Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy28 stycznia 2021Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Rynek zainteresowany euroobligacajami

- Na rynku jest duże zainteresowanie obligacjami UE – ocenia komisarz Johannes Hahn. Komisja Europejska przeprowadziła w ramach unijnego instrumentu SURE emisję obligacji społecznych o wartości 14 mld euro, aby pomóc chronić miejsca pracy i utrzymać...

Rynek zainteresowany euroobligacajami

Komisarz Johannes Hahn odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie stwierdził: - Emisja obligacji SURE jest kontynuacją niezwykłego sukcesu. Emisja ta ponownie pokazała, że na rynku jest duże zainteresowanie obligacjami UE. To wspaniała wiadomość dla UE jako emitenta. Daje nam pewność, że emisja obligacji w ramach SURE zakończy się sukcesem, dzięki czemu będziemy mogli przystąpić do realizacji programu NextGenerationEU w zakresie zaciągania i udzielania pożyczek.

Zainteresowanie obligacjami wśród inwestorów było duże, co po raz kolejny umożliwiło Komisji uzyskanie bardzo dobrych warunków wyceny. Korzystają z nich bezpośrednio państwa członkowskie UE.

Obligację 7-letnią wyceniono przy ujemnej stopie zwrotu wynoszącej -0,497 proc.. Oznacza to, że za każde 105 euro, które państwa członkowskie otrzymują, zwracają one 100 euro w dniu wykupu obligacji. Ta ujemna korzyść ze stopy procentowej przechodzi zatem bezpośrednio na państwa członkowskie otrzymujące pożyczki w formie tzw. pożyczek wzajemnych. Obligację 30-letnią wyceniono przy nieznacznie dodatniej stopie zwrotu wynoszącej 0,134 proc., co stanowi doskonały wynik dla tego okresu wykupu. (Więcej informacji na temat ustalenia ceny w ramach transakcji można znaleźć tutaj).

Była to czwarta emisja obligacji w ramach unijnego programu SURE. Dotychczas, dzięki pierwszym trzem emisjom w okresie od końca października do końca listopada ubiegłego roku, 15 państw członkowskich UE otrzymało w ramach SURE niemal 40 mld euro w formie pożyczek wzajemnych.

W 2021 r. Komisja będzie dążyć do pozyskania kolejnych 35 mld euro dzięki emisji unijnych obligacji w ramach SURE.

W późniejszych miesiącach roku Komisja ma również rozpocząć zaciąganie pożyczek w ramach NextGenerationEU – narzędzia służącego odbudowie o wartości 750 mld euro (w cenach z 2018 r.), aby pomóc zbudować bardziej ekologiczną, cyfrową i odporniejszą Europę.

Kontekst

Rada zatwierdziła wsparcie finansowe w wysokości 90,3 mld euro dla 18 państw członkowskich w ramach SURE. W 2020 r., po trzech emisjach w ramach SURE, Komisja wypłaciła łącznie 39,5 mld euro 15 państwom członkowskim UE. Należą do nich: Włochy, Hiszpania, Polska, Grecja, Chorwacja, Litwa, Cypr, Słowenia, Malta, Łotwa, Belgia, Rumunia, Węgry, Portugalia i Słowacja.

Kwoty te zostały pozyskane w wyniku trzech operacji przeprowadzonych 20 października, 10 listopada i 24 listopada 2020 r. W przypadku wszystkich obligacji wyemitowanych w ramach SURE obserwowano bardzo dużą nadsubskrypcję – od 11,5 do 13-krotności – co pozwoliło uzyskać korzystną wycenę.

Obligacje emitowane przez UE w ramach instrumentu SURE są opatrzone etykietą obligacji społecznych. Daje to inwestorom pewność, że zaangażowane środki posłużą prawdziwie społecznemu celowi.

Zgromadzone środki przekazywane są państwom beneficjentom w formie pożyczek, aby pomóc im w pokryciu kosztów bezpośrednio związanych z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i podobnych środków wprowadzonych w reakcji na pandemię.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
28 stycznia 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce