Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy7 lipca 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 1 min

Skuteczne wnioski projektowe

Przedstawiciele kilkunastu polskich organizacji pozarządowych zajmujących się kwestiami azylu i migracji uczestniczyli w dwudniowym (6-7 lipca) szkoleniu na temat skutecznego pozyskiwania funduszy europejskich. Warsztaty, zorganizowane przez...

170707_ngos_main.jpg


- W ostatnich latach znacznie wzrosła konkurencja w kwestii pozyskiwania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W rezultacie, z dotacji unijnych zazwyczaj korzysta ograniczony krąg organizacji - powiedziała Justyna Seges-Frelak, dyrektorka Programu Polityki Migracyjnej w ISP. - Mając świadomość, jak wiele wartościowych pomysłów przepada w konkursach już na starcie, głównie z powodów formalnych lub nieumiejętnego uzasadnienia celów realizacji projektu, postanowiliśmy wesprzeć organizacje pozarządowe i wyposażyć je w kompetencje zwiększające ich szanse w pozyskiwaniu grantów.Podczas dwudniowego szkolenia koordynatorzy projektów oraz tzw. fundraiserzy z warszawskich, łódzkich, nowosądeckich i lubelskich organizacji uczyli się, jak dopasować projekt do właściwego konkursu, jak ocenić oczekiwania strony finansującej i jak prawidłowo oszacować budżet. Wszystko po to, żeby poprawić swoją skuteczność w aplikowaniu o fundusze europejskie.

- Warsztat skierowany był do przedstawicieli organizacji aktywnych w obszarze migracji i azylu, ponieważ wobec konieczności skutecznej integracji i wsparcia przybywających do Polski migrantów i uchodźców rola tych organizacji staje się coraz ważniejsza - powiedział Sebastian Rysz z Przedstawicielstwa KE w Polsce. - Działania organizacji pozarządowych nie tylko uzupełniają działania administracji centralnej i władz samorządowych, ale miewają charakter kluczowy.Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zamierza kontynuować współpracę z organizacjami pozarządowymi. Na koniec sierpnia zaplanowano kolejne szkolenie, tym razem skierowane do osób uczących dzieci imigrantów i uchodźców. - Konieczność skupienia się na potrzebach tej grupy wynika wzrastającej liczby dzieci imigrantów w szkołach, szczególnie w dużych miastach o rosnących populacjach przybyszów np. z Ukrainy. W Polsce obecność uczniów będących uchodźcami z Bliskiego Wschodu czy Afryki nie jest na razie wyzwaniem edukacyjnym, ale nie oznacza to, że nie powinniśmy podejmować działań na rzecz skuteczniejszej integracji dzieci migrantów ekonomicznych z Ukrainy i innych państw.

Lipcowe warsztaty poprowadził Hector C. Pagan, wykładowca Instytutu Studiów Politycznych w Skytte na Uniwersytecie w Tartu, posiadający ponad dwudziestoletnie doświadczenie związane z pozyskiwaniem oraz rozliczaniem projektów finansowanych z wielu źródeł międzynarodowych.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
7 lipca 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce