Przejdź do treści głównej
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy20 maja 2019Przedstawicielstwo w Polsce

Różni, równi, europejscy

W Polsce nieco mniej osób LGBTI doświadcza dyskryminacji w porównaniu z unijną średnią. Jednocześnie Polacy z rezerwą podchodzą do równouprawnienia mniejszości seksualnych. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwko Homofobii, Transfobii i Bifobii...

Różni, równi, europejscy
Szabolcs Schmidt, kierownik jednostki odpowiedzialnej za politykę antydyskryminacyjną w Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów, przedstawił informacje o skali dyskryminacji wobec społeczności LGBTI (lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych oraz interseksualnych) w Europie. Wskazywał, jak różni się sytuacja w Polsce od średniej unijnej.

Z badania Eurobarometru wynika, że 43,57 proc. osób LGBTI w Polsce doświadczało dyskryminacji lub zastraszania w ciągu roku poprzedzającego badanie, co jest wskaźnikiem poniżej średniej UE wynoszącej 47 proc. Jednocześnie o ile za równymi prawami dla osób LGBTI opowiada się średnio 71 proc. Europejczyków, to w Polsce ten odsetek wynosi 37 proc.

Szabolcs Schmidt porównał sytuację osób LGBTI i prawne ograniczenia, z jakimi na co dzień się stykają z trudnościami, jakie jeszcze do niedawna towarzyszyły przekraczaniu granic w Europie. - Dla młodego pokolenia jest rzeczą nie do wyobrażenia jak byliśmy poniżani na granicach, z powodu paszportów jakie posiadaliśmy, jak byliśmy nierówno traktowani. Jak podkreślił Schmidt, Komisja Europejska chce wspierać i dzielić się najlepszymi praktykami z tymi państwami UE, które aktywnie przeciwdziałają przestępstwom wynikającym z nienawiści.
W trakcie spotkania zaprezentowano również tegoroczną edycję Tęczowej Mapy Europy – corocznego raportu współfinansowanego przez Unię Europejską i przygotowanego przez ILGA Europe. Prezentuje on dane dotyczące równouprawnienia osób LGBTI w Europie. Tym razem Polska na 100 możliwych punktów uzyskała 18, co jest przedostatnim wynikiem spośród państw Unii Europejskiej (średnia wynosi 48 punktów). Indeks analizujący obowiązujące przepisy i polityki publiczne powstaje w oparciu o kryteria w sześciu obszarach:

  • równość i zakaz dyskryminacji,
  • rodzina,
  • wolność zgromadzeń, zrzeszania i ekspresji,
  • przestępstwa z nienawiści,
  • uzgadnianie płci i integralność cielesna,
  • prawo do azylu.

Wynik kraju determinowany jest przez odpowiedzi TAK/NIE w zakresie każdego z wymienionych kryteriów.
Adwokat Paweł Knut z Kampanii Przeciw Homofobii, komentując raport, wskazał na konieczność podchodzenia do jego chwilowych wskazań z pewną rezerwą. - Czasem droga do wzmacniania ochrony jest kręta, państwa robią dwa kroki w stronę równości i jeden do tyłu. To co widzimy teraz to stopklatka - nie powinniśmy zbytnio przywiązywać się do tego co widzimy teraz, wiele razy w różnych krajach sytuacja już ulegała diametralnej zmianie, z reguły na lepsze.

Więcej informacji nt. działań KE w zakresie polityki równości UE:

Interaktywna Tęczowa Mapa Europy

Informacje szczegółowe

Data publikacji
20 maja 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce