Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy13 grudnia 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Sprawiedliwe opodatkowanie: 15 proc. dla gigantów

Rada UE porozumiała się w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego dyrektywy zapewniającej minimalną 15-procentową stawkę podatkową dla dużych grup wielonarodowych.

Sprawiedliwe opodatkowanie: 15 proc. dla gigantów

Komisja wyraża zadowolenie z ogłoszonego przez czeską prezydencję w Radzie UE jednomyślnego porozumienia w sprawie wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy zapewniającej minimalną efektywną stawkę podatkową dla dużych grup wielonarodowych. To historyczne porozumienie oznacza, że coraz bliżej spełnienia jest złożona przez UE obietnica, że jako jedna z pierwszych wdroży reformę podatkową OECD. Porozumienie to, jak tylko zostanie wdrożone, sprawi, że międzynarodowe ramy opodatkowania osób prawnych będą sprawiedliwe, przejrzyste i stabilne.

Dyrektywa Rady, która ma zostać formalnie przyjęta przez Radę w drodze procedury pisemnej, zawiera wspólny zbiór przepisów dotyczących sposobu obliczania efektywnej minimalnej stawki podatkowej wynoszącej 15 proc., tak aby była ona stosowana spójnie i prawidłowo w całej UE. Stawka ta została uzgodniona przez 137 państw.

Proponowane przepisy będą miały zastosowanie do grup przedsiębiorstw wielonarodowych i dużych grup krajowych w UE, których łączne przychody finansowe wynoszą ponad 750 mln euro rocznie. Będą one miały zastosowanie do każdej dużej grupy – zarówno krajowej, jak i wielonarodowej – posiadającej spółkę dominującą lub spółkę zależną z siedzibą w państwie członkowskim UE. W przypadku gdy państwo, w którym siedzibę ma spółka zależna, nie nakłada minimalnej efektywnej stawki, istnieją odpowiednie przepisy umożliwiające państwu członkowskiemu, w którym siedzibę ma spółka dominująca, zastosowanie podatku wyrównawczego. Omawiana dyrektywa zapewnia również skuteczne opodatkowanie w sytuacjach, w których spółka dominująca znajduje się w kraju trzecim o niskich stawkach podatkowych, który nie stosuje równoważnych przepisów.

Państwa członkowskie muszą wdrożyć te nowe przepisy do 31 grudnia 2023 r.

Porozumienie w sprawie minimalnego opodatkowania osób prawnych oznacza potrójne zwycięstwo: sprawiedliwości, dyplomacji i multilateralizmu. Komisja Europejska nigdy nie przestała dążyć do tego porozumienia i jestem dumny, że staje się ono faktem. Przeważył wspólny interes europejski. Pragnę wyrazić uznanie dla francuskiej i czeskiej prezydencji za wszystkie wysiłki z ich strony, dzięki którym zaszliśmy tak daleko. Musimy teraz skoncentrować się na tym, by sfinalizować rozmowy na temat drugiego filaru globalnego porozumienia, który dotyczy głównie opodatkowania największych grup wielonarodowych, i by włączyć ten filar do prawa Unii.

Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki - 13/12/2022

Kontekst

Zapewnienie globalnego minimalnego poziomu opodatkowania osób prawnych stanowi jeden z dwóch obszarów prac w ramach globalnego porozumienia OECD (filar 2) – drugim jest częściowa realokacja praw do opodatkowania (zwany filarem 1). Filar 1 pozwoli dostosować międzynarodowe przepisy dotyczące podziału opodatkowania zysków największych i najbardziej rentownych przedsiębiorstw wielonarodowych między państwa. W ten sposób odzwierciedlony zostanie zmienny charakter modeli biznesowych i zdolność przedsiębiorstw do prowadzenia działalności bez fizycznej obecności.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
13 grudnia 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce