Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 października 2020Przedstawicielstwo w Polsce

Tablica danych na temat koronawirusa

Komisja Europejska ogłosiła wstępne wyniki inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa (CRII) oraz inicjatywy inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na koronawirusa (CRII+). Polityka spójności stanowi główne ogniwo walki z pandemią i ochrony...

Elisa Ferreira

Dzięki uelastycznieniu polityki spójności, od początku kryzysu za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności UE uruchomiła środki o wartości ponad 13 mld euro na inwestycje w celu przeciwdziałania skutkom pandemii koronawirusa. Fundusze UE pomogły społecznościom krajowym, regionalnym i lokalnym przeciwdziałać negatywnym społeczno-ekonomicznych skutkom pandemii koronawirusa.

Sektorowi ochrony zdrowia przydzielono ogółem 4,1 mld euro na zakup niezbędnych urządzeń i środków ochrony indywidualnej w celu ratowania życia. Aby wesprzeć gospodarkę – zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) – w dostosowywaniu się do kryzysu, uruchomiono 8,4 mld euro w formie dotacji, pożyczek i zindywidualizowanych instrumentów finansowych. Ponadto za pośrednictwem EFS przekazano około 1,4 mld euro na bezpośrednią pomoc ludziom i ochronę miejsc pracy.

Aby zapewnić jak największą przejrzystość i rozliczalność, Komisja uruchamia dzisiaj specjalną stronę internetową na platformie otwartych danych w obszarze spójności, by pokazać, jak dzięki unijnej polityce spójności wspiera się państwa członkowskie w przezwyciężaniu kryzysu wywołanego koronawirusem. Dzięki codziennej aktualizacji platforma przedstawi wszystkie informacje dotyczące zmian w programach, przeznaczenia środków i sposobu ich inwestowania. Dzięki stałej aktualizacji platforma będzie zawierać coraz bardziej kompletne dane.

Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: - Polityka spójności stanowi główne ogniwo walki z pandemią i ochrony zdrowia. Z dokonanego przez nas przeglądu wynika, że wszystkie państwa członkowskie skorzystały z inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa, z korzyścią dla obywateli, przedsiębiorstw i sektora ochrony zdrowia. Od dziś wspomniane pozytywne wyniki może zobaczyć każdy użytkownik naszej interaktywnej tablicy – wystarczy kliknięcie.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas dodał: Dzięki uproszczeniu przepisów polityka spójności wniosła wartość dodaną, łącząc państwa członkowskie, regiony i miasta UE w celu ochrony naszych obywateli, miejsc pracy i lokalnych gospodarek w czasie pandemii. To lekcja, z której musimy wyciągnąć wnioski, ułatwiając dostęp do funduszy UE i angażując w kształtowanie i realizację planów odbudowy gospodarczej wszystkie szczeble władzy. Aby w jak największym stopniu wykorzystać każde zainwestowane euro i sprawić, by pieniądze trafiały tam, gdzie są najbardziej potrzebne, spójność musi stanowić główny punkt odniesienia dla wszystkich inwestycji UE.

Kontekst

Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa (CRII) oraz inicjatywa inwestycyjna „plus” w odpowiedzi na koronawirusa (CRII+) pozwalają państwom członkowskim skorzystać z tymczasowego zwiększenia (do 100%) unijnego finansowania z funduszy polityki spójności na wsparcie sektorów gospodarki najbardziej narażonych na kryzys z powodu pandemii, takich jak opieka zdrowotna, MŚP i rynki pracy.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 października 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce