Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy9 marca 2023Przedstawicielstwo w Polsce

Strategia Global Gateway: zaproszenie do zgłaszania kandydatur

Komisja Europejska zaprasza do zgłaszania kandydatur do grupy doradztwa biznesowego Global Gateway.

Strategia Global Gateway: zaproszenie do zgłaszania kandydatur

Jest to grupa kadry menedżerskiej europejskich przedsiębiorstw i stowarzyszeń przedsiębiorców w celu wymiany poglądów. Kandydatury można zgłaszać do 20 kwietnia 2023 r.

Grupa zgromadzi dyrektorów generalnych lub kadrę kierowniczą wyższego szczebla europejskich przedsiębiorstw i stowarzyszeń przedsiębiorców w celu wymiany poglądów z przewodniczącą Komisji i odpowiednimi członkami kolegium na temat wdrożenia strategii Global Gateway. Będzie wspierać Komisję Europejską we wzmacnianiu współpracy z europejskim sektorem prywatnym w ustrukturyzowany sposób w ramach strategii Global Gateway i podczas jej wdrażania. Kandydatury można zgłaszać do 20 kwietnia 2023 r.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała: Dzięki strategii Global Gateway UE inwestuje w inteligentne, czyste i zrównoważone połączenia na całym świecie, aby pobudzić handel, wzmocnić łańcuchy wartości i rozszerzyć możliwości gospodarcze dla UE i naszych partnerów. Potrzebujemy inwestycji zarówno publicznych, jak i prywatnych, aby szybciej zrealizować transformację ekologiczną i cyfrową oraz globalną odbudowę gospodarczą. Grupa doradztwa biznesowego Global Gateway pomoże ściślej współpracować, aby w pełni wykorzystać wiedzę fachową jej członków i wywrzeć transformacyjny wpływ na naszych partnerów

Mobilizacja sektora prywatnego stanowi kluczowy wkład w zwiększenie inwestycji w ramach strategii Global Gateway. Grupa doradztwa biznesowego zapewni, aby wkład sektora prywatnego był w pełni uwzględniany we wdrażaniu strategii Global Gateway. Celem jest zwiększenie wpływu inwestycji w ramach strategii Global Gateway, które obejmują sektory cyfrowy, energetyczny i transportowy, a także wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej, edukacji i badań naukowych na całym świecie.

Informacje o grupie doradztwa biznesowego Global Gateway

W skład grupy wejdą organizacje sektora prywatnego UE posiadające odpowiednie doświadczenie w sektorach objętych strategią Global Gateway oraz zainteresowane zaangażowaniem w projekty Global Gateway. Członkami grupy będą różne przedsiębiorstwa z UE, od małych po duże, a także stowarzyszenia handlowe i biznesowe oraz istniejące sieci biznesowe. Członkowie będą mianowani na okres trzech lat i muszą mieć siedzibę w Unii Europejskiej. Pierwsze regularne posiedzenie grupy doradztwa biznesowego odbędzie się w drugiej połowie 2023 r.

 Zgłoszenia należy składać do dnia 20 kwietnia 2023 r., godz. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego, na następujący adres poczty elektronicznej: EC-GGBAGatec [dot] europa [dot] eu (EC-GGBAG[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Zaproszenie do składania wniosków, zakres zadań i inne informacje można znaleźć tutaj.

Podczas gdy kandydaci na członków muszą złożyć wniosek w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków, Komisja może bezpośrednio zaprosić w charakterze obserwatorów wybrane organizacje i sieci międzynarodowe oraz europejskie instytucje finansowe.

Cytat(y)

Dzięki strategii Global Gateway UE inwestuje w inteligentne, czyste i zrównoważone połączenia na całym świecie, aby pobudzić handel, wzmocnić łańcuchy wartości i rozszerzyć możliwości biznesowe dla UE i naszych partnerów. Potrzebujemy inwestycji zarówno publicznych, jak i prywatnych, aby szybciej zrealizować transformację ekologiczną i cyfrową oraz globalną odbudowę gospodarczą. Grupa doradztwa biznesowego Global Gateway pomoże ściślej współpracować, aby w pełni wykorzystać wiedzę fachową jej członków i wywrzeć transformacyjny wpływ na naszych partnerów.

Ursula von der Leyen, President of the European Commission - 08/03/2023

Dwojaka transformacja – ekologiczna i cyfrowa – stanowi zarówno dla UE, jak i dla naszych partnerów wyzwanie i oferuje możliwości. Przedsiębiorstwa muszą zdywersyfikować łańcuchy dostaw w zmieniającym się kontekście geopolitycznym, podczas gdy kraje partnerskie potrzebują infrastruktury o dużej skali, wykraczającej poza dostępne zasoby publiczne. Grupa doradztwa biznesowego zapewnia nam przestrzeń do konsultacji z europejskimi podmiotami prywatnymi na temat ich priorytetów i doświadczeń, aby zapewnić dostęp do wysokiej jakości europejskich inwestycji większej liczbie naszych partnerów z państw trzecich. Ta nowa struktura jest zatem kluczowym filarem umożliwiającym realizację wzajemnie korzystnych inwestycji na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego w ramach strategii Global Gateway.

Josep Borrell, wysoki przedstawiciel i wiceprzewodniczący - 08/03/2023

Nasze trzy plany inwestycji gospodarczych na Bałkanach Zachodnich i w krajach sąsiadujących są już w trakcie realizacji. W dzisiejszym kontekście geopolitycznym powiązania między UE a jej najbliższymi partnerami są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. To nasza szansa na pobudzenie handlu, łańcuchów wartości i miejsc pracy w UE i naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Szybka i udana realizacja tych projektów będzie w dużym stopniu zależała od środowiska biznesu. Grupa doradztwa biznesowego Global Gateway będzie odgrywać kluczową rolę w przyszłości.

Olivér Várhelyi, komisarz do spraw sąsiedztwa i rozszerzenia - 08/03/2023

Odnotowaliśmy ogromne zainteresowanie strategią Global Gateway ze strony sektora prywatnego. Aby odpowiedzieć na to zapotrzebowanie i rzeczywiście włączyć sektor prywatny w Drużynę Europy, tworzymy grupę doradztwa biznesowego Global Gateway. Umożliwi nam ona gromadzenie informacji od sektora prywatnego na temat jego priorytetów, jak również określenie wąskich gardeł dla inwestycji prywatnych w sektorach i regionach objętych strategią Global Gateway.

Jutta Urpilainen, komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych - 08/03/2023

Informacje szczegółowe

Data publikacji
9 marca 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce