Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy8 października 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

SURE: 100 mld euro na utrzymanie miejsc pracy

Komisja Europejska ogłosiła, że najbliższa emisja obligacji SURE o wartości do 100 mld euro odbędzie się w formie obligacji społecznych. W tym celu KE przyjęła ramy dotyczące obligacji społecznych, które poddane zostały niezależnej ocenie. Ramy te...

SURE: 100 mld euro na utrzymanie miejsc pracy

Przed tą zapowiedzią Rada wyraziła zgodę na przyznanie 16 państwom członkowskim wsparcia finansowego w ramach instrumentu SURE na ochronę miejsc pracy i utrzymanie zatrudnienia.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła: - Nie tylko inwestujemy miliardy euro w celu ratowania miejsc pracy w Europie i zmniejszenia społecznych skutków pandemii koronawirusa, ale czynimy to także poprzez emisję obligacji społecznych. W ten sposób inwestorzy będą mogli wziąć udział w naszych wysiłkach, a kwota nawet 100 mld euro pomoże utrzymać zatrudnienie w państwach członkowskich.

Komisarz Johannes Hahn odpowiedzialny za budżet i administrację powiedział: - Decyzja o emisji obligacji SURE jako obligacji społecznych będzie przełomem dla globalnego rynku obligacji społecznych. Jednocześnie jest to wyraźny dowód długoterminowego zaangażowania UE na rzecz zrównoważonego finansowania. Jestem bardzo zadowolony i z niecierpliwością oczekuję na zbliżającą się emisję obligacji SURE.

Zgromadzone środki zostaną przekazane państwom beneficjentom w formie pożyczek, aby pomóc im w pokryciu kosztów bezpośrednio związanych z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i podobnych środków wprowadzonych w reakcji na pandemię.

Opublikowane ramy pokazują środowisku inwestorów, w jaki sposób środki zgromadzone w wyniku emisji obligacji SURE zostaną wykorzystane na wyraźnie określony cel: łagodzenie społecznych skutków pandemii koronawirusa i jej konsekwencji w całej UE. Inwestorzy mogą zatem mieć pewność, że ich inwestycje w te obligacje zostaną wykorzystane do finansowania ukierunkowanych środków polityki społecznej. Jednocześnie przedstawione przez Komisję ramy dotyczące obligacji społecznych przyczynią się do dalszego rozwoju rynku obligacji społecznych, który jest jednym z filarów europejskiego rynku zrównoważonych finansów.

Aby zagwarantować, że środki zostaną wykorzystane na cele społeczne, ramy dotyczące obligacji społecznych, których podstawą jest rozporządzenie w sprawie SURE, nakładają na państwa członkowskie obowiązek składania sprawozdań na temat sposobu wydatkowania pożyczonych środków. Zgodnie z tymi ramami państwa członkowskie są również zobowiązane do składania sprawozdań na temat społecznych skutków obligacji SURE. Na podstawie informacji zawartych w tych sprawozdaniach Komisja Europejska będzie w stanie pokazać inwestorom, że obligacje SURE zostały wykorzystane do finansowania programów mających pozytywne skutki społeczne.

Przygotowane i przedstawione przez Komisję ramy dotyczące obligacji społecznych mają zachęcić do inwestowania podmioty, które chcą przeznaczyć swoje fundusze na cele związane z ochroną środowiska, polityką społeczną i ładem korporacyjnym. Ramy dotyczące obligacji społecznych Komisji są w pełni zgodne z zasadami dotyczącymi obligacji społecznych opublikowanymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynków Kapitałowych (ICMA). Ramy poddane zostały niezależnej ocenie, którą przeprowadził podmiot zewnętrzny, firma Sustainalytics.

Dzisiejsza zapowiedź to kolejny krok Komisji w kierunku emisji pierwszych obligacji SURE. Pierwsza transakcja odbędzie się w drugiej połowie października.

Kontekst

Według aktualnych informacji 16 państw członkowskich otrzyma wsparcie finansowe w ramach instrumentu SURE na ochronę miejsc pracy i utrzymanie zatrudnienia. Wsparcie finansowe zostanie przekazane państwom członkowskim w formie pożyczek udzielanych przez UE na korzystnych warunkach. Komisja przedstawiła Radzie wniosek dotyczący decyzji o przyznaniu Węgrom wsparcia finansowego w ramach instrumentu SURE w wysokości 504 mln euro. Uwzględniając Węgry, Komisja zaproponowała dotychczas wsparcie finansowe w ramach instrumentu SURE w wysokości 87,8 mld euro na rzecz 17 państw członkowskich.

Pożyczki pomogą im pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków, które państwa te wprowadziły w reakcji na pandemię koronawirusa, zwłaszcza w odniesieniu do osób prowadzących działalność na własny rachunek. Środki z budżetu SURE mogą posłużyć również do sfinansowania niektórych działań ochrony zdrowia, zwłaszcza w miejscu pracy, których celem jest zapewnienie bezpiecznego powrotu do normalnej działalności gospodarczej.

Państwa członkowskie nadal mogą składać formalne wnioski o wsparcie w ramach SURE, który dysponuje środkami w wysokości do 100 mld euro na pomoc w ochronie miejsc pracy i pracowników dotkniętych pandemią.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
8 października 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce