Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy30 lipca 2021Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Światowy Szczyt Edukacji

Podczas światowego szczytu poświęconego edukacji, który odbył się w Londynie, Unia Europejska i jej państwa członkowskie, jako Drużyna Europy, zobowiązały się do przeznaczenia 1,7 mld euro na Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji (GPE). Ma to pomóc...

Światowy Szczyt Edukacji

Stanowi to największy wkład w Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji. Już w czerwcu Unia ogłosiła swoje zobowiązanie w wysokości 700 mln euro na lata 2021–2027.

Unię reprezentowały na szczycie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz komisarz ds. partnerstw międzynarodowych Jutta Urpilainen. W swoich wystąpieniach uwypukliły one wpływ kryzysu związanego z COVID-19 na edukację dzieci na całym świecie oraz gotowość UE i jej państw członkowskich do działania.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: - Edukacja jest najbardziej podstawowym rodzajem infrastruktury rozwoju społecznego. Czytanie, pisanie, matematyka, logika, umiejętności cyfrowe, rozumienie życia. Bez względu na to, na jakim kontynencie mieszkasz. Edukacja powinna być prawdziwie powszechnym prawem. Dlatego też Unia Europejska inwestuje w międzynarodową współpracę na rzecz edukacji więcej niż reszta świata łącznie i intensyfikuje swoje wysiłki w obecnej nadzwyczajnej sytuacji.

Komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych Jutta Urpilainen powiedziała: - Zobowiązaliśmy się nie dopuścić do tego, by Covid-19 zniweczył dziesiątki lat postępów w poprawianiu dostępu do edukacji, i wprowadzamy te słowa w czyn. Drużyna Europy dysponuje kwotą 1,7 mld euro i jest dumna z tego, że jest wiodącym darczyńcą w ramach Globalnego Partnerstwa na rzecz Edukacji, wspierającym powszechną bezpłatną, inkluzywną i równą edukację wysokiej jakości. Edukacja jest motorem postępów w realizacji wszystkich celów zrównoważonego rozwoju i będzie odgrywać kluczową rolę w odbudowie. Wraz ze wszystkimi naszymi partnerami możemy zadbać o to, by każde dziecko miało możliwość uczenia się i odniesienia sukcesu.

Działania Drużyny Europy na rzecz globalnej edukacji

Wsparcie UE w dziedzinie edukacji koncentruje się na zapewnieniu jakości, równości i sprawiedliwości oraz na dopasowywaniu umiejętności do potrzeb rynku pracy. Oznacza to w szczególności:

  • inwestowanie w dobrze wyszkolonych i zmotywowanych nauczycieli, którzy mogą wyposażyć dzieci w odpowiedni zestaw umiejętności potrzebnych w XXI wieku. Do 2030 r. trzeba będzie zatrudnić co najmniej 69 mln nowych nauczycieli szkół podstawowych i średnich, w tym ponad 17 mln w Afryce;
  • inwestowanie w równość, a w szczególności promowanie edukacji dziewcząt i wykorzystywanie potencjału innowacji cyfrowych. Kształcenie dziewcząt i wzmacnianie ich pozycji jest kluczowym aspektem trzeciego unijnego planu działania w sprawie równości płci, którego celem jest ograniczenie wzrostu nierówności w kontekście pandemii oraz przyspieszenie postępów w zakresie równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet;
  • inwestowanie w umiejętności na przyszłość, przygotowanie przyszłych specjalistów, liderów biznesu i decydentów do transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Podejście UE i jej państw członkowskich polegające na występowaniu jako „Drużyna Europy” zapewnia możliwość działania na większą skalę, a także koordynację i ukierunkowanie, które pomagają zmaksymalizować wspólny wpływ na zapewnienie każdemu dziecku możliwości kształcenia.

Kontekst

Światowy Szczyt Edukacji: Finansowanie GPE 2021–2025

Światowy Szczyt Edukacji jest konferencją poświęconą gromadzeniu środków finansowych dla Globalnego Partnerstwa na rzecz Edukacji (GPE), jedynego takiego globalnego partnerstwa, w ramach którego spotykają się przedstawiciele wszystkich grup zainteresowanych podmiotów z sektora edukacji, w tym krajów partnerskich, darczyńców, organizacji międzynarodowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, fundacji i sektora prywatnego.

Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji, którego gospodarzem jest Bank Światowy, zapewnia wsparcie finansowe krajom o niskich dochodach i niższym średnim dochodzie – zwłaszcza krajom o dużej liczbie dzieci nieuczęszczających do szkoły i o znacznych różnicach w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Większość środków finansowych kierowana jest do Afryki Subsaharyjskiej.

W latach 2014–2020 za ponad połowę wkładów na rzecz GPE odpowiadały UE i jej państwa członkowskie.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
30 lipca 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce