Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy15 listopada 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

SMS za 6 centów w całej Unii

Sieci o dużej przepustowości mają coraz większe znaczenie dla edukacji, opieki zdrowotnej, przemysłu wytwórczego i transportu. Aby sprostać tym wyzwaniom, w 2016 r. KE zaproponowała dyrektywę ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej...

SMS za 6 centów w całej Unii

Parlament Europejski głosował za ustanowieniem Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej oraz Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej, zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej z września 2016 r., jako częścią strategii dotyczącej jednolitego rynku treści cyfrowych.

Wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip i komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Mariya Gabriel we wspólnym oświadczeniu z zadowoleniem przyjęli ten wynik głosowania:

Parlamentu Europejskiego stanowi pozytywny i konieczny etap na drodze do zagwarantowania, że sektor telekomunikacji w UE odpowiada swoim celom. Nowe przepisy dotyczące telekomunikacji, które w efekcie zostaną wprowadzone, są ważnym elementem cyfrowej przyszłości Europy i źródłem nowych praw cyfrowych dla obywateli Europy. Mają one kluczowe znaczenie dla zaspokojenia rosnących potrzeb Europejczyków w zakresie łączności i zwiększenia konkurencyjności Europy. Ponadto stanowią podstawy dla wdrożenia sieci 5G w całej Europie.

Dzięki tym przepisom będziemy w stanie zapewnić szybszy dostęp do widma radiowego, kluczowego zasobu łączności ruchomej, i pobudzić inwestycje w szybkie sieci wysokiej jakości w każdym zakątku UE, w tym na obszarach oddalonych. Konsumenci będą lepiej chronieni i będą korzystać z lepszych usług, niezależnie od tego, czy korzystają z tradycyjnych połączeń, SMS-ów lub usług internetowych, takich jak Skype czy WhatsApp. Będą mieli dostęp do przystępnych cenowo usług komunikacyjnych, w tym powszechnego dostępu do internetu, i takich usług jak administracja elektroniczna, bankowość internetowa lub połączenia wideo. Od maja 2019 r. będzie można wykonywać połączenia do innych państw w UE w cenie maksymalnie do 19 centów za minutę i wysyłać SMS za 6 centów. Obywatele będą również lepiej chronieni w sytuacjach wyjątkowych dzięki numerowi alarmowemu 112, zwłaszcza poprzez przekazywanie publicznych ostrzeżeń na telefony komórkowe.

Nowe przepisy dotyczące telekomunikacji są również źródłem inspiracji. Wykażmy taki sam poziom ambicji w zakresie aktualizacji dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej. Jest to potrzebne w celu unowocześnienia zasad poufności w erze cyfrowej, które muszą zostać pilnie dostosowane do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – nowego światowej klasy standardu w zakresie ochrony danych – aby obejmowały również wszystkie narzędzia, z których korzystamy na co dzień, takie jak komunikatory, telefonia internetowa i poczta elektroniczna przez internet.

Kolejne kroki

Po przyjęciu przez Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej formalnie przyjmie dyrektywę ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej oraz rozporządzenie ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) 3 grudnia br. Po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE państwa członkowskie będą miały dwa lata na transpozycję tego kodeksu do prawa krajowego.

Po przyjęciu rozporządzenia dotyczącego BEREC przez Parlament Europejski i 3 grudnia przez Radę nowe przepisy wejdą w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym. Przepisy dotyczące połączeń telefonicznych wewnątrz UE będą obowiązywały od 15 maja 2019 r.

Informacje dodatkowe

W pracy, w domu lub podczas podróży Europejczycy potrzebują dostępu do szybkiego i niezawodnego internetu. Sieci o bardzo dużej przepustowości mają coraz większe znaczenie dla edukacji, opieki zdrowotnej, przemysłu wytwórczego i transportu. Aby sprostać tym wyzwaniom i przygotować się na cyfrową przyszłość Europy, we wrześniu 2016 r. Komisja zaproponowała dyrektywę ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej oraz rozporządzenie ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej. Kodeks przyczyni się do modernizacji obecnych przepisów UE w dziedzinie telekomunikacji, które ostatnio zostały zaktualizowane w 2009 r. oraz do pobudzenia konkurencji w celu stymulowania inwestycji i wzmocnienia rynku wewnętrznego oraz praw konsumentów.

W czerwcu 2018 r. współprawodawcy UE osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie tych przepisów.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
15 listopada 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce