Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy24 kwietnia 2019Przedstawicielstwo w Polsce

Świnoujście: rozbudowa terminala LNG

128 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zostanie zainwestowane w rozbudowę terminala skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu. Ta inwestycja uzupełnia projekt budowy terminala LNG, który został dofinansowany przez UE w...

Terminal LNG

Terminal regazyfikacji LNG w Świnoujściu jest największym obiektem skroplonego gazu ziemnego w Europie Północnej i Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to inwestycja strategiczna dla interesów Polski, przyczyniająca się do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego i poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Gaz jest wygodnym towarem do transportu, ponieważ po skropleniu jego objętość zmniejsza się 600 razy. W ten sposób gaz ziemny jest skraplany, ładowany na statki i transportowany na przykład z Półwyspu Arabskiego do Polski. W terminalu LNG w Świnoujściu gaz skroplony poddawany jest procesowi regazyfikacji, a następnie przesyłany gazociągami do klientów.

Obecna instalacja, trzyletni terminal LNG, została zbudowana przy pomocy dotacji z EFRR w wysokości 224 mln euro z PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 55 mln euro z Europejskiego Programu Energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej (EPENG). Obecna inwestycja w wysokości 128 mln euro z PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zakłada wykonanie czterech komponentów: zwiększenie mocy regazyfikacyjnych z 5 do 7,5 mld metrów sześciennych (moc regazyfikacji terminala wzrośnie o 50 proc.), budowę drugiego nabrzeża przeznaczonego dla mniejszych jednostek pływających, postawienie trzeciego zbiornika na LNG o pojemności 180 tys. metrów sześciennych i skonstruowanie bocznicy kolejowej do przeładunku gazu skroplonego na cysterny kolejowe i kontenery ISO.

Baltic Pipe

Nawet rozbudowany terminal LNG nie będzie wystarczający do pokrycia całkowitego zapotrzebowania na energię. Dlatego Polska równocześnie stara się o większą dywersyfikację dostaw gazu. W ubiegłym tygodniu, 15 kwietnia 2019 r., podpisano umowę na dotację z unijnego Funduszu Spójności w wysokości 215 mln euro na budowę „Baltic Pipe”. Projekt Baltic Pipe to projekt infrastruktury gazowej, którego celem jest stworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim łączącego Polskę i Danię z Norwegią.

Projekty Wspólnego Zainteresowania Unii Europejskiej

Zarówno terminal LNG, jak i Baltic Pipe to kluczowe europejskie projekty w dziedzinie infrastruktury energetycznej, które przyniosą wymierne korzyści transgraniczne. Obydwa projekty zostały umieszczone na europejskiej liście projektów wspólnego zainteresowania (PCI). Lista ta obejmuje inwestycje, które mają szczególne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Europie; dla budowania zintegrowanego i konkurencyjnego rynku oraz przyczynią się do osiągnięcia europejskich celów energetycznych i klimatycznych.

Terminal LNG zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski i prowadzi do rzeczywistej dywersyfikacji źródeł dostaw gazu także dla krajów sąsiedzkich, takich jak kraje bałtyckie, Ukraina i Czechy. Wprowadzenie na rynek skroplonego gazu ziemnego umożliwia klientom dostarczanie gazu w sposób nieprzerwany.

Baltic Pipe, po 2022 r, umożliwi przesył gazu z Morza Północnego na rynek polski i dalej do krajów nadbałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii, a także do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Jednocześnie rurociąg umożliwi dostawę gazu z Polski, w tym importowanego skroplonego gazu ziemnego, na rynek duński i szwedzki.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
24 kwietnia 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce