieje również możliwość anulowania wakacji bez dodatkowych opłat, jeżeli miejsce docelowe stanie się niebezpieczne ze względu na wojnę lub klęski żywiołowe lub jeżeli cena wyjazdu zostanie podniesiona o co najmniej 8 proc. ceny początkowej;
 • zapewnienia zakwaterowania, jeżeli podróż powrotna nie jest możliwa: Jeżeli podróżujący nie mogą wrócić ze zorganizowanego wyjazdu wakacyjnego na czas, na przykład z powodu klęski żywiołowej, zapewnia im się zakwaterowanie przez maksymalnie trzy noce. Dodatkowe noclegi są objęte właściwymi przepisami regulującymi prawa pasażerów;
 • pomocy dla podróżujących: Organizator wyjazdu musi zapewnić pomoc podróżującym w przypadku trudnej sytuacji, a w szczególności zapewnić im informacje o usługach zdrowotnych i opiece konsularnej.

Nowe przepisy przyniosą korzyści także przedsiębiorstwom:

 • jaśniejsze zasady i ułatwienie działalności za granicą: Przedsiębiorstwa będą od teraz podlegały takim samym zasadom dotyczącym wymogów w zakresie informacji, odpowiedzialności i innych zobowiązań w całej UE. Krajowe systemy postępowania upadłościowego są od teraz uznawane w całej UE. Środki te umożliwiają przedsiębiorstwom funkcjonowanie w całej UE w takim sam sposób jak w swoim kraju;
 • zmodernizowane wymogi informacyjne, które nie bazują już tylko na broszurach turystycznych: Dzięki zniesieniu wymogu drukowania broszur przedsiębiorstwa zaoszczędzą do 390 mln euro rocznie;
 • mniejsze obciążenia regulacyjne: Podróże służbowe zaaranżowane w ramach umowy, na przykład z biurem podróży, nie będą już objęte dyrektywą.

Dalsze działania

Państwa członkowskie miały wdrożyć przepisy dyrektywy do swojego prawa krajowego do dnia 1 stycznia 2018 r. Okres przejściowy trwał zatem sześć miesięcy, aż do dnia 1 lipca 2018 r., kiedy to środki krajowe transponujące tę dyrektywę zaczną obowiązywać. Komisja zbada, w jaki sposób przepisy te zostały transponowane oraz jak są stosowane w państwach członkowskich. W stosownych przypadkach będzie podejmować dodatkowe działania.

Przebieg procedury

Aby rozszerzyć zakres ochrony zapewniony przez unijną dyrektywę w sprawie zorganizowanych podróży z 1990 r., Komisja przedstawiła w lipcu 2013 r. wniosek, który został formalnie przyjęty przez Parlament Europejski i państwa członkowskie w listopadzie 2015 r. Nowe przepisy miały zostać transponowane przez państwa członkowskie do 1 stycznia 2018 r. Przepisy te obowiązują w państwach członkowskich od 1 lipca 2018 r.

Nowe przepisy dotyczą połączenia co najmniej dwóch typów usług turystycznych (transport, zakwaterowanie, wynajem samochodu lub inne usługi, na przykład wycieczki z przewodnikiem), w tym:

 • imprez turystycznych, takich jak zorganizowane przez organizatora turystycznego wakacje, a także wyselekcjonowany przez podróżującego pakiet dobranych usług zakupiony online lub offline w jednym punkcie sprzedaży;
 • powiązanych usług turystycznych, takich jak zakupione w jednym punkcie sprzedaży usługi turystyczne, które zostały zarezerwowane w ramach osobnych transakcji, lub usługi zakupione na stronie internetowej w przypadku zaproszenia podróżującego na tę stronę po dokonaniu rezerwacji na innej stronie, jeżeli tej drugiej rezerwacji dokonano w ciągu 24 godzin.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
29 czerwca 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce