Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy29 czerwca 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Szczepienia na małpią ospę

Pierwsze dostawy szczepionek, stanowiące odpowiedź na pojawienie się ognisk małpiej ospy, dotrą dziś do krajów najbardziej dotkniętych tą chorobą. Pierwsze dawki otrzyma Hiszpania, następnie Portugalia, Niemcy i Belgia.

Szczepienia na małpią ospę

Ruszyły dostawy pierwszych szczepionek zakupionych przez Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia Komisji Europejskiej w odpowiedzi na wystąpienie ogniska małpiej ospy – do Hiszpanii dotrze początkowa pula 5 300 z 109 090 zamówionych dawek. Jest to pierwsza z serii dostaw, które regularnie będą miały miejsce w najbliższych tygodniach i miesiącach w celu zapewnienia gotowości państw członkowskich do reagowania na obecnie występujące ogniska małpiej ospy, a priorytetem będą dostawy do najbardziej dotkniętych państw członkowskich.

Komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Stella Kyriakides powiedziała: - Tak Europejska Unia Zdrowotna reaguje w czasie rzeczywistym na nowe zagrożenia dla zdrowia i chroni swoich obywateli. Po raz pierwszy dokonujemy bezpośrednich zakupów szczepionek i przekazujemy je państwom członkowskim za pośrednictwem Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA). Dzięki HERA Unia Europejska znacznie zwiększyła swoją zdolność do zdecydowanego reagowania na nowe zagrożenia dla zdrowia i przeciwdziałania im.

Podobnie jak w przypadku szczepionki przeciwko COVID-19, dawki szczepionki przydzielane są proporcjonalnie do wielkości populacji każdego kraju. Dostawy do państw członkowskich, w których liczba zakażeń małpią ospą jest wyższa (w dniu zawarcia umowy) będą traktowane priorytetowo, zgodnie z ustaleniami z państwami członkowskimi. Szczepionki są dostarczane do państw członkowskich bezpośrednio przez firmy farmaceutyczne. Kolejnymi po Hiszpanii krajami, które otrzymają dostawy szczepionki, będą Portugalia, Niemcy i Belgia. Późniejsze dostawy do kolejnych państw członkowskich będą miały miejsce w lipcu i w sierpniu.

Od momentu pojawienia się ognisk małpiej ospy Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA), wraz z innymi służbami Komisji i państwami członkowskimi, uważnie przygląda się rozwojowi tych ognisk w Europie i wspiera działania w zakresie gotowości i reagowania we wszystkich państwach członkowskich. Zakup i przekazanie ponad 109 090 szczepionek wyprodukowanych przez Bavarian Nordic to tylko jeden z przykładów wsparcia oferowanego państwom członkowskim.

Po raz pierwszy zakupu szczepionek, które następnie zostaną przekazane państwom członkowskim dokonuje się bezpośrednio z budżetu UE, w ramach Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia.

Kontekst

Komisja Europejska jest zaangażowana w tworzenie silnej i aktywnej Europejskiej Unii Zdrowotnej, która będzie przygotowana i zdolna do reagowania na pojawiające się zagrożenia dla zdrowia. Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważna jest koordynacja pomiędzy europejskimi krajami, a także, że wspólne reagowanie stanowi wartość dodaną w przypadku transgranicznych zagrożeń zdrowia.

Od 18 maja odnotowano około 2 682 przypadki małpiej ospy w 23 państwach członkowskich UE (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania i Szwecja) oraz w Norwegii i Islandii. Małpia ospa jest wirusową chorobą odzwierzęcą (wirusem przenoszonym na ludzi przez zwierzęta), której objawy są podobne do tych obserwowanych w przeszłości u chorych na ospę prawdziwą, aczkolwiek łagodniejsze. Choroba ta jest chorobą endemiczną w zachodniej i środkowej Afryce i obecnie po raz pierwszy rozprzestrzenia się w Europie.

Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA) stanowi jeden z fundamentów Europejskiej Unii Zdrowotnej i poprawia zdolność do reagowania i gotowość UE na wypadek stanów zagrożenia zdrowia. HERA został utworzony w październiku 2021 r. w celu zastąpienia doraźnych rozwiązań w zakresie reagowania na sytuację pandemii stałą strukturą posiadającą właściwe narzędzia i zasoby umożliwiające wcześniejsze zaplanowanie działań UE na wypadek stanu zagrożenia zdrowia. HERA będzie przewidywać zagrożenia i potencjalne kryzysy zdrowotne poprzez gromadzenie informacji i tworzenie niezbędnej zdolności reagowania.

W celu realizacji tego ważnego zadania, HERA będzie finansować zakup w ramach Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia. Program działań Unii w dziedzinie zdrowia jest jednym z głównych instrumentów tworzących podstawy Europejskiej Unii Zdrowotnej; biorą w nim udział państwa członkowskie UE, Norwegia i Islandia.

W swojej ocenie ryzyka Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zaleciło dotkniętym krajom rozważenie szczepienia wkrótce po narażeniu na zakażenie szczepionką trzeciej generacji produkowaną przez Bavarian Nordic, aby zapobiec chorobie lub uczynić jej przebieg łagodniejszym.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
29 czerwca 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce