Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy24 października 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Słupska debata o migracjach

Czy uchodźcy z krajów ogarniętych wojną stanowią zagrożenie czy szansę dla Polski i Europy? Czy i w jaki sposób ich przybycie odbije się na gospodarce oraz kulturze krajów UE? Jakie działania podejmuje Unia Europejska, aby pomóc ludziom, którzy w...

main.jpeg


W spotkaniu z Rafałem Szyndlauerem, które miało charakter wykładu połączonego z moderowaną debatą wzięła udział młodzież szkolna i akademicka z regionu Środkowego Pomorza. Debatę poprowadził dr Rafał Kuligowski, specjalista w zakresie prawa europejskiego i członek Team Europe - eksperckiej sieci Komisji Europejskiej. Punktem wyjścia do dyskusji był kryzys uchodźczy w Europie oraz na Bliskim Wschodzie, a także debata publiczna związana z możliwością przybycia do Polski uchodźców

Pomoc uchodźcom przybywającym do Europy w obawie przed wojną i represjami to moralny obowiązek wszystkich Europejczyków, w tym również Polaków – mówił Rafał Szyndlauer. Ta sprawa nie może budzić dyskusji, bo po prostu ratujemy ludzkie życie. Przedstawiciel Komisji Europejskiej zaznaczył, że Polska powinna przyjąć uchodźców również ze względu na solidarność z innymi państwami członkowskimi UE, które tak jak Włochy i Grecja są najmocniej dotknięte przez napływ ludzi z krajów ogarniętych wojną. Unia jest zbudowana na zasadzie solidarności i wszystkie państwa członkowskie powinny sobie nawzajem pomagać. To jest istota integracji europejskiej. My z tej europejskiej solidarności korzystaliśmy wiele razy i teraz przyszła kolej abyśmy podzielili się również pewnymi obowiązkami wynikającymi z członkowstwa w UE – dodał.

Wiele pytań zgromadzonej na sali publiczności dotyczyło kwestii związanych z bezpieczeństwem i zagrożeniem terrorystycznym związanym z napływem uchodźców.

Uchodźcy z krajów muzułmańskich to nie terroryści. Oni są takimi samymi ofiarami terroryzmu związanego z radykalnym Islamem, jak ofiary ostatnich zamachów we Francji. – podkreślali zgodnie Rafał Szyndlauer i Rafał Kuligowski. - Zwalczaniem terroryzmu powinny zajmować się odpowiednie służby i proste zaniknięcie granic przed uchodźcami nie poprawi naszego bezpieczeństwa w tym względzie – podkreślał również przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Z sali padły też pytania o ekonomiczne skutki napływu uchodźców.Migracja może stać się dla nas szansą na rozwój gospodarczy. Z ekonomicznego punktu widzenia, przybycie migrantów i uchodźców oznacza zysk, bo zazwyczaj emigrują ludzie w sile wieku, którzy pracują, płacą podatki i pomnażają dochód narodowy kraju osiedlenia. Jest to szczególnie istotne wobec zjawiska starzenia się europejskich społeczeństw i kryzysu demograficznego jaki może wkrótce dotknąć Polskę i inne europejskiej państwa – powiedział Rafał Szyndlauer.

Przypomniał on także historię Polski. Uchodźcy z Polski wielokrotnie korzystali ze schronienia w innych państwach. Tak, więc mamy swoisty dług wdzięczności wobec społeczności międzynarodowej, który możemy spłacić przyjmując tych, którzy teraz szukają schronienia w Europie – dodał podsumowując spotkanie Rafał Szyndlauer.

Po spotkaniu z młodzieżą pracownik Komisji Europejskiej wziął także udział w zajęciach z przedmiotu europejskie prawo administracyjne na kierunku administracja w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Obydwa spotkania odbyły się 24 października w murach Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
24 października 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce