Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy27 października 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

SURE: pierwszy miliard dla Polski

Komisja Europejska wypłaciła łącznie 17 mld euro Włochom, Hiszpanii i Polsce w pierwszej transzy wsparcia finansowego dla państw członkowskich w ramach instrumentu SURE. W ramach dokonanych dziś operacji Włochy otrzymały 10 mld euro, Hiszpania 6 mld...

Europejska Szkoła Jesienna

Wsparcie to – w postaci pożyczek udzielanych na korzystnych warunkach – będzie stanowić dla tych państw członkowskich pomoc w sytuacji gwałtownego wzrostu wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia. W szczególności pomoże ono pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków wprowadzonych przez państwa członkowskie w reakcji na pandemię koronawirusa, zwłaszcza z myślą o osobach prowadzących działalność na własny rachunek.

Instrument SURE może ogółem zapewnić wszystkim państwom członkowskim wsparcie finansowe w wysokości do 100 mld euro. Jak dotąd, na podstawie wniosków Komisji, Rada zatwierdziła przekazanie 17 państwom członkowskim 87,9 mld euro wsparcia finansowego w ramach SURE. Kolejne wypłaty nastąpią w ciągu najbliższych miesięcy, po odpowiednich emisjach obligacji.

Wypłaty są następstwem pierwszej emisji obligacji społecznych, której w zeszłym tygodniu dokonała Komisja w celu sfinansowania tego instrumentu, a która spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów.

Członkowie Kolegium oznajmili:

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen stwierdziła: - Pierwsze wypłaty w ramach instrumentu SURE to duży i ważny krok w naszych staraniach o zachowanie miejsc pracy i źródeł utrzymania. Dobitnie świadczą one o solidarności Unii z obywatelami Hiszpanii, Włoch i Polski, którzy ucierpieli w wyniku tego bezprecedensowego kryzysu. Jesteśmy nadal zdecydowani chronić obywateli i miejsca pracy w całej Europie. SURE odegra w realizacji tego celu ważną rolę.

Johannes Hahn, komisarz ds. budżetu i administracji, powiedział: - Instrumentem SURE wychodzimy naprzeciw naszym obywatelom, którzy oczekują od nas szybkiego wsparcia w czasach kryzysu. Cieszę się, że obywatele i przedsiębiorstwa w Hiszpanii, Włoszech i Polsce jako pierwsi skorzystają z tego wsparcia. Już 17 państw członkowskich wyraziło zainteresowanie otrzymaniem wsparcia w ramach SURE. Odpowiednie działania w tym zakresie podejmiemy jeszcze w tym roku. Oto solidarność w działaniu.

Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki, powiedział: - To ważny dzień z punktu widzenia europejskiej solidarności z państwami członkowskimi: pierwsza porcja pomocy finansowej – 17 mld euro – trafia do pracowników we Włoszech, Hiszpanii i Polsce. A to dopiero początek. Gdy Europa przygotowuje się do trudnej zimy, zauważmy, że ubiegłotygodniowa emisja obligacji społecznych SURE była nie tylko udaną operacją rynkową – był to wyraz ogromnego zaufania do planu naprawy gospodarczej Unii Europejskiej i ufności w naszą wspólną przyszłość gospodarczą”.

Kontekst

21 października Komisja Europejska przeprowadziła w ramach instrumentu SURE pierwszą emisję obligacji społecznych o wartości 17 mld euro. Wyemitowano dwa rodzaje obligacji: o wartości 10 mld euro z terminem wykupu w październiku 2030 r. i o wartości 7 mld euro z terminem wykupu w 2040 r. Emisja tego instrumentu o wysokim ratingu spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów – oferta zakończyła się ponad 13-krotną nadsubskrypcją, co pozwoliło uzyskać korzystną wycenę. Warunki, na jakich Komisja pożycza środki na rynku, są przekazywane bezpośrednio państwom członkowskim otrzymującym pożyczki.

Obligacje emitowane przez UE w ramach instrumentu SURE są opatrzone etykietą obligacji społecznych. Daje to pewność nabywającym je inwestorom, że zaangażowane środki posłużą prawdziwie społecznemu celowi.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
27 października 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce