Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 listopada 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

SURE czy szansa na utrzymanie pracy

14 mld euro w ramach drugiej transzy z instrumentu SURE trafiło do dziewięciu krajów UE. Chorwacja otrzymała 510 mln euro, Cypr – 250 mln, Grecja – 2 mld, Włochy – dodatkowe 6,5 mld, Łotwa – 120 mln, Litwa – 300 mln, Malta – 120 mln, Słowenia – 200...

SURE czy szansa na utrzymanie pracy

Wsparcie to – w postaci pożyczek udzielanych na korzystnych warunkach – będzie stanowić pomoc dla tych państw w sytuacji gwałtownego wzrostu wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia. W szczególności pomoże ono pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków wprowadzonych przez państwa członkowskie w reakcji na pandemię koronawirusa, także z myślą o osobach prowadzących działalność na własny rachunek.

W ramach unijnego instrumentu SURE pod koniec października Włochy, Hiszpania i Polska otrzymały już łącznie 17 mld euro. Gdy wszystkie wypłaty z SURE zostaną zrealizowane na rzecz 9 państw będących beneficjentami tej transzy, Chorwacja otrzyma w sumie 1 mld euro, Cypr – 479 mln euro, Grecja – 2,7 mld euro, Włochy – 27,4 mld euro, Łotwa – 192 mln euro, Litwa – 602 mln euro, Malta – 244 mln euro, Słowenia – 1,1 mld euro, a Hiszpania – 21,3 mld euro.

Dzisiejsza wypłata następuje po drugiej emisji obligacji społecznych w ramach unijnego instrumentu SURE, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród inwestorów.

Instrument SURE może ogółem zapewnić wszystkim państwom członkowskim wsparcie finansowe sięgające nawet 100 mld euro. Do tej pory Komisja zaproponowała przekazanie wsparcia finansowego dla 18 państw członkowskich w wysokości 90,3 mld euro. Kolejne wypłaty nastąpią w najbliższych miesiącach, po przeprowadzeniu emisji odnośnych obligacji.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła: - Druga fala pandemii mocno uderzyła w Europę. Unia jest gotowa nieść wsparcie. Chcemy chronić ludzi przed wirusem, a także chronić ich miejsca pracy, ponieważ kryzys ten dotyka również przedsiębiorstw. Wiele miejsc pracy jest zagrożonych. Dzięki SURE udaje nam się uruchomić nawet 100 mld euro w formie pożyczek dla krajów Unii, aby pomóc im w sfinansowaniu mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy. Dzięki tej drugiej wypłacie w wysokości 14 mld euro pracownicy będą nadal otrzymywać dochód. Nie jest to też ostatnia taka wypłata.

Komisarz Johannes Hahn odpowiedzialny za budżet i administrację powiedział: - Druga emisja SURE również okazała się ogromnym sukcesem i cieszę się, że dzięki niej obywatele w większej liczbie państw członkowskich otrzymują wsparcie, które jest tak potrzebne w czasach kryzysu.

Komisarz do spraw gospodarki Paolo Gentiloni oznajmił: - Po drugiej emisji obligacji społecznych SURE, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu i która również spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów, możemy dziś przekazać zebrane 14 mld euro dziewięciu krajom UE. W tych trudnych czasach dla tak wielu europejskich pracowników i przedsiębiorstw jestem dumny z tego, że Komisja może przynieść nadzieję i wsparcie.

Kontekst

10 listopada Komisja Europejska wyemitowała drugą turę obligacji społecznych w ramach unijnego instrumentu SURE na łączną kwotę 14 mld euro. Emisja obejmowała dwa rodzaje obligacji: o wartości 8 mld euro z terminem wykupu w listopadzie 2025 r. oraz 6 mld euro z terminem wykupu w listopadzie 2050 r. Transakcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem na rynkach kapitałowych, a zapisy na obligacje przekroczyły ich liczbę odpowiednio 13 i 11,5 razy (w odniesieniu do transzy 5- i 30-letniej), co zaowocowało korzystną wyceną obu obligacji. Warunki, na jakich Komisja pożycza środki na rynku, są przekazywane bezpośrednio państwom członkowskim będącym beneficjentami wsparcia.

Obligacje emitowane przez UE w ramach instrumentu SURE są opatrzone etykietą obligacji społecznych. Daje to inwestorom pewność, że zaangażowane środki posłużą prawdziwie społecznemu celowi.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 listopada 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce