Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy28 czerwca 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 1 min

Sankcje na Rosję przedłużone

Rada przedłużyła do 31 stycznia 2018 r. sankcje wobec konkretnych sektorów rosyjskiej gospodarki. Decyzja zapadła po tym, jak na szczycie Rady Europejskiej 22–23 czerwca 2017 r. prezydent Francji Emmanuel Macron oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel...

170130_wyjazd_studyjny.jpg

Decyzję tę Rada sformalizowała dzisiaj w procedurze pisemnej i przyjęła ją – jak wszystkie takie decyzje – jednomyślnie.

Pierwotnie sankcje wprowadzono 31 lipca 2014 r. (na 1 rok) w odpowiedzi na działania Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie. We wrześniu 2014 r. sankcje te zaostrzono. Dotyczą one sektora finansowego, energetycznego i obronnego oraz produktów podwójnego zastosowania.

19 marca 2015 r. Rada Europejska postanowiła uzależnić ich zniesienie od pełnego wdrożenia porozumień mińskich (co miało nastąpić do 31 grudnia 2015 r.). Ponieważ tak się nie stało i biorąc pod uwagę, że porozumienia mińskie nadal nie zostały w pełni wdrożone, Rada przedłużyła sankcje.

Przedłużone sankcje gospodarcze to m.in.:

  • ograniczenie dostępu do unijnych pierwotnych i wtórnych rynków kapitałowych dla 5 głównych rosyjskich instytucji finansowych o większościowym udziale skarbu państwa i dla ich spółek zależnych utworzonych poza UE, w których instytucje te mają większość udziałów, a także dla 3 głównych rosyjskich firm energetycznych oraz 3 firm przemysłu obronnego
  • zakaz eksportu i importu broni
  • zakaz eksportu produktów podwójnego zastosowania do celów militarnych lub dla użytkowników wojskowych w Rosji
  • ograniczenie dostępu Rosji do pewnych strategicznie cennych technologii i usług, które można wykorzystać do produkcji i wydobycia ropy naftowej.

W reakcji na kryzys na Ukrainie oprócz sankcji gospodarczych UE wprowadziła jeszcze inne środki, takie jak:

  • ukierunkowane sankcje indywidualne, czyli zakaz wizowy i zamrożenie aktywów (obecnie wobec 150 osób i 37 podmiotów) – do 15 września 2017 r.
  • sankcje w odpowiedzi na nielegalną aneksję Krymu i Sewastopola, ograniczone do tych terytoriów – obecnie do 23 czerwca 2018 r.

Poszczególne unijne sankcje w odpowiedzi na kryzys na Ukrainie

Informacje szczegółowe

Data publikacji
28 czerwca 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce