Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy8 czerwca 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 1 min

Szersze kompetencje Agencji Praw Podstawowych

Komisja Europejska zaproponowała zmianę rozporządzenia ustanawiającego Agencję Praw Podstawowych UE. Poprawki mają na celu wyjaśnienie, że dziedziny objęte działaniami Agencji w sprawach karnych są zgodne ze zmianami Traktatu Lizbońskiego, w zakresie...

Szersze kompetencje Agencji Praw Podstawowych

Dostosowują także rozporządzenie ustanawiające Agencję do aktualnych standardów UE dla agencji zdecentralizowanych (wspólne podejście do agencji UE z 2012 r.) w celu zwiększenia wydajności, przydatności i zarządzania Agencją. Zmiany mają charakter techniczny i opierają się na ustaleniach zewnętrznej oceny Agencji oraz analizie przeprowadzonej przez Komisję. Propozycja nie zmienia mandatu ani zadań Agencji.

Didier Reynders, komisarz ds. sprawiedliwości, powiedział: - Opieramy się na badaniach Agencji i analizie danych dotyczących podstawowych praw w celu wspierania naszej pracy. Poprawki zaproponowane przez Komisję zwiększą skuteczność i znaczenie Agencji we wspieraniu instytucji UE i państw członkowskich w kwestiach związanych z prawami podstawowymi.

Komisja odpowiada nie tylko na zalecenia wynikające z zewnętrznej oceny Agencji, ale także na wezwania państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego i szeregu innych zainteresowanych stron.

Agencja Praw Podstawowych UE została ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 168/2007). Jej celem jest zapewnienie instytucjom, organom, urzędom, agencjom i państwom członkowskim UE, przy wdrażaniu prawa UE, pomocy i wiedzy fachowej związanej z prawami podstawowymi, aby wspierać je przy opracowywaniu inicjatyw opartych na dowodach.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
8 czerwca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce