Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy18 czerwca 2018Przedstawicielstwo w Polsce

Stylianides: Polska solidarna w niesieniu pomocy

Chciałbym podkreślić solidarność, jaką Polska okazała w potrzebie społeczeństwu ukraińskiemu, zarówno na terytorium ukraińskim jak i w Polsce – mówił w Warszawie Christos Stylianides. Komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego podczas...

B. Kempa i Ch. Stylianides

OŚWIADCZENIE komisarza Christosa Stylianidesa po spotkaniu z minister Beatą Kempą, która w rządzie Mateusza Morawieckiego zajmuje się pomocą humanitarną

Rozmawialiśmy o wspólnych wyzwaniach, celach i wielopłaszczyznowej współpracy podczas poważnych kryzysów humanitarnych: na Bliskim Wschodzie, w Afryce i oczywiście na Ukrainie.
Również dzisiaj miałem przyjemność spotkać się z Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, panią Renatą Szczęch. Przedstawiłem jej nasz wniosek modernizacji Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz utworzenia rezerwy zdolności operacyjnych rescUE. To była bardzo rzeczowa dyskusja.

Korzystając z okazji, chciałbym podziękować polskim władzom za poparcie dla wniosku o utworzenie rescUE. Liczę także na wsparcie Polski przy realizacji tego systemu, który przyniesie korzyści wszystkim obywatelom Europy, również Polakom.

Dzięki temu wnioskowi wzmacniamy zdolności UE i państw członkowskich, aby skuteczniej reagowały na klęski żywiołowe. Europa musi posiadać środki pozwalające reagować szybciej i skuteczniej.

Dzięki rescUE będziemy mieli europejską rezerwę zdolności w zakresie ochrony ludności, finansowaną i koordynowaną przez Unię Europejską.

Zasoby rescUE nie zastąpią w tym zakresie państw członkowskich. System będzie służył jako rodzaj zabezpieczenia w sytuacji, gdy możliwości krajowe są na wyczerpaniu.

Rola Polski w Europejskim Mechanizmie Ochrony Ludności jest bardzo istotna. Polska okazała solidarność z innymi państwami członkowskimi, oferując swoją pomoc w ramach tego mechanizmu, zarówno w Europie jak i poza nią. To jest właśnie solidarność w działaniu.Chciałbym również podkreślić solidarność, jaką Polska okazała w potrzebie społeczeństwu ukraińskiemu – zarówno na terytorium ukraińskim jak i w Polsce.

Zgodziliśmy się z Panią Minister Kempą, że należy czynić więcej w zakresie zapewnienia edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych – jest to nasz priorytet.

Siedemdziesiąt pięć milionów dzieci na świecie zagrożonych jest dorastaniem bez edukacji. Nie możemy na to pozwolić. Naszym moralnym obowiązkiem jest pomóc tym dzieciom, dać im nadzieję i perspektywy poprzez zapewnienie edukacji.

Jest to dla Komisji Europejskiej najwyższy priorytet. Dlatego w ciągu ostatnich 3 lat doprowadziłem do ośmiokrotnego zwiększenia środków na edukację w ramach budżetu pomocy humanitarnej - z 1 proc. w 2015 r. do 8 proc. w 2018 r., zaś roku przyszłym będzie to 10 proc.

Jest to nasza inwestycja w pokój. I inwestycja w przyszłość.

Więcej informacji o inicjatywach pomocowych UE:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
18 czerwca 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce