Przejdź do treści głównej
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy29 kwietnia 2020Przedstawicielstwo w Polsce

Transport ze wspomaganiem

Kryzys związany z pandemią w szczególny sposób dotknął sektor transportowy, który opiera się na przekraczaniu granic i kontynentów. Dlatego KE przyjęła pakiet środków mających na celu wsparcie przedsiębiorstw w sektorze lotniczym, kolejowym, morskim...

Transport

W przypadku lotnictwa środki ułatwią świadczenie usług obsługi naziemnej i zmienią przepisy dotyczące licencjonowania przewoźników lotniczych w przypadku problemów finansowych związanych z wystąpieniem epidemii koronawirusa.

W odniesieniu do portów organy mogą podjąć decyzję o odroczeniu lub niepobieraniu opłat za korzystanie z infrastruktury portowej.

W odniesieniu do sektora kolejowego Komisja proponuje przedłużenie o trzy miesiące terminu, w którym państwa członkowskie muszą przenieść część swoich uprawnień, w tym do Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

Wreszcie, wszystkie rodzaje transportu skorzystają z propozycji umożliwiającej przedłużenie okresu ważności niektórych certyfikatów i pozwoleń, biorąc pod uwagę fakt, że podjęte środki zdrowotne utrudniły niektórym przewoźnikom i pracownikom dopełnienie pewnych formalności wymaganych na mocy prawa UE.

Przedstawione wnioski są kolejnymi po szeregu środków już wprowadzonych przez Komisję, których celem jest na przykład utrzymanie bezpieczeństwa pracowników sektora transportu, informowanie podróżnych o ich prawach oraz zapewnienie przepływu podstawowych towarów w całej UE.

Więcej informacji na temat dzisiejszego pakietu można znaleźć tutaj.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
29 kwietnia 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce